Інформація ДФС

Дата: 26.01.2017 08:33
Кількість переглядів: 705

Нарахування земельного податку фізичним особам – податкові зміни 2017

Дніпродзержинська ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 281 та 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування земельного податку фізичним особам.

Законом внесено зміни у частині адміністрування земельного податку (далі – податок) з фізичних осіб, зокрема:

- передбачено, подання фізичною особою, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, до 1 травня поточного року письмової заяви у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву;

- передбачено, що нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Дніпродзержинська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області доводе до відома платників податків  лист ДФС України від 21.12.2016 № 40374/7/99-99-12-03-09-17 щодо справляння земельного податку.

         Відповідно до п.286.2 ст.286 Податкового  кодексу  України  від  02.12.2010 № 2755-VI (далі - Кодекс) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

           Відповідно до п.286.3 ст.286 Кодексу платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.  

          Відповідно до п.286.4 ст.286 Кодексу за ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

          У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

           Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (далі – Податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560.

         У розділі І Податкової декларації здійснюється розрахунок суми земельного податку, у розділі ІІ Податкової декларації – розрахунок суми орендної плати.           

        Податкова декларація заповнюється з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюється. Вартісні показники податкової декларації зазначаються у гривнях з копійками.

У разі наявності у Податковій декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:

у колонці 3 «вид права» відображається цифра «1», якщо земельна ділянка перебуває у власності або «2», якщо земельна ділянка перебуває в постійному користуванні;

у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр);

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користування, у разі наявності;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності/користування – послідовність цифр (у разі наявності).

У разі наявності у Податковій декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ ІІ, зокрема:

у колонці 3 – дата укладання договору оренди;

у колонці 4 – номер укладеного договору оренди – послідовність цифр;

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки – послідовність цифр.

      Обов’язок сплачувати земельний податок та подавати податкову декларацію з цього податку у юридичної особи, яка має право власності на будівлю, споруду (її частину) та/або на нежилі приміщення у багатоквартирному жилому будинку, настає з дня виникнення права власності/користування такими земельними ділянками.

Інформація у колонках 3-6 Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

у колонці 7 - «кадастровий номер земельної ділянки» розділу І або розділу ІІ податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) у відповідному рядку 1.n, у разі наявності кадастрового номеру земельної ділянки, відображається послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації.

      Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

      Відповідно до частини першої ст. 16 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 3613) земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.

      Згідно з п. 29 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 із змінами та доповненням (далі – Порядок), кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Частиною шостою ст. 16 Закону № 3613 визначено, що кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.

Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці (частина сьома ст. 16 Закону № 3613).

Пунктом 30 Порядку визначено, що кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК : НЗД,

де НКЗ - номер кадастрової зони, який визначається згідно з п. 34 Порядку;

НКК - номер кадастрового кварталу, який визначається згідно з п. 34 Порядку;

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560.

У колонці 7 «кадастровий номер земельної ділянки» розділу І або розділу ІІ податкової декларації у відповідному рядку 1.n, у разі наявності кадастрового номеру земельної ділянки, відображається послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації.

Слід зазначити, що кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі (частина друга ст. 16 Закону № 3613).

 у колонці 9 розділу І «Розрахунок суми земельного податку» та колонці 9 розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки.

Згідно з підпунктами 271.1.1, 271.1.2 п. 271.1 ст. 271 ПКУ базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розд. ХІІІ ПКУ, або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок (п. 289.1 ст. 289 ПКУ).

 Зокрема, річна сума земельного податку зазначається у колонці 12 розділу І Податкової декларації, річна сума орендної плати – у колонці 11 розділу ІІ Податкової декларації. Оскільки згідно з формою Податкової декларації для обчислення річної суми земельного податку та річної суми орендної плати враховується загальна площа земельної ділянки (колонка 8 розділів І та ІІ Податкової декларації), то для визначення розміру плати за землю (земельного податку, орендної плати) слід використовувати нормативну грошову оцінку одиниці площі земельних ділянок. Тобто у колонці 9 розділів І та ІІ Податкової декларації вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки.

________________________________________

  у колонці 11 «річна сума орендної плати» розділу ІІ у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки зазначається річна сума орендної плати (формула: колонка 8 х колонка 9 х колонка 10/100), у тому числі при поданні щомісячних звітних податкових декларацій. При поданні уточнюючих декларацій у колонці 11 розділу ІІ у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки вказується річна сума орендної плати, належна до сплати з урахуванням уточнень (розрахунок за формулою не здійснюється). При поданні звітної декларації за новоукладеними договорами оренди землі у колонці 11 розділу ІІ у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки відображається сума орендної плати, належна до сплати за рік (з дати реєстрації договору оренди земельної ділянки до кінця року). Розрахунок за формулою не здійснюється.

у рядку 3 колонки 3 розділу ІІІ відображається річна сума земельного податку, зазначена у колонці 16 рядка 2 розділу І, або сума орендної плати, зазначена у колонці 11 рядка 2 розділу ІІ.

 у колонці 12 «річна сума земельного податку» розділу І у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки відображається річна сума земельного податку (формула: колонка 8 х колонка 9 х колонка 11/100), у тому числі при поданні щомісячних звітних податкових декларацій. При поданні уточнюючих декларацій у колонці 12 розділу І у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки зазначається річна сума земельного податку, належна до сплати з урахуванням уточнень (розрахунок за формулою не здійснюється). При поданні звітної декларації за нововідведені земельні ділянки у колонці 12 розділу І у відповідному рядку 1.n для зазначеної категорії земельної ділянки вказується сума земельного податку, належна до сплати за рік (з дати виникнення права власності або користування земельною ділянкою до кінця року). Розрахунок за формулою не здійснюється.

    Рядки 4 – 10 розд. ІІІ податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – податкова декларація) заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань, зокрема:

 

у рядку 4 відображається річна та з розбивкою за місяцями нарахована сума зобов’язання за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р. 3 податкової декларації, що уточнюється (або р.5 декларації в редакції наказу ДПА України від 24.12.2010 № 1015 або наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 865));

у рядку 5 – нарахована до збільшення сума податкового зобов’язання у поточному році з розбивкою за місяцями, за якими не настав термін сплати (р. 3 – р. 4);

у рядку 6 – нарахована до зменшення сума податкового зобов’язання у поточному році з розбивкою за місяцями, за якими не настав термін сплати (р. 4 – р. 3);

у рядку 7 - розмір заниження податкового зобов’язання з розбивкою за місяцями минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати;

у рядку 8 – розмір завищення податкового зобов’язання з розбивкою за місяцями минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати;

у рядку 9 – сума штрафу зазначається в колонці 3 ((сума колонок з 4 по 15 рядка 7) х 3% або 5%);

у рядку 10 – сума пені обчислена з дотриманням норм ст. 129 Податкового кодексу України. Загальна сума пені зазначається в колонці 3, а в колонках з 4 по 15 з розбивкою за місяцями.

При цьому в рядках з 4 по 8 та 10 розд. ІІІ податкової декларації заповнюються колонки з 3 по 15.

У разі уточнення податкових зобов’язань за минулі податкові періоди або періоди поточного року, за якими минув термін сплати, рядки 5 та 6 розд. ІІІ податкової декларації не заповнюються (прокреслюються).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь