Верхівцeвська міська рада
Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область

Положення про постійні комісії міської ради

Додаток

до рішення міської ради

№ 8 - 2/VIІ від 11.12.2015р.

 

 

Положення про постійні комісії Верхівцевської міської ради.

Це положення визначає порядок діяльності постійних комісій Верхівцевської міської ради VII-го скликання, розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та регламенту ради.

Постійні комісії  Верхівцевської міської ради  (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів і своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності міської ради.

 

Стаття 1. Утворення комісій ради

 1.  Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Члени та голови постійних комісій міської ради обираються за списком шляхом відкритого голосування. Заступник голови та секретар комісії обираються на першому засіданні комісії.
 2.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.
 3.  Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.
 4.  Жодна постійна комісія не має права виступати від імені міської ради.
 5.  Постійні комісії у своїй діяльності керуються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинним законодавством України, регламентом Верхівцевської міської ради, цим Положенням.
 6. Депутати Верхівцевської міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах і зобов'язані брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких їх обрано.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради

1. У складі Верхівцевської міської ради утворюються та діють такі постійні комі­сії:

1) з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, депутатської діяльності, етики регламенту;

2) з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

3) з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення;

4) з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту, зв`язку, торгівлі та побутового обслуговування населення;

5) з питань містобудування, архітектури, землеустрою та екології.

2. Рада може відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії.

Стаття 3. Компетенція постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, депутатської діяльності, етики регламенту.

1. До компетенції постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, депутатської діяльності, етики регламенту належать:

 1. підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики;
 2. аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;
 3. підготовка висновків з питань, пов’язаних з  гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутатів відповідними партіями чи блоками, а також з достроковим припиненням  повноважень депутата;
 4. підготовка за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики;
 5. сприяння  роботі органів суду, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ;
 6. здійснення контролю за станом розгляду звернень громадян виконавчим комітетом, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності;
 7. сприяня вирішенню питань захисту прав людини, забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 8. розгляд проектів регуляторних актів та підготовка висновків про відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики;
 9. здійснення контролю за питанням конфлікту інтересів;
 10.  розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;
 11.  перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради;
 12.  розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради;
 13.  попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контролю за приватизацією комунальної власності;
 14.  розроблення та участь у здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста;
 15.  підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження відповідних звернень;
 16.  аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку;
 17.  вирішення інших питань у сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

Стаття 4. Компетенція постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

1. До компетенції постійної комісії питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку належать:

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання та підготовка висновків щодо їхнього затвердження;

2) участь у розробці проекту бюджету на відповідний рік та підготовка висновків щодо його затвердження;

3) виявлення резервів для додаткових надходжень до міського бюджету;

4) розгляд пропозицій щодо внесення змін до міського бюджету на відповідний бюджетний період та підготовка висновків про його затвердження;

5) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок;

6) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету;

7) внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності;

8) контроль за укладанням договорів на оренду майна комунальної власності;

9) внесення пропозицій щодо надання пільг щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста;

10) розроблення заходів щодо реалізації наказів виборців, погодження плану заходів та контроль за їх виконанням.

2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

Стаття 5. Компетенція постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення.

1. До компетенції постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення належать:

1) попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям територіальної громади;

2) підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

3) попередній розгляд відповідних розділів і показників планів економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста і розроблення до них своїх зауважень і пропозицій;

4) підготовка пропозицій щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді;

5) сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

6) проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що належать до комунальної власності міста;

7) підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури та спорту в місті;

8) проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

9) надання методичної та організаційної допомоги установам освіти та культури, розташованих на території міста;

10) ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

11) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у місті.

2. Комісія погоджує проекти нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я, освіти та культури, незалежно від суб’єкта внесення.

Стаття 6. Компетенція постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту, зв`язку, торгівлі та побутового обслуговування населення.

1. До компетенції постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту, зв`язку, торгівлі та побутового обслуговування населення належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста;

2) здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;

3) підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;

4) аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо їх вирішення;

5) попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ.

6) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту;

7) попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків і зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності;

8) вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі і побуту в місті та підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

Стаття 7. Компетенція постійної комісії з питань містобудування, архітектури, землеустрою та екології .

До компетенції постійної комісії з з питань містобудування, архітектури, землеустрою та екології належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та еко­логії;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення;

5) контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

6) співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

7) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

 

Стаття 8. Загальні повноваження постійних комісій ради.

Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії ради:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті.

Стаття 9. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на громадських засадах необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшен­ня витрат міського бюджету;

7) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4, ч. 1 цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його замінює. У запрошенні вказують дату, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа та які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або пере­нести засідання комісії на інший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 10. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням чергової чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього положення.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

3. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини депутатів від складу комісії.

4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

5. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених
ч. 4 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 11. Слухання в постійній комісії ради.

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її части­ни.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

 

Стаття 12. Порядок денний засідання комісії.

1. Порядок денний засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 13. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії.

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 14. Протокол засідання комісії.

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

3. Протокол оформляють у двох примірниках.  Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний головою комісії, зберігається у справах міської ради, другий – у справах комісії.

Стаття 15. Спільне засідання комісій.

1. За дорученнями міської ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 16. Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради.

1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність відповідно до норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.

2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.

3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило, проводять свої засідання в закритому режимі.

4. Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від публічних виступів до завершення роботи комісії.

5. Після завершення роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації.

6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

 Стаття 17.  Повноваження голови комісії.

 1. Скликає і веде засідання комісії, забезпечує присутність на них усіх членів комісії;

2. Виносить підготовлені питання на розгляд комісії, визначає коло запрошених, викликає їх;

3. Розподіляє обов'язки серед членів комісій, дає доручення членам комісій, перевіряє їх виконання;

4. Готує проекти перспективних та поточних планів роботи комісій;

5. Виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях ради з питань, що відносяться до компетенції комісії;

6. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

7. Здійснює контроль за виконанням рішень комісії, ради.

Стаття 18. Повноваження секретаря постійної комісії.

1. Повідомляє депутатів і запрошених про місце проведення та час засідання комісії;

2. Приймає участь в організації роботи комісій;

3. Веде протоколи засідань, оформляє їх, невідкладно подає один примірник секретарю ради;

4. Здійснює облік відвідування засідань комісій, виконання доручень членами комісій;

5. Збирає інформацію, довідки, матеріали, необхідні для проведення засідання, здійснює облік документації;

6. Виконує обов`язки голови комісії у разі відсутності голови та заступника голови комісії.

Стаття 19. Повноваження членів комісії.

1. Приймають активну участь у роботі комісії шляхом безпосередньої присутності на засіданнях постійної комісії;

2. За дорученням голови постійної комісії беруть участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд сесії ради.

Стаття 20. Порядок введення в дію цього положення

1. Це положення вводиться в дію з другої сесії міської ради.

2. З дня введення в дію цього положення,  положення про постійні комісії ради, ухвалене 16 листопада 2010 року, вважається таким, що втратило чинність.