Інформують податківці

Дата: 15.03.2023 16:04
Кількість переглядів: 66

Щодо фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни декларації акцизного податку, що спричинено відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома наступне.

Відповідно до пункту 111.2 статті 111 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з цим Кодексом, застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів).

Фінансова відповідальність, що встановлюється згідно з іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, може застосовуватися у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 Кодексу, однією з обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Згідно з частиною другою ст. 14 прим.1 Закону України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – Закон № 671) форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Торгово-промислова палата України засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб (частина третя ст. 14 Закону № 671).

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно (частина перша ст. 14 прим.1 Закону № 671).

З огляду на зазначене вище, платники податків можуть бути звільнені від фінансової відповідальності за неподання в граничні терміни податкової звітності внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема, відключенням електроенергії у зв’язку з ракетними ударами держави-агресора, за умови документального підтвердження таких обставин непереборної сили (форс-мажору).

Про рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorennya-ta-mijnarodne-opodatkuvannya/transfertne-tsinoutvorennya/rekomendovaniy--neviklyuchniy--perelik-djerel-informatsii/ для учасників контрольованих операцій розміщено рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін.

Чи враховуються податки філій в розрахунок МПЗ?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що для розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) використовується сума сплачених податків, зборів, платежів в цілому по платнику протягом податкового (звітного) року (з урахуванням сплачених податків, зборів, платежів філіями як платниками окремих податків) (підпункти 141.9.2 – 141.9.3 пункту 141.9 статті 141, підпункт 170.14.5 пункту170.14 статті 170, підпункти 297 прим.1.2 – 297 прим.1.6 статті 297прим.1 Податкового кодексу України).

Детальніше про особливості визначення мінімального податкового зобов’язання – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/655884.html.

Політика конфіденційності безкоштовного програмного рішення Державної податкової служби (ПРРО)

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що безкоштовне програмне рішення Державної податкової служби України у вигляді програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) створено та впроваджено в експлуатацію Державною податковою службою України на виконання вимог Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

ПРРО ДПС призначене для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

ПРРО ДПС є програмним комплексом, застосовним для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Windows, Android чи iOS із відповідними версіями, та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу (ФСКО).

Згідно з Законом в ПРРО застосовується кваліфікований електронний підпис, кваліфікована електронна позначка часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», удосконалений електронний підпис та/або удосконалена електронна печатка.

ФСКО створений ДПС відповідно до зазначеного Закону.

Через ФСКО реалізується фіскальна функція ПРРО. ФСКО забезпечує реєстрацію ПРРО, електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків, збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, обробку та надання доступу до інформації про розрахункові операції, проведені з використанням ПРРО, інтеграцію з ПРРО через програмний інтерфейс (АРІ).

У ході реєстрації та експлуатації ПРРО Державна податкова служба України отримує та обробляє персональні дані суб’єкта господарювання – користувача ПРРО.

Більш детальніше про політику конфіденційності безкоштовного ПРРО – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/politika-konfidentsiynosti

 

Чи включаються до складу податкової знижки платника ПДФО суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків у період воєнного стану неприбутковим організаціям?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 15 березня 2022 року 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, підрозділ 1 розділ XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п. 21.

Так, п. 21 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що за результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ до податкової знижки платника ПДФО у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

До уваги платників ПДВ!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 № 19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрованого в Мін’юсті 17.02.2023 р. за № 298/39354 (далі – Наказ № 19), який набрав чинності 08.03.2023, запроваджено зміни щодо подання та розгляду пояснень та копій документів до податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК), реєстрацію яких зупинено.

Так, письмові пояснення та копії документів, зазначені у пункті 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 (зі змінами), платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів*, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.

Повідомлення формується через Електронний кабінет або програмне забезпечення, яке платник використовує для подання звітності до контролюючих органів в електронному вигляді.

*Відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року    № 2102-IX (зі змінами), для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи з особливостями, визначеними цим підпунктом.

Наказ № 19 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 21.02.2023 № 18 і його розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/78045.html

Дієві засоби комунікації

Одним із головних напрямків роботи органів ДПС залишається конструктивний діалог з платниками податків.

Комунікаційна податкова платформа – сучасний формат спілкування органів ДПС з платниками податків. Такий формат спілкування є ефективним способом оперативного розгляду проблемних питань.

З початку 2023 року, станом на 14.03.2023 на комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) надійшло 42 звернення від платників податків. Всі заявники отримали зворотній зв’язок.

Із загальної кількості звернень, з якими звернулись платники до ГУ ДПС – 27 стосуються питань податкового законодавства, а за 15 зверненнями організовано онлайн зустрічі.

Крім того, у ГУ ДПС працюють телефонні «гарячі лінії», подзвонивши на які, платники мають можливість отримати необхідну інформацію від фахівців ГУ ДПС за функціональними напрямками роботи.

Найчастіше платники зверталися на «гарячі лінії» з питаннями щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне; податкового боргу; подання декларацій; обліку платників тощо.

Отже, у разі виникнення питань, що потребують оперативного розгляду, необхідно надіслати на електронну скриньку комунікаційної податкової платформи ГУ ДПС dp.ikc@tax.gov.ua свій запит або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення. Рекомендуємо у запитах вказувати: назву суб’єкта господарювання (код ЄДРПОУ), ПІБ (РНОКПП), адресу, контактний номер телефону, питання по суті, e-mail тощо.

Також, для отримання роз’яснень можливо звернутись на «гарячі лінії» ГУ ДПС. Номери телефонів «гарячих ліній» територіальних органів ДПС розміщено на головних сторінках субсайту «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» та вебпорталу ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-teritorial

Закликаємо платників користуватись швидкими, зручними та мобільними каналами зв’язку з податківцями!

Саме для вчасного та оперативного реагування на проблеми бізнесу в органах ДПС і створені комунікаційні податкові платформи та діють «гарячі лінії»!

 

До якого контролюючого органу суб’єкт господарювання подає податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкти оподаткування знаходяться на території територіальної громади у місті з районним поділом в різних районах такого міста?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Декларація надається до контролюючих органів за місцем розташування об’єктів оподаткування.

У разі розташування об’єктів оподаткування у місті з районним поділом в різних районах такого міста, то якщо всі райони такого міста входять до складу однієї територіальної громади, то декларація надається до контролюючого органу, який обслуговує таку територіальну громаду.

Звертаємо увагу на особливості подання декларацій та визначення кодів за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) територіальних громад у м. Києві та м. Кривий Ріг.

Оскільки місцеві податки сплачується до місцевого бюджету, враховуючи те, що у містах з районним поділом – Києві та Кривому Розі для кожного району залишено свої окремі рахунки місцевих бюджетів, тому за об’єкти оподаткування, що знаходяться на території міст Київ та Кривий Ріг, декларація подається до контролюючого органу, що обслуговує відповідний район зазначеного міста.

При зазначенні у Деклараціях коду за КАТОТТГ території територіальної громади зазначається код за КАТОТТГ району м. Києва та м. Кривий Ріг (відповідно до розташування об’єктів оподаткування). 

По всіх інших містах України з районним поділом подається одна декларація до одного контролюючого органу.

Більше роз’яснень з окремих питань щодо заповнення податкових декларацій з місцевих податків та зборів – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/podatok-na-neruhome-mayno--/komentari-fahivtsiv-dps-/657490.html

Організація роботи щодо надання послуг платникам податків та громадянам фахівцями структурних підрозділів ГУ ДПС у Дніпропетровській області в центрах обслуговування платників податків

В Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області, станом на 01.03.2023 адміністративні послуги надаються у 32 Центрах обслуговування платників при ДПІ, Синельниківській ДПІ, де ЦОП не створено, мобільному ЦОП та ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

В умовах введення в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та наказу ДПС України № 173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС», центри обслуговування платників державних податкових інспекцій Головного управління ДПС у Дніпропетровській області здійснюють сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надають адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування платників податків незалежно від місця обліку платника податків.

Платники податків можуть отримати широкий спектр послуг: інформаційних, консультативних та адміністративних. ЦОП забезпечується надання 79 адміністративних послуг, 53 з яких надається безкоштовно.

Так, протягом січня – лютого  2023 року до ЦОП Дніпропетровської області надійшло 44 514 звернень у сфері надання адміністративних та інших послуг, що на 9 124 звернення менше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. В т.ч. в електронному вигляді надійшло 15 328 звернень, або 34,4 відс. від загальної кількості, та на 5 752 звернення менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Платниками податків отримано 42 509 адміністративних послуг, що на 8 810 послуг менше ніж у відповідний період минулого року. В т.ч. в електронному вигляді суб’єктами звернень отримано 13 549 адміністративних послуг, або 31,9 відс. від загальної кількості отриманих адміністративних послуг, та на 5 224 послуги менше у порівнянні з січнем-лютим минулого року.

 

Про порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що порядок отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків регулюється ст. 70 Податкового кодексу України та регламентується розділом VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб − платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174.

Інформація щодо переліку документів, які потрібно подати фізичній особі для отримання Картки платника податків з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків розміщена на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/fizichnim-osobam/otrimannya-reestratsiynogo-/.

Воєнний стан в Україні: вимоги для взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих/закритих у банківських установах

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що пунктом 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник, у день відкриття/закриття рахунка.

Абзацом першим п. 69.3 ст. 69 ПКУ визначено, що контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному ПКУ.

Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим п. 69.3 ст. 69 ПКУ, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою – у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком подання повідомлень, встановленим відповідно до п. 69.5 ст. 69 ПКУ (абзац другий п. 69.3 ст. 69 ПКУ).

Згідно з п. 69.4 ст. 69 ПКУ датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного п. 69.1 ст. 69 ПКУ (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунка на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим п. 69.3 ст. 69 ПКУ.

Пунктом 11 розд. І Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни до підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, п. 69 доповнено п.п. 69.17, яким установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік.

Рахунок вважається взятим на облік у разі отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або за мовчазною згодою, якщо таке повідомлення не отримано, датою та часом взяття рахунку на облік у такому разі вважаються дата та час отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення по таких рахунках можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження щодо взяття їх на облік у контролюючому органі.

При цьому, банки та інші фінансові установи не звільняються від обов’язку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

За наявності у банку повідомлення-відповіді ДПС про взяття на облік рахунку, відкритого у період дії воєнного стану в Україні, не застосовуються до банків санкції, встановлені пунктами 118.1 та 118.2 ст. 118 ПКУ, за неподання відповідним контролюючим органам в установлений ст. 69 ПКУ строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків чи здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік.

Водночас повідомляємо, що інформаційно-комунікаційна система ДПС наразі працює у штатному режимі, та забезпечує обмін документами між ДПС та банками, іншими фінансовими установами відповідно до вимог ст.69 ПКУ та Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503.

Про строки повідомлення контролюючих органів щодо відкриття або закриття рахунків платників податків під час дії воєнного стану

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Законом України від 15 березня 2022 на № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» п.69. підрозділу 10 ХХ Податкового кодексу України доповнено, зокрема новим п.п. 69.17.

Вищезазначеним підпунктом встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для банків, інших фінансових установ та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених для надсилання повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, та повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік.

Рахунок вважається взятим на облік у разі отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або за мовчазною згодою, якщо таке повідомлення не отримано, датою та часом взяття рахунку на облік у такому разі вважається дата та час отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

У разі неотримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення по таких рахунках можуть здійснюватися видаткові операції без отримання підтвердження щодо взяття їх на облік у контролюючому органі.

При цьому, банки та інші фінансові установи не звільняються від обов’язку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків.

Законом України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», який набирає чинності з 01.04.2023, внесено зміни до підпункту 69.17 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ згідно з якими, зокрема, щодо всіх рахунків, відкритих/закритих у період дії воєнного, надзвичайного стану на території України платникам податків, визначеним пунктом 69.1 статті 69 ПКУ, банки та інші фінансові установи зобов'язані направити (у тому числі повторно) до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття рахунків для отримання від контролюючих органів повідомлення про взяття рахунків на облік не пізніше одного місяця з дати припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Якщо після припинення зазначених станів у банку, іншої фінансової установи відсутнє підтвердження взяття рахунку на облік у контролюючому органі, вважається, що банк, інша фінансова установа, розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах.

Взяття на облік контролюючим органом самозайнятих осіб

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Пунктом 65.5 статті 65 ПКУ визначено, що взяття на облік самозайнятої особи як платника податків здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб – підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців здійснюється відповідно до Закону України № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) шляхом включення відомостей до Єдиного державного реєстру на підставі документів, зокрема, поданих заявником для державної реєстрації.

Першоджерелом даних стосовно відомостей про фізичних осіб - підприємців є Єдиний державний реєстр.

Так, статтею 13 Закону та статтею 65 ПКУ визначено, що взяття на облік фізичних осіб – підприємців здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру.

Дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до Єдиного державного із зазначенням дати та номеру запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу – підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи – підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону.

Взяття на облік фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність у контролюючих органах здійснюється на підставі заяви та копій документів, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Так, узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП.

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік надсилає платнику довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провалить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності (п.65.9 ст.65 ПКУ).

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

 

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС.     Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»). 

                                                                                                 

                                                                             Відділ комунікацій з громадськістю

                                                                            управління інформаційної взаємодії

                                                            Головного управління ДПС

                                                                 у Дніпропетровській області

                                                  (Кам’янський регіон)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь