17 лютого 2021 року виконавчим комітетом Верхівцевської міської ради було прийнято рішення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру надання соціальних послуг Верхівцевської міської ради

Дата: 23.02.2021 08:16
Кількість переглядів: 2001

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВЕРХІВЦЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

       № 44                                                          17 лютого 2021 року

 

Про проведення конкурсу на зайняття посади

директора Центру надання соціальних послуг

Верхівцевської міської ради

 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», рішення Верхівцевської міської ради від 26.01.2021р. № 95-5/VIII «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради» та затвердження Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»», виконавчий комітет Верхівцевської міської ради вирішив:

1. Провести конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради».

2. Затвердити перелік запитань для перевірки знання норм Закону України «Про соціальні послуги», нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних послуг (додаток 1).

3. Затвердити Положення про порядок призначення керівника комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради» (додаток 2).

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Верхівцевської міської ради оголошення про початок формування конкурсної комісії одночасно з оприлюдненням цього рішення.

5. Секретарю Верхівцевської міської ради, забезпечити прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Міський голова                        М.І. Світлик

 

Додаток 1

 до рішення виконкому

від 17.02.2021 №44

 

ПЕРЕЛІК

запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України у сфері надання соціальних послуг

 

 1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (пункт 1 статті 1, стаття 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Соціальні послуги. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг (пункт 17 статті 1, статті 2, 3 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Складні життєві обставини. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини (пункт 15 статті 1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Надавачі соціальних послуг. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг (пункт 6 статті 1, стаття 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Права та обов’язки отримувачів соціальних послуг (пункт 10 статті 1, стаття 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Суб’єкти системи надання соціальних послуг (стаття 8 Закону України «Про соціальні послуги»).
 7. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг (пункт 1 статті 11 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Повноваження територіальних громад у сфері надання соціальних послуг (пункт 4 статті 11 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (пункт 14 статті 1, стаття 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 10. Державний стандарт соціальних послуг (статті 17 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11. Ведення випадку (стаття 18 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12. Звернення про надання соціальних послуг (стаття 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї в соціальних послугах (стаття 20 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (стаття 21 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15. Договір про надання соціальних послуг (стаття 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 16.  Послуги що надаються екстренно (кризово) (стаття 23 Закону України «Про соціальні послуги»).
 17. Відмова та припинення надання соціальних послуг (стаття 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 18. Визначення потреб населення адміністративно територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах (стаття 25 Закону України «Про соціальні послуги»).
 19.  Оплата соціальних послуг (стаття 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 20.  Відповідальність за порушення вимог законодавства про соціальні послуги (стаття 29 Закону України «Про соціальні послуги»).
 21. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 22. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.13 № 452).
 23. Зміст соціальної послуги соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (розділ 8 Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318).
 24. Зміст соціальної послуги соціальна адаптація (розділ 8 Державного стандарту соціальна адаптація, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514).
 25. Зміст соціальної послуги профілактики (розділ 8 Державного стандарту соціальної послуги профілактики, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912).

 

Додаток 2

 до рішення виконкому

від 17.02.2021 №44

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення керівника комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»

 

1. Це Положення визначає порядок створення, роботи і повноваження конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради» (далі - конкурсна комісія).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”“Про запобігання корупції”.

3. Конкурс на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради» (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

законності;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

об’єктивності.

4. Підставою для проведення конкурсу є рішення орган управління.

Рішення про проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом Верхівцевської міської ради» (органом управління комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»):

не пізніше ніж через місяць з моменту прийняття рішення про утворення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»

не менше ніж за два місяці до закінчення дії контракту, укладеного з керівником комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»;

протягом десяти календарних днів з дати дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) дії контракту, укладеного з керівником комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради», чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. У разі прийняття органом управління рішення про проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія.

6. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб не пізніше ніж через 15 календарних днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

7. До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України “Про соціальні послуги”.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради».

Роботу конкурсної комісії, організацію та проведення конкурсу забезпечує орган управління.

8. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням органу управління.

9. У разі відсутності постійної конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верхівцевської міської ради одночасно з оприлюдненням рішення про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються органу управління протягом 10 календарних днів з дати оприлюднення оголошення. У разі подання одним суб’єктом системи надання соціальних послуг більш як двох кандидатур орган управління шляхом жеребкування визначає двох кандидатів до складу конкурсної комісії.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу.

11. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про внесення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформляється протоколом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу викладену письмово окрему думку з питань, що розглядалися на засіданні, не пізніше ніж протягом наступного дня після ознайомлення з протоколом. Окрема думка, що додана до протоколу засідання конкурсної комісії, є невід’ємною частиною такого протоколу.

13. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні органу управління.

14. Орган управління:

приймає рішення про проведення конкурсу;

оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на своєму офіційному веб-сайті;

складає, затверджує і розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України;

забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;

оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу на своєму офіційному веб-сайті.

15. Конкурсна комісія:

оцінює професійний досвід, знання, якості та перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»;

відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради», оформляє відповідне рішення конкурсної комісії.

Діяльністю конкурсної комісії керує її голова.

16. Голова конкурсної комісії:

забезпечує організацію роботи конкурсної комісії відповідно до цього Положення;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

організовує і контролює виконання визначених цим Положенням завдань конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні голови конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні секретаря конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

18. Тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів. Початком конкурсу вважається дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

19. Конкурс вважається закінченим із дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

20. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

правові підстави проведення конкурсу;

основні напрями діяльності комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради»;

найменування посади та умови оплати праці;

період подання (із зазначенням дат початку та закінчення) документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи;

вичерпний перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до претендента;

дата і місце проведення конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса фахівця, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

21. Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку;

копію документа, що посвідчує особу;

належним чином завірені копії документів про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

довідку про відсутність судимості;

       перспективний план розвитку Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Строк приймання заяв не може перевищувати 15 календарних днів з дати оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

22. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначених у пункті 21 цього Положення;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Орган управління не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених органом управління у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

23. Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

Проведення конкурсного відбору

24. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу, утворення та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті органу управління.

25. Переможець конкурсу визначається за результатами:

перевірки на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради», відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

Оприлюднення результатів конкурсу

27. Рішення конкурсної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання протоколу її засідання.

28. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дати підписання протоколу її засідання оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Верхівцевської міської ради.

29. Рішення конкурсної комісії про визнання конкурсу таким, що не відбувся, приймається у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі;

недопущення до участі в конкурсі жодного кандидата;

невизначення жодного з кандидатів переможцем конкурсу.

У разі прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, протягом двох робочих днів приймається рішення про проведення повторного конкурсу.

30. На підставі рішення конкурсної комісії Верхівцевський міський голова протягом 30 календарних днів призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним контракт.

31. Рішення, прийняте за результатами конкурсу, може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

Додаток
до Положення

Голові конкурсної комісії ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

_____________________________,

 (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ___________________________________

_____________________________________________________________________ ,

__________________________________ ,

 (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ______________________________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Верхівцевської міської ради».

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

?телефонного дзвінка за номером ______________________________;

? ________________________________________________________________.

                (іншим доступним способом)

 

 

 

 

___________________ 20___ р.

___________________
          (підпис)

 

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь