Інформують податківці

Дата: 24.05.2023 11:51
Кількість переглядів: 107

Шановні платники! Комунікаційна податкова платформа працює!

Податкова служба продовжує політику відкритості та прозорості у своїй діяльності та використовує результативні формати співпраці з платниками.

Задля якісної та оперативної комунікації з бізнес-спільнотою і громадськістю у Дніпропетровській області працює Комунікаційна податкова платформа. Ця платформа активізує співпрацю державного органу з платниками.

Комунікатори – фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС), які координують роботу Комунікаційної податкової платформи регіону, забезпечують ефективний зворотній зв’язок між платниками і податковою службою області.

Нагадуємо, що на базі ГУ ДПС створена електронна скринька Комунікаційної податкової платформи за адресою dp.ikc@tax.gov.ua.

На цю скриньку представники бізнесу та громадськості можуть звернутись до ГУ ДПС з нагальними питаннями стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, а також з пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою.

У зверненнях платники в обов’язковому порядку зазначають інформацію (номер телефону для контакту, e-mail тощо) для зворотнього зв’язку – надання відповідей або інформації про проведення запланованого заходу.

За результатами розгляду таких звернень, за потребою заявників, ГУ ДПС плануються комунікації з платниками у різних форматах (зустрічі, засідання «круглих столів», семінари тощо), у тому числі і в режимі онлайн.

Податкова служба зацікавлена в інформаційних контактах з бізнес-спільнотою та громадськістю. Саме тому такий інструмент взаємодії, як Комунікаційна податкова платформа, надає змогу платникам податків оперативно вирішувати актуальні питання у діалозі з податківцями.

Чи дозволяється уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що згідно з п. 87.7 ст. 87 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення п. 87.7 ст. 87 ПКУ не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

В яких випадках виникає право податкової застави?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує.

Згідно з п. 89.1 ст. 89 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) право податкової застави виникає:

- у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

- у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу;

- у випадку, визначеному в п. 100.11 ст. 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Пунктом 100.11 ст. 100 ПКУ визначено, що розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком і збором.

Якщо сума грошового зобов’язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 мільйон гривень і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умови:

- передачі у податкову заставу майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму грошового зобов’язання, – у разі розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань;

- перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму податкового боргу, – у разі розстрочення, відстрочення податкового боргу.

Строки сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення, відстрочення.

Відповідно до п. 89.2 ст. 89 ПКУ з урахуванням положень ст. 89 ПКУ право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених п. 89.5 ст. 89 ПКУ, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» зі змінами та доповненнями.

У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, відповідної сумі податкового боргу платника податків, у порядку, передбаченому ст. 89 ПКУ.

Право податкової застави не поширюється на майно, визначене п.п. 87.3.7 п. 87.3 ст. 87 ПКУ, на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних активів до повного виконання емітентом зобов’язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов’язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису (абзац перший п. 89.3 ст. 89 ПКУ).

 

  Щодо особливостей справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – рентна плата) є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Ставки рентної плати визначені п. 254.4 ст. 254 Кодексу. Водночас до ставок рентної плати за відповідних умов передбачено застосування підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів, визначених примітками до п. 254.4 ст. 254 Кодексу.

Звертаємо увагу, що п. 2 підрозділу 9 прим. 3 розділу ХХ Кодексу встановлено, що до ставок рентної плати для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 1 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені примітками до п. 254.4 ст. 254 Кодексу.

У січні – квітні 2023 року місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали понад 3,8 млн грн транспортного податку

Протягом січня – квітня 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло понад 3,8 млн грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року сума надходжень збільшилась на 543,4 тис. грн, або на 16,3 відсотки.

Дякуємо представникам бізнесу і громадянам за розуміння, що кожна гривня, сплачена до бюджету – це важлива складова економічного фронту та реальна допомога нашим Збройним Силам. 

Майже 42,3 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – внесок фізичних осіб до місцевих бюджетів Дніпропетровщини

Протягом січня – квітня 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від фізичних осіб надійшло майже 42,3 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на понад 32,4 млн грн, або майже у 4,3 рази більше ніж у минулому році.

Дякуємо платникам за те, що в цей непростий для країни час кожен з вас докладає максимум зусиль для підтримки виробництва, функціонування бізнесу та наповнення державної і місцевих скарбниць.

Закон України № 3050: основні нововведення у частині плати за землю та податку на «нерухомість»

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 06.05.2023 набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (Закон України № 3050).

У частині плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, основними нововведеннями Закону України № 3050 є такі:

- цей Закон України врегулював питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (зміни до п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс));

- на рішення, прийняті на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх засмічення вибухонебезпечними предметами, не поширюються вимоги п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу щодо заборони прийняття індивідуальних податкових пільг. Такі рішення повинні прийматися на кожний календарний рік окремо, за умови наявності відповідних заяв платників податків та на період не більше ніж до кінця поточного календарного року (зміни до п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу). Інформація щодо таких рішень надається контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ), протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких прийнято відповідне рішення (новий п.п. 12.4.6 п. 12.4 ст. 12 Кодексу);

- Законом України № 3050 змінено трактування механізму визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно з цим Законом України такий перелік територій визначається у встановленому КМУ порядку (п. 2831.2 ст. 2831, п. 288.8 ст. 288, підпункти 69.14, 69.16, 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

 

Тетяна Кірієнко: Свідомий вибір молоддю майбутньої професії – запорука успішного розвитку нашої країни

Заґартована в умовах війни талановита українська молодь – гордість, надія та потенціал нашої держави. Підтримати її в такий складний час, надати можливості для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, а інколи й дати поштовх у виборі професії – надзвичайно важливо. Тому всі конкурси, конференції, марафони чи інші заходи – чудові майданчики, які дозволяють учням і студентам проявити та розкрити себе. Більше того такі заходи дозволяють органам державної влади прорекламувати свої професії та залучити до них в майбутньому ініціативних, прогресивних та сучасних молодих працівників.

Своє бачення діяльності податкової служби, її ролі в функціонуванні та розвитку української держави описали старшокласники та студенти коледжів. Поміркувати над тим, якою має бути податкова система України у післявоєнний період, їм запропонували в одному з турів Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього», який проводився Державним податковим університетом за сприяння ДПС.

 «Дуже приємно, що така кількість молоді дійсно цікавиться професією податківця і має бажання повʼязати з нею своє майбутнє. Це цікава та водночас дуже відповідальна професія, основним завданням якої є наповнення державного бюджету, а це – зарплата лікарів, учителів, озброєння нашої армії. Це те, в якій країні ми будемо жити і якими дорогах їздитимемо. Тому свідомий вибір нашою молоддю такого професійного шляху стане запорукою розвитку і нашої Служби, і нашої країни», – наголосила в. о. Голови ДПС Тетяна Кірієнко під час підбиття підсумків конкурсу.

Роботи та ідеї юних українців виявилися не по-дитячому продуманими та аргументованими, що свідчить про серйозний підхід до завдань конкурсу. Цікаво, що практично всі учасники в своїх есе основні акценти зробили на необхідності стимулювання економіки та відповідно – збільшенні доходів бюджету. Все це дозволить відбудувати Україну після війни більш швидкими темпами.

Важливим, на їх думку, є зниження податкового навантаження на фонд оплати праці. Наприклад, конкурсантка Андріана Буратинська пропонує «в основу оподаткування доходів громадян покласти принцип соціальної справедливості, за яким більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи». А от Вікторія Атаманова вважає, «щоб знизити ставки податку на доходи фізичних осіб, уряд може ввести різні заохочення та пільги для тих, хто виконує свої податкові зобовʼязання вчасно та повністю. Також можна розглянути можливість податкового кредиту для малозабезпечених сімей та осіб з обмеженими можливостями».

Також молодь звертає увагу на необхідності підтримки малого та середнього бізнесу. Так, на думку Софії Новікової, «рушієм післявоєнної відбудови і економічного життя має стати дрібний та середній бізнес. Він найбільш мобільний та подекуди більш відповідальний. Про це говорить світовий досвід. Подібним підприємцям потрібно встановити фіксовані податки. Водночас, щоб заохотити до сплати податків – надати пільгові кредити на розвиток їхнього бізнесу за рахунок правила «справно платиш у бюджет – отримуєш преференції щодо позики».

Цікавими є й пропозиції щодо залучення інвестицій в економіку. Учасники пропонують надавати певні податкові преференції для стимулювання та залучення інвесторів на український ринок. А от щодо податків думки розділилися, серед пропозицій – зменшення/підвищення ставок, скасування одних та запровадження інших податків.

Акцентувалася увага і на розвитку електронного оподаткування як способу зменшення бюрократії, швидкому та простому доступу до електронних сервісів, формуванню податкової культури. Наприклад, Вікторія Ковальчук пропонує формувати податкову культуру через впровадження у навчальний процес таких дисциплін як економіка, фінансова грамотність, основи податкових знань. Порушувалися також і питання боротьби з корупцією та ухиленням від оподаткування.

Важливо, що вже зараз наші школярі та студенти розмірковують над можливостями, які отримає українська економіка внаслідок податкових змін. І це дає нам підстави думати про те, що покоління молодих українців здатне навчатися, продукувати ідеї та працювати над розвитком нашої держави.

