Інформують податківці

Дата: 16.11.2023 08:57
Кількість переглядів: 72

Фото без опису

Комунікаційна податкова платформа – дієвий механізм оперативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства і бізнес-асоціаціями

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками в ГУ ДПС працює Комунікаційна податкова платформа (далі – КПП).

Звернення від представників інститутів громадянського суспільства і бізнес-асоціацій приймаються на електронну скриньку КПП ГУ ДПС за електронною адресою dp.ikc@tax.gov.ua.

Є нагальні питання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, чи маєте пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою – звертайтесь на КПП!

До уваги юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що 13.10.2023 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2023 № 396 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ № 396).

Наказом № 396 п. 11.2 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів викладено у новій редакції.

Так, юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

- заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 14), дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;

- копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

- копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Заява за формою № 8-ОПП та копії документів, передбачені цим пунктом, можуть бути подані до контролюючого органу в один із таких способів:

- особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою;

- поштою;

- в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що наказом ДПС України від 08.11.2023 № 924 «Про внесення змін до наказу ДПС від 21.12.2020 № 744» Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом ДПС від 21.12.2020 № 744, викладено в новій редакції.

Оновлений Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинну реєстрацію яких заборонено, в кількості 212 моделей (78 моделей РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 134 моделі, первинну реєстрацію яких заборонено).

Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2021 р. за № 1411/37033) облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів (далі – Форма обліку) інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.

ФОП, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об'єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об'єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об'єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об'єктами). Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід'ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Згідно з п. 2 розділу Порядку форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі.

Форма обліку має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті, податкова адреса, назва та адреса місця продажу (господарського об'єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші.

Внесено зміни до форм податкових декларацій екологічного податку та рентної плати

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що 10.11.2023 набрали чинності накази Міністерства фінансів України від 07.09.2023 № 487 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2023 за №1665/40721) та № 488 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.2023 за № 1666/40722) (далі – накази № 487 та № 488), якими внесено зміни до форм відповідних податкових декларацій.

Накази № 487 та № 488 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 10.11.2023 № 90.

 

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

 

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДФС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС.          

Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).                                                                                                           

 

Встановлення факту трудових відносин є важливим елементом захисту конституційного права на працю

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) звертає увагу, що для забезпечення життєдіяльності країни та перемоги економіка нашої держави сьогодні працює у посиленому режимі. Задля нашої перемоги всі ми максимально координуємо свої зусилля – кожен на своєму місці. Це необхідно для стабілізації економічних процесів країни, для забезпечення критично важливих потреб громадян та військових.

Тому, сьогодення вимагає, щоб питання легалізації зайнятості населення було в центрі соціального діалогу усіх сторін соціального партнерства. Легалізація трудових відносин, забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці – завдання першочергове і для контролюючих органів. Адже встановлення факту трудових відносин є важливим елементом захисту конституційного права на працю.

Згідно зі ст. 24 Кодексу законів про працю в Україні (КЗпП) працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (зі змінами та доповненнями).

Нагадуємо, що повідомлення органів державної податкової служби про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Наголошуємо, що офіційне оформлення трудових відносин гарантує працівнику здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки та лікарняні, мінімальні гарантії оплати праці та інші передбачені трудовим законодавством належні умови праці, правові, економічні, соціальні гаранті. При цьому, офіційне оформлення трудових відносин для будь-якого роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного бізнес-партнера.

Понад 30,6 млрд грн – надходження ПДФО до бюджетів від платників Дніпропетровщини

Протягом десяти місяців 2023 року платниками Дніпропетровщини спрямовано до загального фонду держбюджету та місцевих бюджетів Дніпропетровської області понад 30,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

При цьому, як зазначила очільниця податкової служби Дніпропетровщини, до загального фонду держбюджету надійшло з початку року понад 6,4 млрд грн ПДФО (21%), що на понад 1,0 млрд грн, або на 18,4 відс. більше минулорічного показника. Місцеві бюджети отримали понад 24,2 млрд грн ПДФО, що у порівнянні з січнем – жовтнем 2022 року на понад 3,7 млрд грн, або також на 18,4 відс. більше.

Наталя Федаш висловила подяку платникам за відповідальне ставлення до податкових обов’язків та фінансову підтримку країни.

Керівниця податкової області звернула увагу, що належним чином оформлені трудові відносини зі своїми найманими працівниками, відмова від виплати зарплати «в конвертах» забезпечують реалізацію трудових прав, реальну соціальну підтримку працівників та гідний рівень їх життя. Крім того, своєчасно сплачені податки і збори з заробітних плат – це сьогодні вагома підтримка нашої обороноздатності.

До місцевих бюджетів у січні – жовтні 2023 року надійшло 371,2 млрд гривень

За оперативними даними надходження до місцевих бюджетів у січні – жовтні 2023 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 371,2 млрд гривень.

Це на 59,5 млрд грн, або на 19,1 відс. більше ніж у січні – жовтні 2022 року.

Місцеві бюджети у жовтні 2023 року отримали 41 млрд грн, що на 4,8 млрд грн, або на 13,4 відс. більше ніж у жовтні 2022 року.

У податковій службі Дніпропетровщини тривають зустрічі з бізнесом

Порядок застосування РРО/ПРРО та переваги використання електронних сервісів ДПС – такою стала тема зустрічі з представниками Асоціації «Союз ювелірів України».

Про це, та про подальші вектори взаємодії та партнерства також йшлося на спільному інформаційному заході.

«Атмосфера сьогоднішнього івенту сприяла обміну досвідом і думками, що стосуються актуальних питань застосування РРО/ПРРО та електронних сервісів ДПС. Податкова служба області завжди готова надати бізнесу консультаційну підтримку з цих важливих аспектів», – зазначив заступник начальника податкової служби області Леонов Валерій.

Працюємо разом! Будуємо майбутнє!

Черговість сплати платежів з єдиного рахунку

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків формується щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у межах коштів, сплачених на єдиний рахунок таким платником податків, та з урахуванням наявних у такого платника сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань відповідно до п. 351.8 ст. 351 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з дотриманням такої черговості сплати:

- у першу чергу – недоїмка з єдиного внеску;

- у другу чергу – податковий борг у межах відповідного податку або збору, заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, згідно з черговістю його виникнення, з урахуванням положень п. 131.2 ст. 131 Кодексу;

- у третю чергу – грошові зобов’язання, визначені на підставі податкових повідомлень-рішень, у хронологічному порядку надходження платіжних інструкцій на зарахування коштів на єдиний рахунок, якщо такі платіжні інструкції містять інформацію про дату та номер відповідного податкового повідомлення-рішення;

- у четверту чергу – визначені платником податку (податковим агентом) грошові зобов’язання із загальнодержавних податків та зборів, місцевих податків, єдиного внеску у хронологічному порядку надходження платіжних інструкцій на зарахування коштів на єдиний рахунок, якщо такі платіжні інструкції містять інформацію про призначення відповідного платежу та його одержувача;

- у п’яту чергу – грошові зобов’язання із загальнодержавних податків та зборів у хронологічному порядку надходження податкових декларацій (розрахунків) у сумі податкових зобов’язань відповідного податкового періоду, з урахуванням строків сплати;

- у шосту чергу – грошові зобов’язання з місцевих податків у хронологічному порядку надходження податкових декларацій (розрахунків) у сумі податкових зобов’язань відповідного податкового періоду, з урахуванням строків сплати;

- у сьому чергу – інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у хронологічному порядку надходження платіжних інструкцій на зарахування коштів на єдиний рахунок, якщо такі платіжні інструкції містять інформацію про призначення відповідного платежу та його одержувача.

 

Податковий календар на 15 листопада 2023 року

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що

15 листопада, середа, останній день подання за жовтень 2023 року:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1);

- довідки про використані розрахункові книжки.

 

Щодо несвоєчасного закриття зміни і формування щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів)

Головне управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Дія його поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Пунктом 9 статті 3 Закону № 265 передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Отже, діючим законодавством встановлений обов’язок щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі РРО або програмними РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Разом з тим, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як надзвичайних та невідворотних подій, які об’єктивно унеможливлюють виконання обов’язків, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, умови щодо настання відповідальності не виникають.

Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що у разі оголошення повітряної тривоги працівники магазину зобов’язані припинити реалізацію товарів (послуг) та покинути магазин (торговий зал). У випадку, якщо повітряна тривога тривала в проміжку часу, в якому господарський об’єкт припиняє свою роботу згідно з розкладом, такий чек має бути створений на РРО/програмному РРО не пізніше наступного робочого дня, до початку проведення розрахункових операцій на такому РРО/програмному РРО.

Аналогічними дії суб’єкта господарювання можуть бути і при аварійному відключенні світла та неможливості створення щоденного фіскального звітного  чеку (щоденного Z-звіту).   

До уваги суб’єктів електронного документообігу та розробників програмного забезпечення!

Головне управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з метою створення комфортних умов щодо обміну електронними документами з контролюючими органами з використанням Єдиного вікна подання електронної звітності та Електронного кабінету Державною податковою службою України 14 серпня 2023 року з 08 год. 00 хв. змінено кваліфіковані сертифікати, що використовуються для підписання повідомлень ДПС (квитанцій, інформаційних розсилок тощо) та шифрування повідомлень на ДПС (звітність тощо).

Сертифікати розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Електронна звітність — Платникам податків про електронну звітність — Єдина адреса» за посиланням https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/edina-adresa/.

Сертифікати API «Електронного кабінету» для підписання та шифрування документів також розміщено за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/cabinet/resources/js/sign/data/EK_S_NEW.cer та https://cabinet.tax.gov.ua/cabinet/resources/js/sign/data/EK_C_NEW.cer відповідно.

 

Чи можливо за підсумками 2022 року скористатися правом на податкову знижку за витратами, здійсненими на оплату послуг з лікування?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) інформує.

Пунктом 1 розділу XIX Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що п.п 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодексу набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Станом на 01 січня 2023 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка за витратами, понесеними платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодексу), за наслідками 2022 року платникам податку не надається.

 

Визначення МПЗ у деяких випадках

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) щодо, чи повинна юридична особа визначати МПЗ за ділянку, яку орендує і яка віднесена до сільськогосподарських угідь та знаходиться у власності фізичної особи і знаходиться у межах населеного пункту, повідомляє.

Оскільки ділянка знаходиться у власності фізичної особи та за умови відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, юридична особа не визначає МПЗ по такій земельній ділянці.

Водночас, слід звернути увагу, що МПЗ також не визначається, зокрема, щодо земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на 01 січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів (п. 381.2 ст. 381 Податкового кодексу України).

 

Доступ до публічної інформації: до податкової служби Дніпропетровщини з початку року надійшло 264 запити

Протягом січня – жовтня 2023 року до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) надійшло 264 запити на отримання публічної інформації. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року кількість запитів збільшилась на 110 одиниць (у січні – жовтні 2022 року – 154 письмових запити).

Згідно з аналізом результатів опрацювання запитів на публічну інформацію:

248 – задоволено, з наданням інформації або відкритої інформації;

1 – надіслано за належністю до ДПС України;

11 – не відповідали вимогам ст. 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» із змінами про що запитувачам надані відповідні роз’яснення;

4 – знаходиться на виконанні.

З метою поліпшення інформаційного обміну з платниками податків при ГУ ДПС діє електронна поштова скринька dp.public@tax.gov.ua, запити на публічну інформацію з якої протягом кожного робочого дня приймаються працівниками контролюючого органу.

Крім того, ГУ ДПС для забезпечення прозорості діяльності здійснює оприлюднення публічної інформації у формі 4 наборів відкритих даних на «Єдиному державному вебпорталі відкритих даних», data.gov.ua та субсайті «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області».

 

Сервіси для платників податків: результати опрацювання інформації

До Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) надходить інформація від ДПС України, сервісу «Пульс», державної установи «Урядовий контактний центр» та «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА».

Так, ГУ ДПС забезпечує здійснює якісний та своєчасний розгляд інформації, яка надходить, зокрема засобами спеціалізованої автоматизованої системи – сервіс «Пульс» від Контакт-центру ДПС.

Всього у січні – жовтні 2023 року до сервісу «Пульс» на розгляд надійшло 373 інформаційних карток зі зверненнями від фізичних і юридичних осіб щодо, дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ГУ ДПС (далі – звернення).

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року загальна кількість звернень платників податків на сервіс «Пульс» у 2023 році збільшилась на 138 одиниць (січень – жовтень 2022 року – 235 карток).

Найбільшу питому вагу складають звернення з наступних питань щодо:

 • роботи структурних підрозділів ГУ ДПС – 187 звернень (50,1%);

 • реєстрації податкових накладних та звітності в електронному вигляді – 108 звернень (29%);

 • системи електронного адміністрування реалізації пального –12 звернень (3,22%);

 • роботи центрів обслуговування платників – 10 звернень (2,68%).

Також у січні – жовтні 2023 року ГУ ДПС забезпечено своєчасний розгляд 178 звернень, які надійшли на розгляд від державної установи «Урядовий контактний центр» і 24 звернень, що надійшли на «Гарячу лінію голови Дніпропетровської ОДА».

Загальна тематика 178 письмових звернень, які надійшли на розгляд від державної установи «Урядовий контактний центр»:

 • питання щодо сплати земельного податку, податку на додану вартість, податку на майно, єдиного внеску – 72 (40,4%);

 • про надання податкових консультацій оподаткування спадщини та інші питання – 47 (26,4%);

 • контрольно-перевірочна робота – 29 (16,3%);

 • інші питання – 21 (11,8%);

 • податкова знижка – 5 (2,8%);

 • отримання чи відмова від реєстраційного номера облікової картки платника податків – 4 (2,3%).

Загальна тематика письмових звернень, які надійшли на розгляд від «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА»:

 • проведення перевірок з питань дотримання вимог законодавства по РРО та ухилення від оподаткування – 7 (29,2%);

 • отримання чи відмова від реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 (8,3%);

 • щодо виконання Постанови Дніпропетровського апеляційного суду – 2 (8,3%);

 • щодо реєстрації податкових накладних та звітності в електронному вигляді – 1 (4,2%);

 • інші питання – 12 (50,0%).

За відповідний період 2022 року до державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 166 звернень, на «Гарячу лінію голови Дніпропетровської ОДА» – 17 звернень.

 

Звернення громадян – пріоритетний напрямок роботи податкової служби Дніпропетровщини

Всебічний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

На виконання вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393) та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) забезпечено можливість реалізації громадянами конституційного права на звернення.

ГУ ДПС здійснюється розгляд звернень громадян, які надійшли, як у письмовому так і в електронному вигляді на електронні поштові скриньки, у тому числі dp.zvernennya@tax.gov.ua, безпосередньо до ГУ ДПС, за завданням ДПС України та від державної установи «Урядовий контактний центр», «Гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА» та  сервісу «Пульс».

Так, у січні – жовтні 2023 року до ГУ ДПС надійшло 400 звернень громадян, з них – 400 заяв.

Загальна тематика письмових звернень:

контрольно-перевірочна робота – 107 (26,8%);

інші питання – 64 (16,0%).

консультації з питань податкового законодавства – 48 (12,0%);

аграрна політика та земельні відносини – 57 (14,3%);

інформування про ухилення від сплати податків – 27 (6,8%);

реєстрація та облік платників податків – 19 (4,7%);

податок на доходи фізичних осіб – 12 (3,0%);

податок на майно – 31 (7,7%);

податкова звітність – 12 (3,0%);

відмова в отриманні реєстраційних номерів облікових карток платників податків – 23 (5,7%).

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року загальна кількість звернень платників податків у 2023 році збільшилась на 75 одиниць (січень – жовтень 2022 – 325 звернень).

На виконання статей 22 та 23 Закону № 393 в ГУ ДПС передбачено проведення особистого прийому громадян керівниками ГУ ДПС та керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС. Прийом громадян проводиться відповідно до затвердженого графіку, не рідше двох разів на місяць. На період дії воєнного стану скасовано проведення особистих прийомів.4/Протягом січня – жовтня 2023 року особистих прийомів не проводилось.

Податківцями Дніпропетровщини з початку року проведено 1 640 перевірок

З початку 2023 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області проведено 1 640 перевірок, що в 1,8 рази більше ніж за звітний період минулого року (у 2022 році – 909).

За результатами контрольно – перевірочних заходів донараховано грошових зобов’язань за січень – жовтень п. р. – 1 264,1 млн грн (в т. ч. за жовтень п. р. – 182,4 млн грн), що майже у 2 рази більше ніж за відповідний період минулого року (у 2022 році – 583,8 млн гривень).

Електронний кабінет – зручний електронний сервіс Державної податкової служби

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Одним із пріоритетних напрямів роботи ДПС в умовах воєнного стану залишається розвиток онлайн-сервісів для задоволення потреб платників та забезпечення електронної взаємодії з органами ДПС.

Державна податкова служба продовжує цифровізацію та розвиток сучасних електронних сервісів для платників податків. Податкова активно працює над трансформацією та спрощенням процедур адміністрування податків, автоматизації процесів обліку та контролю, що дозволяє просто і комфортно отримувати електронні послуги, легко і зручно сплачувати податки.

Взаємодія бізнесу та громадян з органами ДПС здійснюється за допомогою Електронного кабінету, де платники мають змогу подати звітність, сплатити податки, отримати доступ до необхідної інформації, звернутись до органів ДПС за допомогою листування тощо.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного  підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Функціонал Е-кабінету включає:

- Кабінет для бізнесу;

- Кабінет громадянина;

- Кабінет особи-нерезидента;

- Кабінет посадової особи ЦОВВ.

Найпопулярнішими сервісами Електронного кабінету є:

- Е-документ (подання звітності, заяв, сервісних запитів, листування з ДПС);

- Аналітичні сервіси (доступ до інформації з систем електронного адміністрування);

- Доступ до реєстрів (понад 12 реєстрів);

- Сплата податків, QR-код для сплати;

- Доступ до особистої інформації;

- Е-кабінет громадянина.

Перевагами Електронного кабінету є те, що він працює цілодобово, в режимі онлайн, безкоштовно, на персональному комп’ютері або смарт-пристрої без встановлення додаткового програмного забезпечення.        

Тож закликаємо платників користуватись Електронним кабінетом та впевнитись у перевагах дистанційного формату спілкування з податковими органами.

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Застосування РРО, нововведення Закону №3219» У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Застосування РРО, нововведення Закону №3219».

На запитання платників податків відповів заступник начальника відділу якості перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Дудник Роман Олександрович.

Питання 1: Хто з платників єдиного податку (фізичних осіб) при проведенні розрахункових операцій повинен використовувати РРО або ПРРО?

Відповідь: Можливе здійснення господарської діяльності при проведенні розрахункових операцій без застосування касової техніки передбачено ст.9 Закону України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій  у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Рекомендуємо уважно прочитати вимоги Закону №265 та неухильно виконувати норми законодавства.

Якщо коротко, з 01 січня 2022 року всі суб’єкти господарювання, окрім платників єдиного податку І групи повинні в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій використовувати належним чином зареєстровану касову техніку.

Питання 2: Чи має право працівник податкової служби проводити інспекційну перевірку, оглядати приміщення, якщо на місці проведення перевірки відсутній ФОП. Чи буде мати це законну силу?

Відповідь: Відповідно до п.20.1.13 ст.20 Податкового Кодексу України працівники податкової служби мають право на доступ під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності або є об’єктами оподаткування та або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/ або можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

Згідно вимог п.80.7 ст. 80 ПКУ працівники податкової служби проводять фактичні перевірки  проводяться в присутності суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції.

Отже відсутність на господарській одиниці посадових осіб (директора, бухгалтера або підприємця) не звільняє суб’єкта господарювання від проведення фактичної перевірки.

Слід зазначити, що згідно п.80.1 ст. 80 ПКУ фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків, а відповідно до п 80.4 ст.80 та підпункту 20.1.10 пункту 20.1 ст. 20 ПКУ працівники податкової до початку проведення фактичної перевірки можуть провести контрольно-розрахункову операцію.

Питання 3: Повернення товару, сплаченого карткою – повернули кошти готівкою. Чи є тут порушення?

Відповідь: Відповідно до п.1 та п.2 ст. 3 Закону України №265/95 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товару (наданні послуг) у сфері торгівлі сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

У разі отримання оплати за товар (послуги) у безготівковій формі повернення коштів за неотриманний товар (ненадану послугу) здійснюється:

- у безготівковій формі через установу банку;

- у готівковій формі чи за допомогою банківської платіжної картки, однак із застосуванням РРО або ПРРО з оформленням відповідного розрахункового документа.

Отже, обидва варіанти повернення коштів є правомірними. І РРО потрібен лише у випадку, якщо кошти повертаються готівкою або на банківську картку покупця.

Питання 4: При проведенні розрахунків через термінал обов’язково видавати чек з РРО та/або ПРРО, якщо термінал роздруковує свій чек? 

Відповідь: Відповідно до п.1 та п.2 ст. 3 Закону України №265/95 покупцеві необхідно видати розрахунковий документ встановленої форми на паперовому носії або в електронному вигляді на повну суму проведеної розрахункової операції.

Сліп, роздрукований терміналом – не є розрахунковим документом.

 

ДПС продовжує міжнародну співпрацю зі шведськими колегами

У межах програми візиту делегації Швеції на чолі з Міністром фінансів Швеції пані Елізабет Свантессон до України та за участі  Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Швеції в Україні пана Мартіна Оберга  відбулась зустріч з в. о. Голови Державної податкової служби України Тетяною Кірієнко.

Тетяна Кірієнко подякувала за плідне співробітництво з Податковою агенцією Швеції,  що здійснювалось у межах укладеного меморандуму та проєкту «Шведсько-українське партнерство для сучасної та ефективної податкової служби – METS». Зокрема, саме завдяки шведським колегам та SIDA (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) було проведено незалежне Глобальне опитування платників податків, результати якого були презентовані на початку 2023 року.

«Державна податкова служба України високо оцінює результати співробітництва податкових служб Швеції та України щодо обміну досвідом та імплементації в ДПС міжнародних практик за компонентами управління персоналом та орієнтації на платника податків, у тому числі практик проведення незалежних опитувань. Ми працюємо над подовженням  нашої співпраці, її розширенням у контексті інтеграції України в ЄС та отримання практичних знань і досвіду реалізації інтеграційних процесів у нормативній та ІТ сферах», – зазначила Тетяна Кірієнко.

За результатом зустрічі Міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон висловила підтримку подовженню співробітництва податкових органів та засвідчила готовність у сприянні цьому процесу.  

До уваги платників!

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) акцентує увагу, що юридичні особи, фізичні особи – підприємці та громадяни при здійсненні сплати податкових платежів та єдиного внеску заповнюють у платіжній інструкції всі обов’язкові реквізити.

Нагадуємо, що перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, які заповнюються платниками, визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163, та Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 із змінами.

 

Чи можливо в ПРРО редагувати ціни?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) повідомляє. 

Редагування у програмному реєстраторі розрахункових операцій (далі – ПРРО) цін товарів здійснюється шляхом редагування номенклатури товарів. 

Користувачу необхідно перейти у меню «Довідники», обрати необхідний товар для редагування, натиснути на обраний товар лівою кнопкою миші або навпроти обраного товару натиснути на іконку для редагування у режимі налаштування та внести необхідні зміни. 

Підрозділ «Перегляд, редагування та видалення номенклатури» розділу «Довідник номенклатури» керівництва користувача ПРРО. 

  

Який коефіцієнт застосовується при обчисленні мінімального податкового зобов’язання ФОП – платниками єдиного податку четвертої групи?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) інформує.

Відповідно до п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку четвертої групи – сільськогосподарських товаровиробників належать, зокрема, фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 973), за умови виконання ними сукупності вимог, визначених п.п. «б» п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Пунктом 297 прим. 1.1 ст. 297 прим. 1 ПКУ визначено, що платники єдиного податку – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік.

Згідно з п.п. 14.1.114 прим. 2 п. 14.1 ст. 14 ПКУ мінімальне податкове зобов’язання – мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ. Сума мінімальних податкових зобов’язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить, зокрема, одній фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, є загальним мінімальним податковим зобов’язанням.

Мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, та мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, обчислюється за формулами наведеними у підпунктах 38 прим. 1.1.1 і 38 прим. 1.1.2 п. 38 прим. 1.1 ст. 38 прим. 1 «Визначення мінімального податкового зобов’язання» ПКУ, елементом яких є коефіцієнт «К», який становить 0,05.

Водночас п.п. 38 прим. 1.1.3 п. 38 прим. 1.1 ст. 38 прим. 1 ПКУ встановлено, що при обчисленні мінімального податкового зобов’язання платниками єдиного податку четвертої групи – фізичними особами – підприємцями, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону № 973, коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 38 прим. 1.1.1 і 38 прим. 1.1.2 п. 38 прим. 1.1 ст. 38 прим. 1 ПКУ, застосовується у половинному розмірі.

Поряд з цим, тимчасово, для розрахунку мінімального податкового зобов’язання за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки коефіцієнт «К», визначений у підпунктах 38 прим. 1.1.1 і 38 прим. 1.1.2 п. 38 прим. 1.1 ст. 38 прим. 1 «Визначення мінімального податкового зобов’язання» ПКУ, застосовується із значенням 0,04 (п. 67 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи зазначене, фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи при обчисленні мінімального податкового зобов’язання застосовується коефіцієнт 0,025.

При цьому, тимчасово, при обчисленні мінімального податкового зобов’язання за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки – коефіцієнт 0,02.

В якому розмірі сплачують авансові внески платники податку на прибуток, які здійснюють діяльність із торгівлі валютними цінностями у готівковій формі?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність із торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, сплачують щомісяця, не пізніше останнього операційного (банківського) дня поточного місяця, авансовий внесок із податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на перше число поточного місяця.

Авансовий внесок із податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:

а) трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними на   веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики станом на 01 січня року, що передує поточному року;

б) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.

 

Обмеження права на нарахування податкової знижки

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що громадяни мають право скористатися податкової знижкою за 2022 рік по 31 грудня 2023 року включно.

При цьому, Податковим кодексом України (далі – ПКУ) встановлені обмеження права на нарахування податкової знижки.

Так, податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті (п.п.166.4.1 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

Відповідно до п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 цього пункту.

У разі отримання платником податків протягом звітного року доходів у вигляді заробітної плати, які оподатковувалися за різними ставками податку, сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з реалізацією права платника податку на податкову знижку, визначається у такому порядку:

- визначення часток (у відсотках) доходу, нарахованого у вигляді заробітної плати, оподаткованих за різними ставками податку, в загальній сумі річного загального оподатковуваного доходу, зазначеного в абзаці першому цього підпункту;

- визначення розрахункової бази оподаткування шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного у вигляді заробітної плати, на суму здійснених платником податків протягом звітного податкового року витрат, передбачених підпунктами 166.3.1 – 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ;

- визначення розрахункової суми податку окремо за кожною ставкою шляхом множення розрахункової бази оподаткування на ставку податку та частку, що визначена відповідно до абзацу третього цього підпункту для відповідної ставки податку;

- визначення суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з реалізацією платником податку права на податкову знижку, як різниці між сумою податку, утриманого протягом звітного року з оподатковуваного доходу, нарахованого у вигляді заробітної плати, та розрахунковою сумою податку, визначеною відповідно до абзацу п’ятого цього підпункту.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

Згідно з п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, у разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, розраховується окремо від інших витрат та не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

У разі отримання платником податків протягом звітного року доходів, які оподатковувалися за різними ставками податку, сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з реалізацією права платника податку на податкову знижку, зазначену в абзаці першому цього підпункту, визначається у такому порядку:

- визначення часток (у відсотках) доходів, оподаткованих за різними ставками податку, в загальній сумі річного загального оподатковуваного доходу, зазначеного в абзаці першому цього підпункту;

- визначення розрахункової бази оподаткування шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, на суму здійснених платником податків протягом звітного податкового року витрат, передбачених п.п 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ;

- визначення розрахункової суми податку окремо за кожною ставкою шляхом множення розрахункової бази оподаткування на ставку податку та частку, що визначена відповідно до абзацу третього цього підпункту для відповідної ставки податку;

- визначення суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з реалізацією платником податку права на податкову знижку, як різниці між сумою податку, утриманого протягом звітного року з оподатковуваного доходу, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, та розрахунковою сумою податку, визначеною відповідно до абзацу п’ятого цього підпункту.

 

Понад 5,3 млрд грн плати за землю отримали місцеві скарбниці від платників Дніпропетровщини

Протягом десяти місяців поточного року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від платників надійшло понад 5,3 млрд грн плати за землю. Як зазначила очільниця податкової служби Дніпропетровщини Наталя Федаш, надходження збільшились у порівнянні з січнем – жовтнем 2022 року на понад 1,0 млрд грн, або на 25,1 відсотків.

Керівник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області висловила вдячність платникам за сумлінну сплату податків та звернула увагу, що однією з підстав для застосування особливостей оподаткування, зокрема платою за землю під час дії воєнного стану в Україні, є Рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів (далі – Рішення).

Так, Рішення щодо конкретної земельної ділянки, прийняте на підставі заяви платника податків до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, є умовою для звільнення від оподаткування земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (п.п. 283.2 ст. 283, п. 283 прим.1.3 ст. 283 прим.1, п. 288.8 ст. 288 Податкового кодексу України).

Акцизний податок: за вироблені товари платники Дніпропетровщини спрямували до держбюджету майже 215,7 млн гривень

У січні – жовтні 2023 року до загального фонду держбюджету за вироблені товари від платників Дніпропетровської області надійшло майже 215,7 млн грн акцизного податку, що на понад 123,2 млн грн, або на 133,3 відс. більше минулорічного показника відповідного періода.

Дякуємо платниками за своєчасну сплату податків і зборів.

Нагадуємо, що 30.11.2023 – останній день сплати акцизного податку за жовтень 2023 року.

ДПС та МВФ продовжують співпрацю

Впровадженню сучасних підходів комплаєнсу у податковому адмініструванні була присвячена чергова зустріч представників Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України та експертів Міжнародного валютного фонду, що відбулась у межах роботи над фіналізацією Національної стратегії доходів, виконання положень Листа про наміри і Меморандуму про економічну та фінансову політику, зокрема, встановлених структурних маяків.

У ході зустрічі в. о. заступника Голови ДПС Євгеній Сокур зазначив, що ДПС працює над заходами та визначенням конкретних кроків, необхідних для впровадження таких підходів, що позитивно вплине на рівень добровільного дотримання платниками податків вимог податкового законодавства.   

Нагадуємо, що 19 червня 2023 року Урядом України та Національним банком України було підписано Лист про наміри для першого перегляду оновленого пакета заходів економічної та фінансової політики 4-річної програми в рамках Механізму розширеного фінансування.

Метою є відновлення фіскальної та боргової стійкості з одночасним сприянням довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.

У податковій службі Дніпропетровщини тривають комунікації з бізнесом регіону

Подія_дня 

Відкритість, діалог, взаємодія.

Так звучали головні меседжі сьогоднішньої зустрічі очільниці податкової служби області Федаш Наталі з представниками харчової промисловості.

«Для податкової служби тема виплат благодійної допомоги внутрішньо переміщеним особам зараз на часі. Ми активно проводимо роз’яснювальну роботу та доносимо до платників інформацію, яка може стати їм у нагоді при веденні своєї діяльності», – підкреслила Федаш Наталя.

Працюємо далі!

Домедична допомога: що потрібно знати

Подія_дня 

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області відбувся тренінг з домедичної допомоги за участі представників благодійної організації «Благодійний фонд «Золота година»».

Тренінг включав теорію надання першої допомоги, а також практичні вправи та сценарії, які моделювали реальні події.

Податківці отримали базові практичні навички та навчились стабілізувати стан потерпілого до приїзду лікарів.

Разом до Перемоги!

 

Відбулося чергове засідання комітету за галузевою ознакою «Аграрний бізнес» Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області

 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) повідомляє, що сьогодні, 10 листопада 2023 року, проведено четверте засідання комітету за галузевою ознакою «Аграрний бізнес» Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області за участі заступника начальника ГУ ДПС Валерія Леонова.

Під час засідання розглядалось питання щодо права надання громадськими організаціями благодійної допомоги учасникам бойових дій або постраждалим на території бойових дій на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Крім того, присутніх проінформували щодо офіційного оформлення трудових відносин.

 

До уваги платників податків – юридичних осіб!

Державна податкова служба України підготувала запитання-відповіді з мінімального податкового зобов’язання для платників податків – юридичних осіб.

У матеріалі висвітлені найбільш актуальні практичні ситуації, що виникають при визначені мінімального податкового зобов’язання, в тому числі щодо:

- врахування сплачених податків на зменшення такого зобов’язання;

- податкових наслідків автоматичного повернення платника єдиного податку четвертої групи зі спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування;

- подання уточнюючих декларацій та заповнення розрахунку загального мінімального податкового зобов’язання (Додатку 3) до податкової звітної декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Звертаємо увагу, що для комунікації з платниками податків – юридичними особами ДПС надавалися запитання-відповіді з цієї тематики, які можна знайти на вебпорталі ДПС за посиланням:

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/725465.html;

https://tax.gov.ua/broshuri-ta-listivki/.

РРО/ПРРО: продовжуємо розширювати локації для роз’яснень законодавства (територія обслуговування – Синельниківський район, Кам’янський, Криворізький та Павлоградський регіони)

Нещодавно податківці Дніпропетровщини відвідали торгівельні об’єкти у с. Первомайському Синельниківського району, по вулицях Пушкіна та Ярослава Мудрого у м. Кривому Розі, по проспекту Василя Стуса та прилеглих до нього вулиць у м. Кам’янському та по вул. Дніпровській у м. Павлограді.

Підприємцям розповіли про законодавчі норми, відповідно до яких проводяться розрахункові операції, про безоплатне програмне рішення ПРРО від ДПС. Фахівці податкової служби також звернули увагу на відновлення відповідальності у разі незастосування РРО/ПРРО.

Крім того, суб’єктам господарювання нагадали про вимоги щодо офіційного оформлення найманих працівників, сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосування мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб, та ін.

Податкова служба Дніпропетровщини продовжує розширювати локації для інформування платників податків про новації і норми законодавства, підвищує рівень обізнаності представників бізнесу і таким чином попереджає здійснення правопорушень у податковій сфері.

До уваги суб’єктів господарювання, які використовують ПРРО!

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування: НовокодацькийЧечелівський та Центральний район міста Дніпра) нагадує, що з 01 серпня 2023 року відновилась дія абзацу сьомого статті 5 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (із змінами та доповненнями), згідно з яким використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, забороняється.

Щодо здійснення безготівкових розрахунків

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що починаючи з 01.01.2023 торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців фізичних осіб – підприємців – платників  єдиного  податку  першої  групи, торговців, які  здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції), повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги).

Це передбачено пунктом першим постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» (далі – Постанова № 894).

Звертаємо увагу, що наступний етап реалізації Постанови № 894 відбудеться з 01 січня 2024 року – для торгівців, які провадять господарську діяльність у  населених  пунктах  з  чисельністю  населення  від  5  до 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 пункту 1 Постанови № 894).

Водночас, такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.

Фактичні перевірки проводяться за безпечних умов

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що з 01 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України, мають враховуватись вимоги підпункту 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) стосовно наявності безпечних умов для проведення фактичних перевірок, зокрема безпечного:

- доступу, доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;

- доступу, доступу до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а так