«Молодь – майбутнє нашої країни і, які знання та навички  ви набудете на своєму студентському шляху, таким чином ви будете розбудовувати нашу Україну – європейську державу», – з такими словами звернулася Тетяна Кірієнко до учасників конкурсу та висловила сподівання, що в майбутньому вони стануть працівниками Державної податкової служби України та допомагатимуть формувати сучасну, ефективну та європейську податкову систему.

 

Податківці Дніпропетровщини взяли участь у семінарі ДПС України та АППУ

Сьогодні, 23.05.2023, Державна податкова служба України спільно з Асоціацією платників податків (АППУ) провели онлайн-зустріч з бізнесом.

У заході також прийняли участь керівництво та фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Обговорювались актуальні для громадськості та бізнес-спільноти питання, зокрема щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (зі змінами).

  Детальніше – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/678992.html

До уваги платників екологічного податку!

6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон).

Згідно із Законом перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік територій) визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (п.п. 69.16 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Порядок, яким визначено деякі питання формування Переліку територій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 (далі – Постанова), пунктом 1 якої Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій делеговано повноваження із:

затвердження Переліку територій;

визначення складових Переліку територій,

визначення формату запису, за яким території відображаються у переліку;

затвердження форми переліку територій.

Таким чином, Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 (далі – Наказ), використовується для визначення територій активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Території), у тому числі при справлянні екологічного податку.

Увага!

Наказом затверджено:

розділ І, який включає дві частини:

території можливих бойових дій (частина перша);

території активний бойових дій (частина друга);

розділ ІІ – тимчасово окуповані території України.

Таким чином, для цілей справляння екологічного податку застосовується частина 2 розділу І та розділ ІІ Наказу.

Право не нараховувати та не сплачувати за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року екологічний податок надано платникам, у яких під час провадження діяльності на Територіях, що у 2022 році Наказом включено до Переліку територій, виникають об’єкти оподаткування екологічним податком, встановлено пп. 69.16 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

Право не нараховувати та не сплачувати за період з 1 січня 2023 року

У 2023 році, починаючи з 1 січня, не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єкти оподаткування, що виникають на:

Територіяхвключених до Переліку територій;

земельних ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, або які були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Право не нараховувати та не сплачувати екологічний податок платникам за об’єкти оподаткування, що виникають на Територіях, припиняється з першого числа місяця, що настає після дати, зазначеної у колонці «Дата завершення бойових дій» відповідного Переліку територій Наказу.

Право не нараховувати та не сплачувати екологічний податок платникам за об’єкти оподаткування, що виникають на земельних ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі якщо дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території) та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

Період, коли земельні ділянки вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення органу місцевого самоврядування – сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією (далі – Орган) про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків та завершується останнім числом місяця, на який припадає одна із наведених нижче дат:

останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення);

дата скасування відповідного рішення;

дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання,

в залежності яка з них настає раніше.

При цьому ненарахування та несплата екологічного податку платником за об’єкти оподаткування, що виникають на ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, або які були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами відбувається у разі обов’язкового виконання двох умов:

подання до Органу заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами;

прийняття таким Органом рішення про звільнення від справляння плати за землю за земельну ділянку, зазначену у такій заяві.

Оскільки Кодексом встановлено, що земельною ділянкою є частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами (п.п. 14.1.74 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), то рішення про визнання такої земельної ділянки потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами приймається виключно в частині сформованих земельних ділянок, які мають кадастрові номери.

Звертаємо увагу, що дія норми пп. 69.16 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу у 2022 та 2023 роках поширюється на платників податків, об’єкти та база оподаткування екологічним податком яких визначені пп. 242.1.1 − 242.1.3 та 242.1.5 п. 242.1 ст. 242 Кодексу.

 

Уточнення податкових зобов’язань з екологічного податку

1) За об’єкти оподаткування, розташовані на Територіях, включених до Переліку територій, затвердженого Наказом.

Платники екологічного податку, які до дати набрання чинності Законом у податкових періодах 2022 – 2023 років задекларували податкові зобов’язання за об’єкти оподаткування, які розташовані на Територіях, включених до Переліку територій, затвердженого Наказом, керуючись п. 50.1 ст. 50 Кодексу, можуть уточнити такі податкові зобов’язання шляхом подання відповідних уточнюючих податкових декларацій.

За період 2023 року податкові зобов’язання уточнюються відповідно до періодів початку та завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідних Територіях.

2) За об’єкти оподаткування, розташовані на інших територіях

Платники екологічного податку, зареєстровані (взяті на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на земельних ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, або які були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, які до дати набрання чинності Законом задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання, мають право відкоригувати нараховані за ці періоди суми екологічного податку шляхом подання уточнюючих податкових декларацій.

Уточнення податкових зобов’язань здійснюється за періоди, протягом яких земельні ділянки, за місцем розміщення джерела забруднення, були визнані забрудненими або потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Визнання територій забрудненими (потенційно забрудненими) вибухонебезпечними предметами підтверджується прийняттям Органом рішення про звільнення від справляння плати за землю за земельну ділянку.

Платники податків, які у 2022-2023 роках не декларували свої податкові зобов’язання за об’єкти оподаткування, розташовані на Територіях, затверджених Наказом, мають задекларувати відповідні податкові зобов’язання за їх наявності.

 

Застосування штрафних санкцій та нарахування пені

Порядок виконання у період воєнного стану платником екологічного податку свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу. Відповідно до абзацу чотирнадцятого цього підпункту у разі самостійного виправлення помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

Тобто платники екологічного податку, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стануне нараховують штрафні санкції та пеню.

 

ДПС та АППУ провели просвітницький семінар

Державна податкова служба України та Асоціація платників податків України продовжують проведення спільних заходів для платників. Під час сьогоднішньої зустрічі учасники розглянули чергову низку питань сфери оподаткування, якими найбільше цікавиться бізнес.

Представники ДПС розʼяснили причини віднесення платників до категорії ризикових та порядок їх дій для усунення такого статусу, причини зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зокрема, зазначалося, що у таких випадках платнику обовʼязково повідомляється причина такого віднесення або зупинки.

Також податківці поінформували, як та для чого потрібно подавати Таблиці даних платника ПДВ, порядок їх складання. Наголошувалося, що для зручності платників на вебпорталі ДПС створено розділ «Онлайн-навчання», в якому розміщено корисну та важливу інформацію, у тому числі і рекомендації ДПС до оформлення пояснення та надання копій підтверджуючих документів для відновлення реєстрації зупиненої податкової накладної.

Під час заходу учасники також обговорили роботу комісій регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкових накладних, віднесення платника до переліку ризикових у випадку проведення контрольно-перевірочних заходів у його контрагента. Зокрема, в ДПС наголосили, що віднесення платника до категорії ризикових не є підставою для зняття або підтвердження податкового кредиту.

Корисною для учасників зустрічі стала інформація щодо роботи електронних сервісів ДПС, зокрема, в частині використання режимів системи електронного адміністрування пального та спирту етилового. Так, в Електронному кабінеті діють підрежими, які дозволяють вивантажити певні переліки акцизних накладних, відслідкувати транзакцію за реквізитами, переглянути податкові накладні за кодом платника та статусом операції тощо.

Поінформували податківці і про законодавчі новації, які очікуються найближчим часом, у тому числі про зміни до Порядку зупинення ПН/РК, сформовані з урахуванням пропозицій бізнес-асоціацій, бізнесу та громадськості.

У ДПС відзначили готовність до участі у таких просвітницьких заходах, організованих асоціаціями, які дозволяють розʼяснити законодавчі норми, надати практичні рекомендації та на прикладах окремих кейсів акцентувати увагу на найбільш поширених помилках, яких припускаються платники під час виконання своїх податкових зобовʼязань. 

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

 

Листування з ДПС

Для надсилання листів (запитів, звернень тощо) в електронному вигляді  до контролюючого органу платник може скористатися меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).

При формуванні листа (запиту, звернення тощо) оберіть:

регіон, в якому знаходиться контролюючий орган,

контролюючий орган,

тип документа,

тематику звернення,

заповніть короткий зміст листа,

завантажте лист (файл у форматі pdf до 5 МБ),

збережіть, підпишіть та надішліть сформований лист.

Інформація щодо отримання та реєстрації листів у контролюючому органі міститься в режимі «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи», інформація щодо відправлених листів – у режимі «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Для подання податкових документів звітності, фінансової звітності, податкових та акцизних накладних, розрахунків коригування, заяв, сервісних запитів засобами електронного зв’язку передбачено розділ «Введення звітності».

Презентаційні матеріали щодо надсилання листів в електронному вигляді до органу ДПС в Електронному кабінеті можна переглянути тут https://tax.gov.ua/data/files/303899.pdf.

До уваги платників єдиного податку четвертої групи (юридичні особи)!

6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон № 3050).

Законом змінено механізм визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій). Згідно з Законом Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (п. 2921.1 ст. 2921, п. 10 підрозд. 8 та п.п. 69.33 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 (далі – постанова № 1364) визначає деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, пунктом 1 постанови № 1364 визначається орган виконавчої влади (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), якому делегуються повноваження щодо затвердження переліку територій, а також  визначаються складові переліку територій, вимоги до формату територій, за якими ці території відображаються у переліку, та затверджена форма переліку територій.

Враховуючи зазначене, у контексті Закону № 3050 постанова № 1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення переліку територій.

У зв’язку з цим Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 (далі – наказ № 309), може застосовуватися при справлянні єдиного податку четвертої групи на відповідних територіях.

Закон № 3050 врегулював питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (зміни до п. 12.3 ст.12 Кодексу).

Відповідно до п.п. 69.33 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу не нараховується та не сплачується єдиний податок четвертої групи з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди, у податкових періодах, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться активні бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації:

 

 

2022 рік – з 1 березня за податкові періоди, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться активні бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, до дати завершення на таких територіях активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією (крім територій, на яких ведення активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року, оскільки на них не поширюється дія підпункту 69.33 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»);

 2023 рік – за податкові періоди, коли на територіях, на яких розташовані такі сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду, ведуться активні бойові дії або території тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, до дати завершення на таких територіях активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією.

 

Як виняток підпункт 69.33 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу не поширюється на зазначені земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведення активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року.

Для цілей справляння єдиного податку четвертої групи у 2022 році наказ № 309 застосовується у частині наявності певної території у Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами). Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації не враховуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації у 2023 році визначаються відповідно до даних Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами).

Увага! Наказом № 309 у розділі І затверджені території можливих бойових дій (частина перша) та території активних бойових дій (частина друга), у розділі ІІ затверджені тимчасово окуповані російською федерацією території України. Отже, для цілей справляння єдиного податку четвертої групи відповідно до п.п. 69.33 п. 69 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу застосовується тільки перелік територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.

Також Закон № 3050 (п. 2921.1 ст. 2921  Кодексу) визначає особливості оподаткування єдиним податком четвертої групи за земельні ділянки, які:

перебувають у консервації;

забруднені вибухонебезпечними предметами;

непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

 

Не нараховується та не сплачується єдиний податок четвертої групи:

1) за земельні ділянки, що перебувають у консервації:

Підстава (наявність всіх перелічених складових):

 

- рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки;

 

- відомості/дані Державного земельного кадастру;

 

період звільнення:

землі державної та комунальної власності

з першого числа місяця, в якому прийнято рішення, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

 

 

землі приватної власності

з дня внесення відомостей до Державного земельного кадастру про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

 

2) за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами:

підстава:

- обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності.

 

період звільнення:

з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки до останнього числа місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання;

 

3) за земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, забруднені вибухонебезпечними предметами:

підстава (наявність всіх перелічених складових):

- затверджений Перелік територій;

- рішення органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки на підставі заяви платника податків;

- заява платника до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, на підставі якої прийнято рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів;

 

 

період звільнення:

 

з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території) до останнього числа місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання;

 

4) за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами: 

підстава (наявність всіх перелічених складових):

- рішення сільської, селищної міської ради, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків;

- заява платника до сільської, селищної міської ради, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації, на підставі якої прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів;

 

період звільнення:

 

з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення, до останнього числа місяця, на який припадає дата, що наступає раніше:

– або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення);

– або дата скасування відповідного рішення,

– або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності,

– або визнання земельної ділянки придатною для використання.

 

На рішення, прийняті на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх засмічення вибухонебезпечними предметами, не поширюються вимоги щодо заборони встановлення або прийняття рішень про встановлення пільг (відповідно до змін, внесених до п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу).

Закон № 3050 визначає можливість уточнення податкових зобов’язань по єдиному податку четвертої групи, задекларованих до набрання чинності Законом № 3050, шляхом подання уточнюючих розрахунків до раніше поданих податкових декларацій платниками єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) за 2022 рік та 2023 рік:

 

Податок

Зобов’язання, що уточнюються/коригуються

Період, за який можливе коригування

За земельні ділянки, що розташовані на територіях активних бойових дій (які не завершені до 1 травня 2022 року)  або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до Переліку територій

Єдиний податок четвертої групи (юридичні особи)

задекларовані за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з єдиного податку четвертої групи

у 2022 році: за період з 1 березня до дати завершення на територіях, визначених наказом № 309, активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією (крім територій, на яких ведення активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією завершені до 1 травня 2022 року, оскільки на них не поширюється дія підпункту 69.33 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»);

у 2023 році: за період з 1 січня до дати завершення на територіях, визначених наказом № 309, активних бойових дій або тимчасової окупації російською федерацією;

 

За 2023 рік податкові зобов’язання уточнюються відповідно до періодів початку та завершення на відповідних територіях активних бойових дій або тимчасової окупації.

 

За земельні ділянки, розташовані на територіях, що не залежать від Переліку територій

Єдиний податок четвертої групи (юридичні особи)

задекларовані за відповідні минулі податкові (звітні) періоди податкові зобов’язання з єдиного податку четвертої групи з площ земельних ділянок, які визнані такими, що перебувають у консервації та/або забруднені вибухонебезпечними предметами

за період перебування земельних ділянок у консервації;

за період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами

 

 

 

 

У разі якщо єдиний податок четвертої групи, визначений абзацом першим п.п. 69.33 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення»  Кодексу, нараховано, але не сплачено та не відкориговано платником податків шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідний період, то визначені податкові зобов’язання не вважаються податковим боргом та підлягають анулюванню.

Застосування штрафних санкцій та нарахування пені.

Порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу  (далі – п.п. 69.1).

Відповідно до  абзацу 14 п.п. 69.1 у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

Тобто платники єдиного податку четвертої групи, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стануне нараховують штрафні санкції та пеню.

Зауважимо, що Законом № 3050 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 10, який визначає окремі особливості застосування  положень  п.п. «а» п.п. 4 п. 291.4, п.п. 291.51.3 п. 291.51 ст. 291,  п.п. 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 та п.п. 4 п. 299.10 ст. 299 Кодексу.

Так, на період з 1 березня 2022 року до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території, для платників єдиного податку четвертої групи, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, яких перебувають земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, обмеження щодо можливості бути платником єдиного податку четвертої групи у разі наявності у суб’єкта господарювання станом на 1 січня базового (звітного) року податкового боргу застосовується виключно під час реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку, а не під час підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи.

Крім того, Законом № 3050 визначено умови, які дають право набути/підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи у разі, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва є меншою 75 відсотків, але дорівнює або перевищує  50 відсотків.

Так, набути або підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи мають право суб’єкти господарювання, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік складає не менше 50 відсотків (включно), за умови, якщо у таких платників не менше 30 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у попередньому податковому (звітному) році розташовувалися не менше шести місяців на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Деклараційна кампанія 2023: громадянами та «незалежниками» Дніпропетровщини задекларовано понад 12,8 млрд грн доходів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

За результатами кампанії декларування доходів, отриманих у 2022 році, станом на 01.05.2023 громадянами Дніпропетровської області та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, задекларовано оподатковуваних доходів на суму понад 12,8 млрд гривень.

З поданих податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація):

- 1 395 громадян задекларували дохід, отриманий у вигляді спадщини/дарування, на загальну суму 597,8 млн грн (минулого року: 1 217 декларацій із загальною сумою отриманого доходу 381,5 млн грн);

- 1 071 громадянин задекларував дохід від продажу (обміну) рухомого та/або нерухомого майна на загальну суму 141,7 млн грн (минулого року: 699 декларацій із загальною сумою отриманого доходу 375,5 млн грн);

- 528 громадян задекларували іноземні доходи на загальну суму 327,6 млн грн (минулого року: 122 декларації із сумою отриманого доходу 60,9 млн грн);

- 4 373 громадянина задекларували інші доходи на загальну суму понад 2,2 млрд грн (минулого року: 6 945 декларацій із загальною сумою отриманого доходу майже 1,1 млрд грн).

Оподатковуваний дохід понад 1,0 млн грн задекларували 373 громадянина. Загальна сума задекларованого ними оподатковуваного доходу складає понад 11,6 млрд гривень. Задекларована до сплати сума податку на доходи фізичних осіб (податок) складає 73,9 млн гривень. Сума військового збору до сплати становить 37,6 млн гривень.

Також 2 479 громадян скористались правом на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, складає 9,5 млн грн (минулого року: 1 460 декларацій на суму податку до повернення 5,9 млн грн).

Дякуємо платникам за вчасно сплачені податки та збори!

Резидентами – юридичними/фізичними особами навчальному закладу сплачено за навчання дитини з малозабезпеченої родини: що з ПДФО?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п.п. «є» п.п. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб цільова благодійна допомога, що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, в якої хоча б один із батьків є особою з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

Безоплатна передача фізичною особою власного майна іншому суб’єкту господарювання на підставі договору позики: чи виникає об’єкт оподаткування?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Згідно із ст. 1049 ЦКУ позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування резидента є:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

- доходи з джерелами їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

- іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Згідно із п. 164.1 ст. 164 ПКУ загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Враховуючи те, що фізична особа, передала на підставі договору позики власне нерухоме (рухоме) майно на безоплатній основі, тобто не отримує доходу, то об’єкта оподаткування у фізичної особи не виникає.

Туристичний збір: фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів Дніпропетровщини понад 1,7 млн гривень

З початку 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло понад 1,7 млн грн туристичного збору від фізичних осіб. У порівнянні з січнем – квітнем 2022 року надходження збільшились на понад 770 тис грн, або майже на 79 відсотків.

Нагадуємо, що справляння збору може здійснюватись такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з п.п. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. «б» п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Від фізичних осіб до місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло понад 1,8 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів

У січні – квітні 2023 року від платників збору за місця для паркування транспортних засобів до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло понад 1,8 млн гривень. Це майже на 865 тис. грн, або на 87 відсотків, більше минулорічного показника.

Висловлюємо слова подяки нашим платникам за те, що вони продовжують плідно працювати в надзвичайно непростих умовах і чесно сплачують податки та збори. Сумлінна сплата податків забезпечує фінансову безпеку держави, у цьому переконують результати роботи бізнесу. Наш спільний обов’язок забезпечити повноцінне функціонування країни в умовах воєнного стану. Адже сьогодні і економічний фронт є життєво необхідним.

Кожна гривня, яка надходить до бюджетів – це запорука фінансової стабільності держави.

Доступ до реєстрів

Державна податкова служба забезпечила можливість платникам податків отримувати інформацію з публічних електронних реєстрів:

Реєстр неприбуткових установ та організацій;

Реєстр платників єдиного податку;

Реєстр страхувальників;

Реєстр платників ПДВ.

На період дії воєнного стану доступ до публічних електронних реєстрів здійснюється після проходження електронної ідентифікації з допомогою КЕП будь-якого надавача електронних послуг.

Результати ДПС в успішній імплементації кроків BEPS та GAAR

ДПС успішно використовує імплементовані кроки Плану BEPS та правила GAAR, сконцентрувавши в єдиному напрямі інструменти контролю, зокрема, такі як контроль за трансфертним ціноутворенням (далі – ТЦ), виплатою пасивних доходів, діяльністю нерезидентів та контрольованих іноземних компаній, які, у свою чергу, направлені на протидію агресивним схемам міжнародного податкового планування, що використовуються суб’єктами господарювання з метою розмивання бази оподаткування та виведення коштів за кордон.

У цьому напрямі ДПС досягнуто значних результатів.

Так, протягом 2015 – 2023 років 1 052 суб’єкта господарювання подали  уточнюючі декларації та збільшили об’єкт оподаткування на 32,1 млрд грн, що привело до нарахування 2,8 млрд грн податку на прибуток підприємств та зменшення збитків на 11,7 млрд гривень.

Проведено 102 документальні перевірки з питань відповідності принципу «витягнутої руки» (протягом 2015 – 2023 років), за результатами яких донараховано 1,7 млрд грн податку на прибуток та зменшено збитки на 7,5 млрд гривень. До бюджету, враховуючи оскарження податкових повідомлень-рішень, надійшло 440 млн грн податку на прибуток, узгоджені збитки за актами склали 3,7 млрд гривень.

Встановлено більше 1 205 фактів порушення платниками податків вимог податкового законодавства (протягом 2015 – 2023 років) щодо своєчасності та повноти декларування контрольованих операцій, подання документації з ТЦ та застосовано штрафні санкції на 320 млн гривень.

Завдяки внесенню змін до Податкового кодексу України в частині розширення поняття «дивідендів», які почали діяти з 01.01.2021, та проведеній роз’яснювальній роботі платниками податків додатково сплачено до бюджету 287 млн грн податку з доходів нерезидентів («конструктивні дивіденди»).

З 2021 року по теперішній час донараховано податок з доходів нерезидентів на суму 5,8 млрд гривень. Водночас донарахування постійним представництвам нерезидентів склали 40,8 млн гривень.

Загалом з моменту впровадження податкового контролю за напрямом трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування до бюджету додатково надійшло 3,7 млрд грн та зменшено збитки на 15,4 млрд гривень.

З початку 2022 року ДПС отримано 6 134 Повідомлення про набуття у власність, реєстрацію та продаж/ліквідацію іноземної контрольованої компанії або утворення без статусу юридичної особи.

Також разом з Міністерством фінансів України проведено роботу щодо внесення змін до чинних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування у частині перегляду правил та ставок оподаткування пасивних доходів нерезидентів. Зокрема, внесено зміни до конвенцій з Нідерландами, Австрією, Швейцарією, що призвело до збільшення ставки оподаткування з 0 до 5 відсотків.

У 2022 році ДПС, як компетентний орган України, приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн (CbC). На сьогодні вживаються заходи щодо запровадження автоматизованої системи обміну звітами у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – МГК).

ДПС взяла участь у розробці положень Закону України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», який містить окремі зміни та уточнення щодо визначення МГК та подачі Звітів CbC.

Послідовна політика щодо імплементації кроків Плану BEPS, правил GAAR та концентрації напрямів ТЦ, контролю за діяльністю нерезидентів, КІК, пасивних доходів в єдиний ефективний інструмент контролю за правилами міжнародного оподаткування є успішною та відповідає передовій світовій практиці.

Водночас ДПС продовжує працювати над впровадженням міжнародних інноваційних та ефективних рішень, які удосконалюють систему оподаткування України, та підтримує високий рівень співпраці з експертами ОЕСР, ОТД Департаменту казначейства США, Світового банку, МВФ та інших організацій, які відзначають високий професійний рівень фахівців.

Податківці Дніпропетровщини прийняли участь у розширеному засіданні Дніпровської міської організації роботодавців

За зверненням на комунікаційну податкову платформу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) фахівці податкової служби області під головуванням заступника начальника ГУ ДПС Леонова Валерія прийняли участь у розширеному засіданні Дніпровської міської організації роботодавців. Захід проводився спільно з представниками банківської сфери Дніпропетровської області.

У засіданні прийняли участь фахівці управлінь ГУ ДПС: оподаткування юридичних осіб, податкових сервісів, управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків, інформаційної взаємодії та податкового аудиту, а також представники бізнесу та громадськості.

Звертаючись до учасників засідання, Леонов Валерій зупинився на важливому питанні – легалізації ринку праці. За його словами, сьогодні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати – у «конверті». Таким чином, роботодавці ухиляються від сплати податку. Заступник начальника податкової служби Дніпропетровщини наголосив, що обов’язок роботодавців – оформлення трудових відносин з найманими працівниками згідно з чинним законодавством України. Адже задекларована праця – це не лише збільшення надходжень до бюджету, це також – соціальний захист найманих працівників.

На засіданні обговорювали питання щодо особливостей оподаткування діяльності резидентів Дія Сіті; підстав зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, що регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 (із змінами) «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»; порядку відшкодування податку на додану вартість та ведення господарської діяльності під час дії воєнного стану.

Захід пройшов у формі аргументованого конструктивного діалогу.

Податкова служба області зацікавлена у подальших інформаційних контактах з бізнес-спільнотою та громадськістю.

Обов’язок рієлторів – повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості

Відповідно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації. Інформація подається в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497 затверджено форму подання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерами), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (далі – Інформація) до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену ст. 1191 Кодексу.

Згідно з п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу порушення суб’єктом господарювання, який провадить посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтером), порядку та/або строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, передбачені п. 1191.2 ст. 1191 Кодексу, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення (п. 1191.3 ст. 1191 Кодексу).

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), надсилають Інформацію за місцем своєї реєстрації.

Як ФОП – платник єдиного податку (першої – третьої груп) може протягом календарного року перейти на четверту групу?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає агу що згідно з частинами першою та третьою ст. 8 прим. 1 Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 973) сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець (далі – ФОП) або зареєструвати зміни до відомостей про ФОП в порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755).

Пунктом 21 прим. 1 частини четвертої ст. 9 Закону № 755 встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) містяться, зокрема, відомості щодо створення ФОП сімейного фермерського господарства.

Главою 1 розд. XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Відповідно до п.п. «б» п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ до платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники), належать ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону № 973, за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої ст. 3 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ зі змінами та доповненнями;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.

Підпунктом 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ встановлено, що за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ, для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Форма Заяви, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

ФОП, які подали Заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої Заяви (абзац сьомий п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ).

Форми податкових декларацій платника єдиного податку – ФОП (далі – Декларація платника першої – третьої груп) та платника єдиного податку четвертої групи (далі – Декларація платника четвертої групи), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями.

Отже, ФОП – платник єдиного податку (першої – третьої груп) протягом поточного року може самостійно перейти на сплату єдиного податку, за ставкою, встановленою для четвертої групи, якщо відповідає вимогам п.п. «б» п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ (умови перебування в четвертій групі платників єдиного податку) та про таку особу в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про створення нею сімейного фермерського господарства. Для переходу на сплату єдиного податку, встановлену для четвертої групи, ФОП – платником єдиного податку (першої – третьої груп) подається до контролюючого органу за його податковою адресою Заява не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу та протягом 20 календарних днів з дня подання такої Заяви Декларація платника четвертої групи.

Крім того, з урахуванням п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п. 296.3 і п.п. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ ФОП – платником єдиного податку (першої – третьої груп) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу в якому подано Заяву на сплату єдиного податку за ставкою, встановленою для четвертої групи, подається Декларація платника першої – третьої груп.

Слід зазначити, що питання внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення ФОП сімейного фермерського господарства знаходиться в правовому полі Міністерства юстиції України.

Орендна плата виплачується юридичною особою за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі: що з єдиним внеском?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) інформує.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб (ФО) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України ід 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно з частиною першою ст. 759 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у володіння та користування майно для здійснення господарської діяльності. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи зазначене вище, єдиний внесок не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь ФО згідно договору найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.

ФОП, яка здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку, має право перейти на спрощену систему оподаткування

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п.п. 291.5.2 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп фізичні особи – підприємці (ФОП), які здійснюють діяльність у сфері аудиту.

Згідно з підпунктами 1 та 3 п. 1 ст. 1 Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» із змінами та доповненнями аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг.

При цьому, ст. 1 Закону України 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями визначено, що бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Враховуючи те, що діяльність у сфері бухгалтерського обліку та діяльність у сфері аудиту за своєю сутністю є різними видами діяльності, то фізичні особи – підприємці, які надають виключно бухгалтерські послуги мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування та бути платниками єдиного податку.

Як отримати Довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Для отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка), платник подає Заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733.

Заява подається платником (на його вибір):

- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо Заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

- в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.

Для правильного заповнення Заяви потрібно зазначити усі реквізити нормативно-правового акта за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для його ідентифікації:

- вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету Міністрів України або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант) тощо;

- індивідуальну назву акта, що зазначається у лапках («….») його порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-». «/») та дату приймання, оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2022 року) або цифровим способом (25.12.2022).

Звертаємо увагу, що деякі платники вказують як підставу отримання Довідки Порядок або наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», проте Порядком № 733 визначено лише механізм надання довідки контролюючим органом платнику, положення цього порядку не містять вимог щодо необхідності підтвердження платником відсутності заборгованості, а відтак не може бути підставою для надання Довідки.

Інформація розміщена на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/664934.html .

Заява про включення до Реєстру

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що Заява про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (Заява) може бути подана у паперовій або електронній формі.

Заява у паперовій формі може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу (представника):

- благодійником особисто – до будь-якого контролюючого органу з пред’явленням паспорта;

- представником – до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи – благодійника, за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред’явлення повертається) та її копії;

- поштою – до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи – благодійника, підпис фізичної особи – благодійника на заяві має бути завірений нотаріально.

Для отримання форми для заповнення натисніть тут.

Заява у електронній формі може бути подана через Електронний кабінет.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Для заповнення та подання заяви після ідентифікації та входу до приватної частини ЕК необхідно перейти у режим ЕК «Для громадян» підрежим «Заява для волонтерів» або пройти за маршрутом «Додатково / Введення звітності / Створити» та обрати форму з кодом f1308302.

Після заповнення заяви здійснити перевірку, зберегти, підписати і відправити.

Для подання заяви в електронній формі через Електронний кабінет натисніть тут.

Детальніше – на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/dlya-volonteriv/zayava-pro-vklyuchennya-do-reestru/

Підсумки «Деклараційної кампанії 2023»: мешканцями Дніпропетровщини подано понад 15 тисяч податкових декларацій за 2022 рік

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Cтаном на 01.05.2023 за результатами деклараційної кампанії 2023 року громадянами Дніпропетровської області та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подано 15 186 податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2022 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року це на 2 787 декларації, або на 22,4 %, більше.

Загальна сума задекларованих оподатковуваних доходів становить понад 12,8 млрд грн, що на 10,0 млрд грн більше ніж у минулому році.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, визначена громадянами до сплати в бюджет, становить 124,7 млн грн, що на 53,2 млн грн більше у порівнянні з минулим роком. Станом на 01.05.2023 платниками вже сплачено 26,5 млн гривень.

Сума військового збору, визначена до сплати в бюджет, становить 45,9 млн грн, що на 36,6 млн грн більше в порівнянні з минулим роком. Від фізичних осіб – платників податків станом на 01.05.2023 до бюджету вже надійшло 5,4 млн гривень.

Дякуємо платникам за відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків та фінансову підтримку економічного фронту!

Від фізичних осіб до місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло майже 123,5 млн грн плати за землю

З початку 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від фізичних осіб надійшло майже 123,5 млн грн плати за землю. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року сума надходжень збільшилась майже на 71,1 млн грн, або на 135,7 відсотків.

Податкові відносини в умовах воєнного стану – важлива складова економічного фронту. Більшість платників відповідально відноситься до виконання своїх обов’язків перед державою та громадою, розуміючи, що саме зараз, як ніколи, за рахунок своєчасної сплати податкових зобов’язань відбувається не лише захист територіальної цілісності нашої країни, а й забезпечується її фінансова стабільність.

Вчасно сплачені податки є тим фінансовим ресурсом, який гарантує громадам повноцінну життєдіяльність і безпеку в умовах війни. 

Дякуємо платникам за сумлінність!

Місцеві бюджети Дніпропетровщини за видобування кам’яного вугілля отримали понад 25,7 млн грн рентної плати

У січні – квітні 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини за видобування кам’яного вугілля надійшло понад 25,7 млн грн рентної плати, що порівняно з відповідним періодом 2022 року на понад 6,1 млн грн, або на 31,2 відсотки, більше.

Нагадуємо, що за кодом бюджетної класифікації 13031500 доходів бюджету сплачується рентна плата за користування надрами для видобування кам’яного вугілля коксівного та енергетичного.

Задекларована праця допомагає розвивати бізнес

Працевлаштовуєте безробітних із пільгових категорій? Витрати на оплату праці зменшаться вдвічі.

Держава компенсує 50 відсотків фактичних витрат роботодавцю на оплату праці (але не більше розміру мінімальної заробітної плати) за працевлаштування осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць:

- особи з інвалідністю;

- учасників бойових дій;

- яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років.

Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців.

Щодо сплати податків у вигляді мінімального податкового зобов’язання

Платники податків, у яких у наявності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, мають обов’язок сплачувати податки у вигляді мінімального податкового зобов’язання (Закон України від 30 листопада 2021 року № 1914).

Для сплати податків у вигляді мінімального податкового зобов’язання введені окремі коди класифікації доходів бюджету (наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2023 № 154) та Державною казначейською службою України відкриті відповідні рахунки для зарахування таких коштів до бюджету.

Інформація про реквізити рахунків для сплати податків у вигляді мінімального податкового зобов’язання розміщена на субсайтах вебпорталу ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

Конкурс «Вишиванка – це однострій нашої перемоги!»: знайомтесь з переможцем!

Переможець конкурсу «Вишиванка – це одострій нашої перемоги!», проведеного за ініціативою очільниці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) до Всесвітнього дня вишиванки, визначено 18 травня 2023 року.

І сьогодні, 19.05.2023, колектив-переможець Криворізької південної державної податкової інспекції ГУ ДПС отримав святковий подарунковий кошик справжнього українця.

Тож знайомтесь з переможцем конкурсу!

Від щирого серця вітаємо з успіхом!

Наповнення бюджетів усіх рівнів у розрізі галузей економіки за січень – квітень 2023 року

За січень – квітень 2023 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 17,6 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Переробна промисловість» – 17,1 %;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 14,6 %;

 «Добувна промисловість i розроблення кар’єрів» – 9,9 %.

Найбільше зростання сплати за 4 місяці 2023 року відносно 4 місяців 2022 року відбулось у таких галузях:

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання у 2 рази, або +28,6 млрд грн;

«Переробна промисловість» – зростання у 1,5 раза, або +21,7 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів»  – зростання у 1,2 раза, або +10,5 млрд гривень.

Взаємодія з органами місцевої влади та бізнесом продовжується: робочий візит до міста Павлограда

Партнерство і співробітництво – одні з головних пріоритетів діяльності Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС).

З метою посилення взаємодії податкової служби області з органами місцевого самоврядування та бізнесом ГУ ДПС втілює ефективні форми співпраці.

Днями керівництвом ГУ ДПС у Павлоградській районній державній адміністрації (далі – РДА) проведено робочу зустріч з головою Павлоградської РДА та головами територіальних громад Павлоградського району Дніпропетровської області.

На зустрічі за участі керівників управлінь ГУ ДПС: оподаткування фізичних осіб, інформаційної взаємодії, податкових сервісів, організації роботи та Павлоградського відділу податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб обговорювались нагальні питання стосовно наповнення місцевих бюджетів і заходи підтримки їх фінансової стабільності, зокрема в умовах дії воєнного стану. Йшлося про залучення додаткових резервів шляхом визначення нових джерел.

У рамках програми робочої поїздки команда податківців відвідала регіональне підприємство харчової промисловості. Діалог відбувся з актуальних питань, які виникають під час ведення господарської діяльності підприємства.

Посадовці запевнили представників бізнесу, що податкова служба області завжди готова до співпраці, взаємодії та відкритого діалогу. Ми сподіваємося на сумлінне виконання бізнесом обов’язку щодо сплати податків, зборів та платежів.

До уваги фізичних осіб – власників нерухомості!

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) нагадує, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Норми встановлені п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України.

Чи мають право на податкову соціальну пільгу особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Надання податкових соціальних пільг передбачено ст. 169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Згідно з п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (ПСП) у розмірі, що дорівнює 150 відс. суми пільги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, для такого платника податку, який є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (осіб з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Підпунктом 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ визначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Отже, платники податку – особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства в ПКУ не зазначені як окрема пільгова категорія, але при дотриманні установленого рівня заробітної плати, мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що у 2023 році дорівнює 1342,00 грн при граничному доході 3760,00 гривень.

Понад 278,1 млн грн податку на нерухоме майно надійшло до місцевих бюджетів Дніпропетровщини від юридичних осіб

Протягом чотирьох місяців поточного року до місцевих бюджетів Дніпропетровщини від юридичних осіб надійшло понад 278,1 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на понад 66,9 млн грн, або на 31,7 відсотків.

Нагадуємо, що юридичні особи – платники податку самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація) за встановленою формою з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості Декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

За видобування кам’яного вугілля платники Дніпропетровщини направили до держбюджету понад 60 млн грн рентної плати

У січні – квітні 2023 року до держбюджету платниками Дніпропетровщини спрямовано понад 60 млн грн рентної плати за видобування кам’яного вугілля. Порівняно з відповідним періодом 2022 року сума надходжень збільшилась на понад 14,2 млн грн, або на 31,2 відсотки.

Нагадуємо, що 30.05.2023 – останні день сплати за квітень п. р. рентної плати:

за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

за користування радіочастотним ресурсом України;

за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Ключова складова професійного розвитку та досягнення успіхів у роботі – безупинне вдосконалення навчальних підходів у ДПС

ДПС постійно працює над удосконаленням професійної компетентності фахівців з трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування. Нещодавно на селекторній нараді, проведеній за участю в. о. заступника Голови ДПС Євгенія Сокура, у рамках об’єднання в одному підрозділі функцій податкового контролю за такими напрямами діяльності як трансфертне ціноутворення, виплата пасивних доходів, діяльність нерезидентів та контрольованих іноземних компаній, Департаментом трансфертного ціноутворення представлено підпорядкованим структурним підрозділам територіальних органів ДПС навчальний курс «Енциклопедія Департаменту трансфертного ціноутворення або Квест: Знайди та поверни виведені прибутки в Україну».

В. о. заступника Голови ДПС Євгеній Сокур нагадав: «Шість років тому Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації кроків Плану BEPS та правил GAAR. На сьогодні послідовна політика ДПС направлена на продовження роботи, спрямованої на боротьбу з розмиванням податкової бази і виведенням прибутку з-під оподаткування. ДПС посилено працює над впровадженням до національного законодавства окремих кроків Плану BEPS, які мають на меті протидію агресивному податковому плануванню, серед яких: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання уникненню від оподаткування за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією та багато інших. Виконання цих завдань підтверджує готовність України до євроінтеграційних процесів».

Курс розроблено з метою покращення професійних навичок фахівців територіальних органів та запобігання недоліків у їх роботі. При формуванні навчального курсу враховані різні рівні складності як для нових фахівців, так і для підвищення кваліфікаційних знань працівників, що вже працюють у вказаному напрямі.

Працівники служби матимуть доступ до відеоуроків, інтерактивних завдань та віртуальних лекцій і зможуть проходити їх в зручний для них час, що допоможе більш ефективно засвоювати матеріал.

«Ми віримо, що проходження цього курсу допоможе вам стати професіоналами у своїй галузі та підняти фаховий рівень роботи вашого регіону на новий рівень. Тому я запрошую вас приєднатися до нашого навчального курсу та набути нові знання і практичний досвід опрацювання перспективних кейсів», – зауважила директор Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС Катерина Риженкова.

Професійна команда Департаменту трансфертного ціноутворення продовжує працювати над впровадженням міжнародних інноваційних та ефективних рішень, які удосконалюють систему оподаткування України та підтримують високий рівень співпраці з міжнародними компетентними органами, що неодноразово відзначали світові експерти на спільних зустрічах.

Вишиванка – це однострій нашої перемоги!

Всесвітній день вишиванки традиційно відзначається щорічно у третій четвер травня. Вишиванка є символом нашої України, символом незламності та нескореності усього нашого українського народу.

Позитивний настрій, яскраві враження та безліч гарних емоцій – цим відзначилося свято у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС).

За ініціативою очільниці ГУ ДПС до Дня вишиванки проведено конкурс «Вишиванка – це однострій нашої перемоги!».

І сьогодні, 18.05.2023, підведені його підсумки.

Податківці творчо підійшли до участі у конкурсі та провели фотосесії у вишитому українському одязі. Образів у національному стилі було неймовірно багато. Всі конкурсанти виглядали яскраво, красиво та креативно, чим підкреслили, що чудово знаються на українських традиціях.

Звертаючись до колективу, керівниця ГУ ДПС сказала: «Вітаю Вас з народним святом – Днем вишиванки. Уже другий рік це важливе для українського народу свято ми відзначаємо у непрості для країни часи. Саме вишиванка – невід’ємна складова нашої культурної спадщини, що єднає українців крізь простір та час. Це свято ще більше об’єднує нас на шляху до перемоги».

За результатами незалежного голосування на нашій офіційній сторінці у Фейсбук визначена найкраща світлина, а отже – колектив-переможець.

І це – Криворізька південна державна податкова інспекція.

Усім, хто долучився до заходу, щира подяка.

З Всесвітнім днем вишиванки!

До уваги органів місцевого самоврядування та платників земельного податку за земельні ділянки, що надані у постійне користування!

Місцеві ради на підставі повноважень, передбачених пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), приймають рішення про встановлення місцевих податків, у тому числі податку на майно, включаючи земельний податок (підпункт 14.1.147 пункту 14.1 статті 14, підпункт 265.1.3 пункту 265.1 статті 265 Кодексу), із зазначенням всіх передбачених статтею 7 Кодексу елементів податків.

Інтервали допустимих розмірів ставок як елементу земельного податку встановлені статтями 274 та 277 Кодексу.

Зокрема, для земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, що не належать до державної та комунальної форм власності, пунктом 274.2 статті 274 Кодексу встановлено обмеження розміру ставки не більше 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Місцеві ради, які планують затвердити ставку земельного податку у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, при визначенні кола платників, на яких  вона поширюватиметься, мають керуватися переліком юридичних осіб, які можуть набути право постійного користування земельною ділянкою, що визначений статтею 92 Земельного кодексу України.

Керівництво податкової служби Дніпропетровщини прийняло участь в урочистостях Університету митної справи та фінансів

Сьогодні, 18.05.2023, Всесвітній День вишиванки та 32-у річницю відзначає факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин (далі – Факультет) Університету митної справи та фінансів (далі – Університет) – партнер податкової служби Дніпропетровщини у комунікаціях з молоддю.

В урочистих заходах Факультету Університету прийняли участь заступник начальника податкової служби області Леонов Валерій та начальник управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ГУ ДПС) Осипова Манушак.

Леонов Валерій привітав присутніх з Днем вишиванки та з річницею від дня заснування Факультету. Відзначив деканку Факультету Даценко Вікторію подякою за багаторічну плідну співпрацю та злагоджену роботу, ініціативність, сприяння у формуванні та підвищенні податкової культури студентів, активну громадянську позицію як члена Громадської ради при ГУ ДПС.

«Податкова служба Дніпропетровщини має багаторічний позитивний досвід співпраці з Університетом митної справи та фінансів та, зокрема, і з колективом факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин. Разом ми використовуємо ефективні форми взаємодії, результатом яких є підвищення престижності професії податківця, просвітницька діяльність, направлена на формування високого рівня податкової культури, виховання покоління обізнаних громадян. Подальше партнерство ГУ ДПС та Університету сприятиме досягненню спільних цілей у подальшому», – зазначив заступник начальника ГУ ДПС під час заходу.

Даценко Вікторія висловила вдячність за привітання та бажання і надалі розвивати ефективні та позитивні партнерські відносини з ГУ ДПС.

Продовжуємо тримати курс на діджиталізацію та щоденно працюємо над розвитком податкових сервісів та їх цифровізацією

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників.

В умовах воєнного стану пріоритетним напрямом роботи ДПС залишається розвиток онлайн-сервісів для задоволення потреб платників, забезпечення ними електронної взаємодії з органами ДПС, щоб сплачувати податки було легко та зручно, а отримувати електронні послуги – просто та комфортно.

Взаємодія бізнесу та громадян з органами ДПС здійснюється за допомогою Електронного кабінету, де платники мають змогу подати звітність, сплатити податки, отримати доступ до інформації, звернутись до органів ДПС за допомогою листування тощо.

Детальніше про наявний функціонал Е-Кабінету і подальші плани цифровізації – в презентаційних матеріалах.

Інформація розміщена на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/650475.html

До уваги волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 11.12.2022 набрав чинності Закон України від 16 листопада 2022 року № 2757-ІХ «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» (далі – Закон).

Згідно з цим Законом включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – Реєстр) здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

Законом відмінено подання разом із заявою копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідки з банку щодо відкриття на ім’я такого волонтера рахунку, призначеного для здійснення благодійної діяльності.

Реквізити рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта, зазначаються безпосередньо у заяві.

Отже, відтепер фізичним особам – благодійникам для включення до Реєстру достатньо подати до контролюючого органу лише заяву про включення до зазначеного Реєстру.

Чи вважаються додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження та відшкодовані ЮО, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджетних коштів?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), згідно з п.п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

Відповідно до абзацу другого п.п. «а» п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ не є доходом платника податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті).

Зазначені в абзаці другому п.п. «а» п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ витрати не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість таких витрат.

При цьому, будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 59).

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Інструкції № 59 витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює відряджений працівник, або до місцеперебування у відрядженні.

Відрядженому працівникові відшкодовуються також витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) відповідно до маршруту, погодженого керівником, та на орендованому транспорті за місцем відрядження (згідно з підтвердними документами).

Згідно з п. 9 розд. ІІІ Інструкції № 59 витрати за користування таксі або оренду автотранспорту можуть бути відшкодовані лише з дозволу керівника підприємства (згідно з підтвердними документами).

Враховуючи викладене, у разі якщо з дозволу керівника юридичної особи, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджетних коштів, працівнику відшкодовуються витрати за користування ним таксі під час відрядження в межах території України, то сума таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Разом з тим, якщо зазначені витрати на таксі були понесені працівником під час відрядження за кордон, то суми відшкодованих витрат на проїзд не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, за умови надання таким працівником підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат та виконання усіх інших вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

 

Майже 336,4 млн грн єдиного податку – внесок до місцевих бюджетів від юридичних осіб Дніпропетровщини

Протягом січня – квітня 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від юридичних осіб надійшло майже 336,4 млн грн єдиного податку. У порівнянні з січнем – квітнем 2022 року надходження зросли на 166,8 млн грн, або на 98,4 відсотки.

Звертаємо увагу, що у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності платник податків – юридична особа може перебувати на спрощеній системі оподаткування та застосовувати третю групу спрощеної системи оподаткування лише за умови, що такий платник податків не здійснює діяльність, передбачену п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та відповідає вимогам, встановленим главою 1 розд. XIV ПКУ для застосування спрощеної системи оподаткування.

Надходження екологічного податку за викиди двоокису вуглецю до держбюджету від платників Дніпропетровщини зросли у порівнянні з минулорічними на 17,7 відсотків

З початку 2023 року за викиди двоокису вуглецю до держбюджету надійшло від платників Дніпропетровщини майже 66,6 млн грн екологічного податку. Надходження збільшились у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року на понад 10 млн грн, або на 17,7 відсотків.

Нагадуємо, що відповідно до п. 242.1 ст. 242 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема, є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

При цьому п. 242.4 ст. 242 ПКУ встановлено, що база оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік.

Задекларована праця допомагає розвивати бізнес

Створили нові робочі місця із високою зарплатою? Менше витрати на сплату ЄСВ.

У разі працевлаштування працівників на нові робочі місця з заробітною платою в розмірі не менше ніж три мінімальні протягом наступних 12 календарних місяців вам компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску.

До уваги платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки!

6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон № 3050).

Законом змінено механізм визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій). Згідно з Законом № 3050 Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 (далі – постанова № 1364) визначає деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, пунктом 1 постанови № 1364 визначається орган виконавчої влади (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), якому делегуються повноваження щодо затвердження переліку територій, а також  визначаються складові переліку територій, вимоги до формату територій, за якими ці території відображаються у переліку, та затверджена форма переліку територій.

Враховуючи зазначене, у розумінні Закону № 3050 постанова № 1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення Переліку територій.

У зв’язку з цим Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 (далі – наказ № 309), може застосовуватися при справлянні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) на відповідних територіях.

Закон № 3050 врегулював питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (зміни до п. 12.3 ст.12 Кодексу).

Відповідно до п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу не нараховують та не сплачують Податок:

1) за об’єкти нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України:

 

фізичні особи

за 2021 та 2022 роки – за об’єкти житлової нерухомості;

з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року – за об’єкти нежитлової нерухомості;

у 2023 році – з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території;

 

юридичні особи

з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

у 2023 році – з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території.

 

Для цілей справляння Податку у 2022 році наказ № 309 застосовується у частині наявності певної території у Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами). Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації не враховуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації у 2023 році визначаються відповідно до даних Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами).

 

Увага! Наказом № 309 у розділі І затверджені території можливих бойових дій (частина перша) та території активних бойових дій (частина друга), у розділі ІІ затверджені тимчасово окуповані російською федерацією території України. Отже, для цілей справляння Податку відповідно до п.п. 69.22 п. 69 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу застосовується тільки перелік територій активних бойових дій (частина друга розділу І) та тимчасово окупованих російською федерацією (розділ ІІ).

 

2) за знищені об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (далі – Реєстр майна):

 

фізичні особи

за 2021 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти, дані про знищення яких внесені до Реєстру майна;

 

юридичні особи

за 2022 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти, дані про знищення яких внесені до Реєстру майна;

 

3) за пошкоджені об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України) на підставі даних Реєстру майна:

 

фізичні особи

за 2021 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти житлової нерухомості, пошкоджені у 2022 році, дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна, до початку місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти житлової нерухомості визнані придатними для проживання;

за період з 1 березня 2022 року та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти нежитлової нерухомості, пошкоджені у 2022 році, та дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна, до початку місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти нежитлової нерухомості визнані придатними для використання за цільовим призначенням;

за об’єкти нерухомості, пошкоджені починаючи  з 01 січня 2023 року, – з першого числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними Реєстру майна, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти нерухомості визнані придатними для проживання/для використання за цільовим призначенням;

 

юридичні особи

з 1 березня 2022 року та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти житлової нерухомості, пошкоджені у 2022 році, дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна, до початку місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти житлової нерухомості визнані придатними для проживання;

за період з 1 березня 2022 року та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти нежитлової нерухомості, пошкоджені у 2022 році, та дані про пошкодження яких внесені до Реєстру майна, до початку місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти нежитлової нерухомості визнані придатними для використання за цільовим призначенням;

за об’єкти нерухомості, пошкоджені починаючи з 01 січня 2023 року, – з першого числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними Реєстру майна, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру майна об’єкти нерухомості визнані придатними для проживання/для використання за цільовим призначенням.

Також п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що стосовно об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно), органи місцевого самоврядування, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації мають право:

1) встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

2) звільняти від сплати податку.

Закон № 3050 визначає можливість уточнення податкових зобов’язань платниками Податку, які до дати набрання чинності Законом № 3050 задекларували за 2022 – 2023 роки податкові зобов’язання за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до Переліку територій. Такі платники мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання за період 2022 та 2023 роки шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідний період.

За період 2023 року податкові зобов’язання уточнюються відповідно до періодів початку та завершення на відповідних територіях активних бойових дій або тимчасової окупації.

Платники Податку, які у 2022 – 2023 роках не декларували свої податкові зобов’язання, за об’єкти оподаткування, розташовані на територіях, які не увійшли до наказу № 309, або розташовані на території можливих бойових дій, затверджених наказом № 309, мають задекларувати відповідні податкові зобов’язання.

Річна сума платежу по об’єктах нерухомого майна визначається пропорційно до кількості місяців, коли такі об’єкти нерухомого майна підлягали оподаткуванню Податком.

 

Застосування штрафних санкцій та нарахування пені

Порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу (далі – п.п. 69.1).

Відповідно до абзацу 14 п.п. 69.1 у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

Тобто платники Податку, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за  звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню.

Складені, надіслані (вручені) у 2022 та 2023 роках податкові повідомлення-рішення про сплату сум Податку, по яких не нараховується та не сплачується Податок, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені контролюючим органом, – анулюванню.

Надмірно сплачені суми Податку підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього Податку, а в разі наявності у такого платника податкового боргу з Податку – надміру сплачені суми зараховуються в рахунок погашення такого боргу.

 

До уваги платників плати за землю!

6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон № 3050).

Законом змінено механізм визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій). Згідно з Законом Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (п. 2831.2 ст. 2831, п. 286.1 ст. 286, п. 288.8 ст. 288, п.п. 69.14 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 (далі – постанова № 1364) визначає деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, пунктом 1 постанови № 1364 визначається орган виконавчої влади (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), якому делегуються повноваження щодо затвердження переліку територій, а також  визначаються складові переліку територій, вимоги до формату територій, за якими ці території відображаються у переліку, та затверджена форма переліку територій.

Враховуючи зазначене, у контексті Закону № 3050 постанова № 1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення Переліку територій.

У зв’язку з цим Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 (далі – наказ № 309), може застосовуватися при справлянні плати за землю на відповідних територіях.

Закон № 3050 врегулював питання встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування. На таких територіях рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (зміни до п. 12.3 ст.12 Кодексу).

Відповідно до п.п. 69.14 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу  (у редакції Закону № 3050) власники та користувачі земельних ділянок не нараховують та не сплачують плату за землю (земельний податок та/або орендна плата) на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією:

 

фізичні особи

2022 рік – з 1 січня до 31 грудня;

2023 рік – з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території;

юридичні особи та фізичні особи -  підприємці

2022 рік – з 1 березня до 31 грудня;

2023 рік – з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

 

Для цілей справляння плати за землю у 2022 році наказ № 309 застосовується у частині наявності певної території у Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами). Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації не враховуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації у 2023 році визначаються відповідно до даних Переліку територій, затвердженого наказом № 309 у чинній редакції (зі змінами).

 

Увага! Наказом № 309 у розділі І затверджені території можливих бойових дій (частина перша) та території активних бойових дій (частина друга), у розділі ІІ затверджені тимчасово окуповані російською федерацією території України. Отже, для цілей справляння плати за землю відповідно до п.п. 69.14 п. 69 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу застосовується тільки перелік територій активних бойових дій (частина друга розділу І) та тимчасово окупованих російською федерацією (розділ ІІ).

 

Також Закон № 3050 визначає особливості оподаткування платою за землю (земельний податок та/або орендна плата) за земельні ділянки, які:

перебувають у консервації (п.п. 283.1.2 п. 283.1 ст. 283, п. 288.8 ст. 288 Кодексу);

забруднені вибухонебезпечними предметами (п.п. 283.1.9 п. 283.1 ст. 283, п. 288.8 ст. 288  Кодексу);

непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (п. 283.2 ст. 283, п. 288.8 ст. 288 Кодексу).

 

Не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та/або орендна плата):

        1) за земельні ділянки, що перебувають у консервації:

 

підстава (наявність всіх перелічених складових):

 

- рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки;

- відомості/дані Державного земельного кадастру;

 

період звільнення:

землі державної та комунальної власності

з першого числа місяця, у якому прийнято рішення, до останнього числа місяця, у якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

 

 

землі приватної власності

з дня внесення відомостей до Державного земельного кадастру про заходи щодо охорони земель і ґрунтів до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

 

2) за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами:

 

підстава:

- відомості/дані Державного земельного кадастру, в тому числі по земельних ділянках, обстежених операторами протимінної діяльності;

 

 

період звільнення:

 

з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності до останнього числа місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання;

 

3) за земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, забруднені вибухонебезпечними предметами:

 

підстава (наявність всіх перелічених складових):

- затверджений Перелік територій;

- заява платника до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами;

- рішення органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки;

- відомості/дані Державного земельного кадастру;

 

період звільнення:

 

з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території) до останнього числа місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання;

 

4) за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами: 

 

підстава (наявність всіх перелічених складових):

- рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків;

- заява платника до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами;

 

 

період звільнення:

з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення, до останнього числа місяця, на який припадає дата, що наступає раніше:

– або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення) чи дата скасування відповідного рішення);

– або дата скасування відповідного рішення,

– або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності,

– або визнання земельної ділянки придатною для використання.

 

Річна сума платежу за такі земельні ділянки визначається пропорційно до кількості місяців, в яких земельна ділянка була визнана придатною для використання.

На рішення, прийняті на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок не придатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх засмічення вибухонебезпечними предметами, не поширюються вимоги п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу щодо заборони прийняття індивідуальних податкових пільг (зміни до п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу).

 

Закон № 3050 визначає можливість уточнення податкових зобов’язань з плати за землю, задекларованих до набрання чинності Законом № 3050, шляхом подання уточнюючих розрахунків до раніше поданих податкових декларацій по платі землю за 2022 рік та 2023 рік:

 

Податок/вид платежу

 

зобов’язання, що уточнююється/коригується

Період, за який можливе коригування

За земельні ділянки, що розташовані на територіях активних бойових дій

 або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України,

включених до Переліку територій

 

плата за землю (земельний податок та/або орендна плата)

задекларовані за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з плати за землю

 

за період березень 2022 – грудень 2023 року

За період 2023 року податкові зобов’язання уточнюються відповідно до періодів початку та звершення на відповідних територіях активних бойових дій або тимчасової окупації.

Платники, які у 2022-2023 роках не декларували свої податкові зобов’язання, за об’єкти оподаткування, розташовані на територіях, які не увійшли до наказу № 309, або розташовані на території можливих бойових дій, затверджених наказом № 309, мають задекларувати відповідні податкові зобов’язання.

 

 

За земельні ділянки, розташовані на територіях, що не залежать від Переліку територій

 

орендна плата

задекларовані за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

за період 2022–2023 роки

 

Уточнення податкових зобов’язань здійснюється за періоди, у яких земельні ділянки були визнані як забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

 

 

Складені, надіслані (вручені) до дати набрання чинності Законом № 3050 податкові повідомлення-рішення про сплату плати за землю, за земельні ділянки, визначені п.п. 283.1.9 п. 283.1, п. 283.2 ст. 283, п. 288.8 ст. 288, п.п. 69.14 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені контролюючим органом по платі за землю, – анулюванню

Надмірно сплачені суми плати за землю, що виникли внаслідок скасування (відкликання) податкових повідомлень-рішень підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього податку, крім випадків: якщо у такого платника наявний податковий борг з плати за землю – надміру сплачені суми зараховуються в рахунок погашення такого боргу.

 

Застосування штрафних санкцій та нарахування пені:

Порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу  (далі – п.п. 69.1).

Відповідно до  абзацу 14 п.п. 69.1 у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

Тобто платники плати за землю, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стануне нараховують штрафні санкції та пеню.

 

До уваги платників податків!

6 травня 2023 року набув чинності Закон України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі – Закон № 3050).

Законом змінено механізм визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій). Згідно з Законом № 3050 Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 (далі – постанова № 1364) визначає деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, пунктом 1 постанови № 1364 визначається орган виконавчої влади (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), якому делегуються повноваження щодо затвердження переліку територій, а також  визначаються складові переліку територій, вимоги до формату територій, за якими ці території відображаються у переліку, та затверджена форма переліку територій.

Враховуючи зазначене, у розумінні Закону № 3050 постанова № 1364 може вважатися такою, що встановила порядок визначення Переліку територій.

У зв’язку з цим Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004, може застосовуватися при визначенні особливостей справляння податків і зборів на відповідних територіях, визначених Податковим кодексом України.

 

У ДПС роз’яснили особливості застосування РРО у період дії воєнного стану

Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій у період дії воєнного стану обговорювалися під час онлайн-зустрічі ДПС з представниками Асоціації платників податків України.

Під час заходу були розглянуті такі теми:

Кому потрібен РРО/ПРРО?

Хто може працювати без РРО/ПРРО?

Як визначити розрахункову операцію?

Що таке КОРО і коли її слід застосовувати?

Яка відповідальність за порушення РРО законодавства – під час воєнного стану та після його закінчення?

Які зміни очікуються для бізнесу з 1 липня 2023 року?

Платіжні термінали – нові вимоги 2023 року та нові штрафи за порушення законодавства.

ДПС і надалі долучатиметься до участі у таких заходах, оскільки вони надають можливість контролюючим органам бути належним чином поінформованими про реальні проблемні питання, які хвилюють бізнес-спільноту, та здійснювати роз’яснювальну роботу серед платників податків.

Додатково повідомляємо, що презентаційні, роз’яснювальні та інші матеріали щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій розміщуються на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/podatkoviy-audit/zastosuvannya-rro-prro/ та https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/zastosuvannya-rro-prro/.

 

Результативний формат співпраці: податківці Дніпропетровщини провели онлайн-зустріч з фізичною особою

Комунікаційна податкова платформа – це ефективний майданчик для оперативної та якісної комунікації податкової служби області з громадськістю та бізнес-спільнотою Дніпропетровщини. Метою її функціонування є допомога платникам податків у вирішення нагальних питань, що виникають у їх діяльності. 

Сьогодні, 17.05.2023, у рамках комунікаційної податкової платформи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) проведено онлайн-зустріч з фізичною особою на тему «Особливості обліку платників податків». Захід відбувся за участі заступника начальника податкової служби області Леонова Валерія, керівників структурних підрозділів та провідних фахівців ГУ ДПС.

Податківці розповіли про порядок внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, про перелік документів, що необхідно надавати, способи подання документів, строки надання адміністративної послуги та інше.

Окремо фахівці ГУ ДПС звернули увагу, що внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можливо за допомогою електронних сервісів ДПС України, а саме: засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (розділ «ЕК для громадян»), вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua. Також наголошено, що в умовах воєнного стану пріоритетним напрямом роботи ДПС України залишається розвиток онлайн-сервісів для задоволення потреб платників, забезпечення ними електронної взаємодії з органами податкової служби, щоб сплачувати податки було легко та зручно, а отримувати електронні послуги – просто та комфортно.

Платник податків подякував спеціалістам податкової служби Дніпропетровщини за надану на зустрічі змістовну інформацію.

Відбулися робочі зустрічі з представниками МВФ щодо питань податкової політики та податкового адміністрування

Спільна делегація Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України, на чолі із заступником Міністра фінансів Світланою Воробей та в. о. заступника Голови Державної податкової служби України Євгенієм Сокуром, працювала з 6 по 13 травня 2023 року з технічною місією Податково-бюджетного департаменту Міжнародного валютного фонду та представниками Групи Світового банку  з питань податкового адміністрування та податкової політики.

У рамках зустрічей було розглянуто стан виконання рекомендацій МВФ та зобов’язань, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року. Також обговорювалися заходи в частині податкової політики та податкового адміністрування, визначені у проекті Плану відновлення України.

Окремо увагу було приділено проєкту Національної стратегії доходів (НСД) та шляхам удосконалення податкової політики та податкового адміністрування (підвищенню податкового комплаєнсу, забезпеченню організаційної спроможності, розвитку інформаційних технологій та захисту даних) як складових НСД, а також ресурсам, необхідним для їх якісної реалізації.

Отримані у минулому році доходи задекларували 169,9 тис. громадян

За підсумками кампанії декларування доходів громадян у 2023 році подано 169,9 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Сума задекларованого доходу склала 114,4 млрд грн, приріст до факту минулого року – 16,2 млрд грн, або 116,5 відсотка.

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов’язання становлять 0,5 млрд гривень.

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДПС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС.     Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»). 

                                                                                                       

                                                                              Відділ комунікацій з громадськістю

                                                                                  управління інформаційної взаємодії

                                                                             Головного управління ДПС

                                                                              у Дніпропетровській області

                                                                   (Кам’янський регіон)

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь