Інформують податківці

Дата: 03.01.2024 12:33
Кількість переглядів: 82

Фото без опису

Комунікаційна податкова платформа – дієвий механізм оперативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства і бізнес-асоціаціями

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) нагадує, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками в ГУ ДПС працює Комунікаційна податкова платформа (далі – КПП).

Звернення від представників інститутів громадянського суспільства і бізнес-асоціацій приймаються на електронну скриньку КПП ГУ ДПС за електронною адресою dp.ikc@tax.gov.ua.

Є нагальні питання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, чи маєте пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою – звертайтесь на КПП!

До уваги ліцензіатів, які здійснюють оптову торгівлю пальним!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що ліцензіатам, які мають ліцензії на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним та здійснюють оптову торгівлю пальним з місць зберігання пального або місць оптової торгівлі пальним, користувачами яких є інші ліцензіати, слід враховувати таке.

Засади  державної політики щодо регулювання обігу пального, які визначені у Законі України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових  дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» із змінами (далі – Закон № 481), передбачають, що ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ що засвідчує право суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного СГ, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) (далі – СГ) на провадження одного із зазначених у Законі № 481 видів діяльності протягом визначеного строку.

До видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, зокрема відносяться:

- оптова торгівля пальним – діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик СГ  (у тому числі іноземним СГ, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.

- зберігання пального – діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.

Згідно з визначеннями (стаття 1 Закону № 481) до місць здійснення діяльності відносяться:

- місце оптової торгівлі пальним – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

- місце зберігання пального – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування.

Для отримання ліцензії на право:

- оптової торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним СГ подають заяву для отримання зазначеної ліцензії та документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;

- оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального СГ  разом із заявою і документом, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію, додатково подають завірені заявником копії таких документів:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Законом № 481 передбачено право на здійснення діяльності зі зберігання пального при отриманні відповідної ліцензії із зазначенням в ній місцезнаходження місця такого зберігання.

СГ має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової чи роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії (стаття 15 Закону № 481).

При цьому положення Закону № 481 не містять прямих заборон чи обмежень платнику податку укладати договори відповідального зберігання пального. Як зазначено в статті 174 Господарського кодексу України, господарські зобов’язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до підпункту 14.1.32  пункту 14.1 статті 14  Податкового  кодексу України відповідальне зберігання – господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина перша статті 627 Глави 52), відповідно реалізація товарів може бути здійснена шляхом укладання відповідних договорів, на реалізацію товарів безпосередньо СГ або із залученням третіх осіб, найбільш поширеними з яких при реалізації пального є договори купівлі-продажу, поставки, комісії, доручення, тоді як за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (стаття 936 Глави 66 Цивільного кодексу України).

Враховуючи викладене, на підставі ліцензії на право оптової торгівлі пальним без місць оптової торгівлі пальним такий СГ– ліцензіат може:

- передати пальне на зберігання будь-яким іншим СГ (третім особам) за умови наявності у таких осіб ліцензії на зберігання пального або ліцензії на оптову торгівлю з місцем оптової торгівлі пальним, а, в свою чергу, такі СГ – ліцензіати  мають право зберігати пальне, яке їм не належить;

- здійснювати діяльність, яка передбачає продаж такого пального з місця зберігання пального інших СГ/місця оптової торгівлі пальним інших СГ, на які видана та є діючою ліцензія на зберігання пального або ліцензія на оптову торгівлю з місцем оптової торгівлі пальним відповідно.

Важливі показники для фізичних осіб – платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що з 01.01.2024 відповідно до статей 7 та 8  Закону України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено місячні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3028 грн та мінімальної заробітної плати –  7100 гривень.

 Щодо обсягу доходу

Згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ) граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої – третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Отже, у 2024 році розмір доходу для фізичних осіб – платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми для:

першої групи платників єдиного податку –  1 185 700 грн;

другої групи платників єдиного податку – 5 921 400 грн;

третьої групи платників єдиного податку – 8 285 700 гривень.

 

Щодо ставок єдиного податку (загальні положення)

Згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – не більше 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, максимальний місячний розмір єдиного податку у 2024 році для ФОП – платників єдиного податку першої групи становить 302,80 грн, для платників єдиного податку другої групи – 1 420,0 гривень.

Відповідно до п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

При цьому слід враховувати, що згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (ФОП) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3  п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

Стартувала кампанія декларування громадянами доходів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 01.01.2024 розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року.

Декларування доходів та сплата податків і зборів з отриманих доходів – це особистий внесок кожного українця у розвиток нашої держави, її фінансової безпеки та обороноздатності.

Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники податку зобов’язані самостійно обчислити суму податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) та військового збору шляхом подання до податкового органу податкової декларації, при отриманні:

- окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

- доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

- іноземних доходів  (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Заповнення реквізитів платіжної інструкції для коректної ідентифікації платників податків та зборів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що 01 грудня 2023 року завершився перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню «899998», інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі в блоці реквізитів «Структурована форма» («Structured») платіжної інструкції.

Додатково акцентуємо увагу на заповненні реквізитів для коректної ідентифікації платників податків та зборів, а саме:

1) під час сплати податків та зборів платником через касу та/або термінали самообслуговування надавач платіжних послуг під час формування pacs.008 повинен зазначити інформацію саме про платника податків у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor»);

2) під час сплати податків та зборів юридичною особою за свої дочірні підрозділи надавач платіжних послуг під час формування pacs.008 у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor») повинен зазначити інформацію саме про дочірню компанію як платника податків.

Правила заповнення реквізитів у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor») повідомлення pacs.008 детально описано в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» та в «Специфікації повідомлення pacs.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів», які розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022.

Національним банком України повідомлено, що дата впровадження (01 грудня 2023 року) виключно структурованої форми призначення платіжної інструкції під час сплати податків і зборів є кінцевою та такою, що змінюватись не буде.

Податкова пільга зі збору за місця для паркування транспортних засобів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що податкова пільга зі збору за місця для паркування транспортних засобів може надаватися рішенням органу місцевого самоврядування. У разі наявності у платника права на застосування податкової пільги, інформація щодо неї зазначається у колонках 7-13 податкової декларації.

Код пільги відповідно до довідника пільг, який розміщений на вебпорталі ДПС:

18020101 «Пільги по збору за місця для паркування транспортних засобів, що встановлені органами місцевого самоврядування».

Сума пільги зазначається відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу (у рішенні встановлюються відсотки, на які зменшується ставка збору (або для певної групи платників або за класифікацією місць для паркування)).

Строк користування податковою пільгою у звітному періоді (число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами) зазначається у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду (наприклад, у разі надання декларації за 1 квартал 2024 року – до 01 січня 2024 року) і продовжується після його закінчення (після 31 березня 2024 року), такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду (наприклад 01.01.2024 та 31.03.2024).

Умови обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Зареєстровані в установленому порядку ФОПи, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Суб’єкт господарювання (СГ), який є платником інших податків і зборів може перейти на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий перехід на спрощену систему оподаткування СГ може здійснити один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання який є платником інших податків і зборів може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податквого кодексу України.

Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що наказом ДПС України (ДПС) від 29.12.2023 № 1122 «Про внесення змін до наказу ДПС від 21.12.2020 № 744» у новій редакції викладено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (Державний реєстр), затверджений наказом ДПС від 21.12.2020 № 744 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» із змінами.

Нагадуємо, що Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій – це перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій (РРО), їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, які відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадськогохарчування та послуг (п. 1 Загальної частини Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 29 серпня 2002 року № 1315 (у редакції постанови КМУ від 22 грудня 2006 року № 1773).

Оновлений Державний реєстр містить перелік 209 моделей РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також моделей РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Оновлений Державний реєстр опублікований на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html

Платниками Дніпропетровщини у січні – грудні 2023 року до державного бюджету спрямовано понад 34,1 млрд грн податків і зборів

До Державного бюджету України від платників Дніпропетровського регіону у 2023 році надійшло майже 34,14 млрд грн податків і зборів.

«Позитивна динаміка надходжень у минулому році у порівнянні з 2022 роком складає понад 4,1 млрд грн, або 13,7 відсотків», – зазначила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Федаш Наталя.

Поповнюємо бюджети – працюємо на Перемогу!

Дякуємо платникам за фінансову підтримку країни!

Інтернет-торгівля: отримання розрахункового документу необхідне для захисту прав споживача

Державна податкова служба України неодноразово звертає увагу, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами (далі – Закон № 265).

При цьому застосування РРО/ПРРО є обов’язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або з використанням електронних платіжних засобів за продані товари, у тому числі через відомі Інтернет-платформи.

Однак, працівниками підрозділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області під час чергової перевірки суб’єкта господарювання, що здійснює реалізацію підакцизних товарів за допомогою Інтернет-платформи «OLX» у місті Миколаєві, встановлено факти продажу мопедів іноземного виробництва без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250,0 тис. грн, що свідчить про порушення продавцем п.1, 2 та п. 12 ст. 3 Закону № 265.

ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є обов’язком кожного платника податків.

Крім того, видача чеків РРО/ПРРО є забезпечення можливості покупцям товарів захистити свої права як споживачів.

ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання обов’язків платниками податків.

До уваги платників податку на нерухомість!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-mayno/yuridichni-osobi/osoblivosti-spravlyannya-podatku--zboru-/697063.html

розміщено приклад заповнення уточнюючої податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Заповнення уточнюючої податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наведено з урахуванням норм Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».  

Для отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій до контролюючого органу подається запит

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Відповідно до п. 12 прим. 1 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок) неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація) можуть звернутися до контролюючого органу із Запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3
(далі – Запит) подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи Запиту підлягають заповненню.

У Запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За Запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого Запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 4, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з додатком 5 (далі – Повідомлення). Витяг з Реєстру містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг з Реєстру або Повідомлення надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків. У разі подання Запиту в електронному вигляді орган ДПС надсилає витяг з Реєстру на адресу електронної пошти платника податків.

Режим «Листування з ДПС» приватної частини інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечує можливість направлення платником до органу ДПС разом із супровідним листом Запиту за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

Датою надходження Запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС.

Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.

Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у підрежимі «Вихідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи». 

При цьому повідомляємо, що для зручності, комфортності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, затвердженого Законом України
від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», сервісне обслуговування платників податків, зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків.

Таким чином, для отримання витягу з Реєстру неприбутковій організації необхідно подати в установленому порядку Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі через Електронний кабінет або у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу ДПС незалежно від місця обліку платника податків.

Типи об’єктів оподаткування

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html розміщено Довідник типів об'єктів оподаткування станом на 24.04.2023.

Інформація використовується під час заповнення форми № 20-ОПП «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» (далі – Повідомлення № 20-ОПП).

Повідомлення № 20-ОПП надається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Звітування з ПДВ особами – нерезидентами

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 01.04.2023 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року за № 60/39116 (зі змінами) (далі – наказ Мінфіну № 463).

Наказом Мінфіну № 463 внесено зміни до:

- Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2021 № 555 (зареєстровано в Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 р.за № 1477/37099), дія якого поширюється на осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України;

- форми спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість;

- форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Зазначені зміни стосуються виокремлення у звітності операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Застосування спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість за оновленою формою розпочалось з 01 липня 2023 року.

Куди звертатися при виникненні питань щодо заповнення Звітів FATCA?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Для отримання роз’яснень з питань виконання Угоди FATCA фінансові агенти можуть звертатися за телефонами (044) 272-26-71, 063-967-97-18 або шляхом направлення листів на електронну поштову скриньку ДПС (info_FATCA@tax.gov.ua).

Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що ст. 67 Конституції України передбачено: кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

З 01.01.2024 розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році.

Порядок подання декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Певну частину доходів фізичних осіб складають доходи у вигляді заробітної плати. З таких доходів, як і з багатьох інших видів доходів, податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) утримується і сплачується податковими агентами, як правило, роботодавцями.

До уваги! Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

Однак в деяких випадках фізичним особам необхідно самостійно обчислити суму податку (збору) шляхом подання до податкового органу податкової декларації, в якій розраховується сума податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) та військовий збір, що підлягає сплаті до бюджету.

У той же час Кодекс не тільки встановлює цей обов’язок, а й надає платнику податків можливість подання податкової декларації при виникненні у фізичної особи права на отримання податкової знижки і поверненню надміру сплаченого податку у зв’язку з виникненням цього права.

Отже, випадки, за яких платники податку зобов’язані самостійно обчислити суму податку (збору), що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації встановлені розділом IV Кодексу, до яких відносяться:

- отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п.п. 168.1.3 п.168.1 ст. 168 Кодексу) (суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо, тощо);

- отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п.п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу) (спадщина; подарунки; доходи від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках передбачених Кодексом, тощо);

- іноземні доходи (п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

Податкову декларацію також зобов’язані подавати:

- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу);

- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 Кодексу);

- іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України мають відобразити  доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи ( п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу);

- платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 с.179 Кодексу). 

Разом з тим Кодексом передбачені випадки, за яких платник податку звільнений від подання податкової декларації. Це стосується платників, які отримали доходи:

- від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;

- у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділом IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Окрім того, п. 179.4 Кодексу визначає коло осіб, які звільняються від обов’язку подання податкової декларації.

Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації незалежно від виду й суми отриманих доходів платниками податку, які:

- є малолітніми/неповнолітніми чи недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у т.ч. батьків) і/або держави станом на кінець звітного податкового року;

Важливо! Податкова декларація від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником (одним з батьків) до контролюючого органу за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною).

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання податкової декларації;

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Маєте питання щодо реєстрації та застосування РРО/ПРРО – зверніться до Контакт-центру ДПС

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Контакт-центр ДПС на постійній основі надає фізичним та юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань реєстрації та застосування РРО/ПРРО.

Звернутись до Контакт-центру ДПС для отримання інформаційної підтримки з питань реєстрації, застосування РРО/ПРРО фізичні та юридичні особи мають можливість на вибір:

- за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), громадяни, які перебувають за межами України за номером: +380 44 454 16 13 (в меню IVR потрібно обрати напрям «3»);

- електронною поштою на електронну адресу idd@tax.gov.ua (в полі тема потрібно зазначити «6005»);

- чатом через Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) (zir.tax.gov.ua).

Скориставшись ЗІР, фізичні та юридичні особи можуть самостійно здійснити пошук відповіді на своє запитання у категорії 109 розділу «Запитання-відповіді з Бази знань».

Що таке «реєстраційний номер облікової картки платника податків»?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що згідно з пунктом 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та пункту 1 розділу II Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2017 за № 1306/31174 (із змінами) (далі – Положення) всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) у порядку, визначеному цим Положенням.

Облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків визначено розділом XIII Положення.

Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється ДПС на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці № 1ДР.

ДПС присвоює Обліковій картці № 1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред'являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в електронній формі інформаційно-комунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДПС.

Щодо документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків  

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.

За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), відповідно до порядку, визначеного Положенням. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (п. 7 розд. VII Положення).

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР (додаток 12).

Щодо внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків

Будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків
з Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 4 до Положення. (п. 70.10 ст. 70 Кодексу, п. 10 розд. VII Положення).

Щодо внесення до паспорта громадянина України у формі картки інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків

До паспорта громадянина України у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру. Так, відповідно до Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302, до паспорта та до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру (поле – РНОКПП).

Щодо присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків під час реалізації експериментального проекту «єМалятко»

Відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691, за бажанням батьків чи одного з них реєстрація дитини у Державному реєстрі може здійснюватися під час державної реєстрації її народження, відомості про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

Також в рамках експериментального проекту «єМалятко» діє комплексна послуга ID-14, що значно спрощує процедуру отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків для дітей, які досягли 14 років. Так, особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована у Державному реєстрі, під час оформлення паспорта громадянина України вперше може за її бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків з його відображенням надалі у паспорті громадянина України.

Щодо використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру

Згідно з п. 70.12 ст. 70 Кодексу реєстраційний номер облікової картки платника податків використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи Національний банк України, банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків.

Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Кодексом зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків – фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, видані контролюючими органами у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (п. 70.17 ст. 70 Кодексу).

Дніпропетровщина: до бюджетів та державних цільових фондів впродовж 2023 року надійшло майже 107,9 млрд гривень

Протягом минулого року від платників Дніпропетровської області до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів надійшло майже 107,89 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Як зазначила очільниця Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Федаш Наталя, у порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 10,4 млрд грн, або майже на 10,7 відсотків.

До державного бюджету платники протягом 2023 року спрямували майже 34,14 млрд грн, до місцевих бюджетів – майже 41,93 млрд грн, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – понад 31,82 млрд гривень.

Федаш Наталя висловила подяку платникам за сумлінну сплату податків у такий нелегкий для нашої країни воєнний час. Добросовісна сплата податків – запорука фінансової стабільності та безпеки держави, зміцнення її обороноздатності та соціальної захищеності громадян.

Податковий контроль за інтернет-торгівлею

Підрозділами податкового аудиту ДПС на постійній основі здійснюються активні заходи податкового контролю суб’єктів господарювання в частині продажу товарів через мережу інтернет із  застосуванням належним чином зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО).

Усі суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати вимоги Закону України    від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Наразі продаж товарів через мережу інтернет не звільняє платників податків від державної реєстрації, а також, у разі здійснення оплати за товари у готівковій формі, від застосування РРО/ПРРО.

Так, наприкінці жовтня 2023 року працівниками відділу фактичних перевірок підрозділу податкового аудиту Головного управління ДПС у Тернопільській області в ході проведення фактичної перевірки інтернет-магазину, який здійснює реалізацію гумових виробів, виявлено найманого працівника без укладення трудового договору та встановлені порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).

За результатами проведеної фактичної перевірки на порушника складено матеріали перевірки та протоколи про адміністративні правопорушення
 за статтями 1551 та 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, копії матеріалів перевірки передані до територіального управління Державної служби України з питань праці для вжиття відповідних заходів та застосування до порушника штрафних санкцій.

 Наразі до порушника очікується притягнення до адміністративної відповідальності та застосування значних штрафних (фінансових) санкцій.

Державна податкова служба України застерігає фізичних осіб та інших суб’єктів господарювання про недопустимість здійснення господарської діяльності без держреєстрації та звертає увагу щодо обов’язкового застосування РРО/ПРРО при продажу товарів через мережу інтернет у разі здійснення оплати за товари у готівковій формі.

Для оперативного реагування на незаконну господарську діяльність (торгівля без державної реєстрації, без застосування РРО, без наявності відповідних ліцензій, тощо) можна інформувати ДПС про такі випадки через чат-бот «StopViolationBot» месенджеру «Telegram».

До відома відвідувачів центрів обслуговування платників Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області з метою об’єднання зусиль для координації дій у підвищенні якості сервісного обслуговування платників податків, впровадження обслуговування громадян на рівні територіальних громад та організації ефективної співпраці з територіальними громадами запровадили чергування співробітників Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області для приймання відвідувачів та надання адміністративних послуг.

         Графік чергування працівників ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області в ЦНАП Дніпропетровської області на 2024 рік можна подивитись за посиланням:

https://dp.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/742672.html 

           Центри обслуговування платників державних податкових інспекцій  Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в умовах  дії правового воєнного режиму, керуючись наказом ДПС України від 28.03.2022 №173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС» (зі змінами), здійснюють сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надають адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування незалежно від місця обліку платника податків.

         Ознайомитись з адресами, номерами телефонів та режимом роботи центрів обслуговування Головного управління ДПС у Дніпропетровській області можна за посиланням

https://dp.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/

         Створення умов, які гарантують якісне обслуговування громадян, є пріоритетним напрямом для органів державної податкової служби.

У 2023 році до зведеного бюджету надійшло 1 213,6 млрд гривень

Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їх відповідальній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

За оперативними даними надходження (сальдо) до зведеного бюджету у 2023 році по платежах, що контролюються ДПС, становлять 1 213,6 млрд грн. До державного бюджету надійшло 783,6 млрд грн, до місцевих бюджетів – 430 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2023 році становили 740,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,7 відс. При цьому на рахунки платників відшкодовано 132,4 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з податку на прибуток підприємств на 29,9 відс. (+33,1 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) на 15,9 відс. (+14,2 млрд гривень).

У розрізі основних платежів у 2023 році приріст порівняно з минулим роком становить з  податку та збору на доходи фізичних осіб – 18,6 відс. (+27,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 22,9 відс. (+26,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – у 1,3 раза (+25 млрд гривень).

Місцеві бюджети у 2023 році отримали 430 млрд грн, що на 37,3 млрд грн, або на 9,5 відс. більше ніж у 2022 році.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!

Придбання/постачання товарів для використання в операціях, до яких застосовується режим експортного забезпечення – реєстрація платником ПДВ обов’язкова!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що для забезпечення реєстрації платниками ПДВ осіб, які придбавають/постачають товари для використання в операціях, до яких застосовується режим експортного забезпечення на вебпорталі ДПС в рубриці «Електронна звітність > Платникам податків про електронну звітність > Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів» розміщено електронну форму Заяви за ф.1-ПДВ (ідентифікатор форми J/F1310110) та доопрацьовано програмне забезпечення, яке надає можливість:

- особі зазначити в електронній формі Заяви за ф.№1-ПДВ причину реєстрації, що відповідає підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України шляхом обрання причини «Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (зазначити): Вимогою для обов’язкової реєстрації осіб як платників податку є придбання/постачання товарів для використання в операціях, до яких застосовується режим експортного забезпечення»;

- зареєструвати платниками ПДВ осіб на підставі підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу з дня внесення до реєстру платників ПДВ запису про реєстрацію;

- сформувати відмову в реєстрації платником ПДВ, якщо заявник перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за групами платників (перша або друга група) або ставками єдиного податку (третя група із ставкою 5 відсотків або 2 відсотки), що не передбачають сплату податку на додану вартість.

До уваги суб’єктів господарювання!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує про рекомендації стосовно відображення у розрахункових документах реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО) інформації щодо оплати товарів частинами.

Так, у разі продажу товарів на умовах внесення оплати частинами, приймання кожної частини оплати має бути здійснено із дотримання вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), супроводжуватись видачею розрахункових документів встановленої форми, змісту.

Як приклад, у разі продажу товару з отриманням попередньої оплати «авансу», у тому числі відповідно до договору у письмовій формі, у першому чеку замість назви має бути зазначено, що це «аванс за ххх», де «ххх» – це назва або артикул товару та вказана саме та сума, яка була отримана від покупця.

Примітка: також може бути зазначений будь-який інший ідентифікатор, який забезпечить ідентифікацію товару, що продається і за який отримано «аванс», кількість чеків на приймання авансів не обмежена, правила їх формування єдині. Окрім того, в коментарях до такого чеку рекомендуємо зазначати «Залишок до сплати» (не обов’язковий реквізит, який допоможе ідентифікувати господарську операцію).

Другий чек (останній чек), у межах якого відбувається остаточний розрахунок і вручення товару покупцю (в тому числі який не передбачає остаточної оплати, у зв’язку із повним погашенням вартості товарів авансами) має містити повну номенклатуру, де зазначена назва товару (послуги), що реалізується, його повна ціна, кількість, відображений раніше отриманий аванс (аванси), на який буде зменшуватись вартість такого товару, та безпосередньо сума до сплати після врахування суми авансу (авансів), які були попередньо внесені покупцем.

Примітка: Звертаємо увагу, що програмування РРО/ПРРО з метою відповідної візуалізації фіскальних касових чеків, які ними створюються, та правильного відображення інформації про здійснені суб’єктами господарювання розрахункові операції, має відбуватись відповідно до «Технології зберігання і збору даних РРО для ДПC. Протоколу передачі інформації» та/або АРІ фіскального сервера.

У випадку повернення товару, що був придбаний на умовах оплати частинами, анулюванню підлягає весь ланцюг створених чеків у межах такого продажу.

Аналогічно, але у зворотній послідовності мають створюватись чеки, в межах яких спочатку відбувається отримання товару (без оплати або часткова оплата), а потім відбувається погашення заборгованості за такими операціями.

У такому випадку навпаки, саме перший чек повинен мати номенклатуру, кількість та загальну вартість товару, а всі наступні мають містити інформацію про суть операції, що здійснюється: «часткова оплата», «повна оплата» тощо (свідчить про необмежену кількість варіантів зазначення суті операції), та мати посилання на товар, у межах продажу якого формуються такі чеки або артикул (код), та/або реквізити першого чеку, де у спосіб, дозволений законодавством, зазначена назва товару, що реалізується.

При цьому лише наведені вище правила формування фіскальних касових чеків, окрім повної відповідності вимогам законодавства, забезпечать поєднання виданих розрахункових документів у ланцюг, який надасть можливість продавцю здійснювати відстеження отриманої оплати за товари, що реалізуються, а покупцю мати підтвердження щодо внесення такої оплати.

Окремо повідомляємо для платників податку на додану вартість (далі – ПДВ), що у чеках на отримання «авансу» має відображатись інформація щодо нарахування зобов’язань із сплати ПДВ саме на суму фактично отриманого авансу. У чеку з номенклатурою, який є останнім у такому ланцюгу, відповідно до наведеного прикладу, мають відображатись лише ті зобов’язання зі сплати ПДВ, які виникають відповідно до залишку до сплати, в межах такого чеку.

У випадку відпуску товару (послуги) без оплати або з частковою оплатою в чеку мають бути відображені зобов’язання із сплати ПДВ на повну вартість товару (послуги) по чеку.

Зобов’язання із сплати акцизного податку мають бути визначені в чеках, які будуть супроводжувати безпосередню реалізацію підакцизного товару та/або продукції (у розумінні підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Примітка: Наголошуємо! Обставини приймання авансів та надання знижок є результатом виключно договірних відносин між покупцем та продавцем і тому не можуть бути формалізованими, але не повинні суперечити нормам прямої дії Цивільного кодексу України.

Акцентуємо увагу платників податків, що наведені вище можливості поділу оплати на частини не потребують внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та стають доступні завдяки відповідному програмуванню ваших РРО та/або ПРРО.

Суб’єктам ЗЕД про граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Національним банком України на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 76-р «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції»» встановлено нові граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

- 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)),

- 1002 (жито),

- 1003 (ячмінь),

- 1004 (овес),

- 1005 (кукурудза),

- 1201 (соєві боби),

- 1205 (насіння ріпаку),

- 1206 00 (насіння соняшнику),

- 1507 (олія соєва),

- 1512 (олія соняшникова),

- 1514 (олія ріпакова або гірчична),

- 2306 (макуха).

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.11.2023 № 145, внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 14.05.2019 № 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – постанова НБУ № 67), а саме: доповнено підпунктом 12, відповідно до якого граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, становлять 90 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 11 листопада 2023 року.

Слід зазначити, що доповнення до постанови НБУ № 67 набрали чинності з 11 листопада 2023 року.

Які юридичні особи – сільськогосподарські товаровиробники не можуть перебувати спрощеній системі оподаткування?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Сільськогосподарські товаровиробники, що є юридичними особами, для цілей оподаткування можуть перебувати на загальній системі оподаткування, що передбачає сплату податку на прибуток підприємств або на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Суб'єкти господарювання, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м'яса свійської птиці) не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи (згідно із змінами, внесеними до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» відповідно до п.п. 291.5 прим.1.1 п. 291.5 прим.1 ст. 291 ПКУ).

Для цих сільськогосподарських товаровиробників на загальній системі оподаткування передбачено пільгу в оподаткуванні податком на прибуток підприємств.

Так, у порядку, встановленому п. 57 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, з 01.01.2022 тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільняється від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010: клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей); клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів); та клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей).

Обов'язок податкового агента

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що податок на доходи фізичних осіб (далі – податок), утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для місячного податкового періоду.

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається. Форма Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (із змінами)

Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід; фізична особа у випадках, визначених розділом IV ПКУ.

До уваги платників податків – фізичних осіб!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з метою створення комфортних умов для платників податків – фізичних осіб та спрощення процедури подання декларації про майновий стан і доходи, діє сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» у приватній частині Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/). 

Дотримання законодавства – один з показників ділової репутації у веденні бізнесу

Державна податкова служба України через чат-бот ДПС «StopViolationBot», контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та інші канали комунікації постійно отримує інформацію про роботу інтернет-магазинів, які здійснюють діяльність без застосування РРО/ПРРО та без видачі відповідних розрахункових документів, що є грубим порушенням Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами (далі – Закон № 265).

Отримана інформація не залишається без уваги та є достатньою для організації фактичних перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю з порушеннями. 

Так, працівниками управління фактичних перевірок міста Києва проведена перевірка інтернет – магазину, в якому платником єдиного податку здійснювалась торгівля мобільними телефонами та електронними гаджетами торгової марки «Apple» без застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів.

За порушення п.1 та п. 2 ст. 3 Закону № 265 суб’єкта господарювання притягнуто до фінансової відповідальності в сумі майже 68 тис. гривень.

ДПС чергове звертає увагу платників, що здійснювати будь-яку господарську діяльність дотримуючись вимог чинного законодавства краще, ніж сплачувати штрафи. 

ДПС вдячна споживачам за своєчасну реакцію на можливі порушення, що вчиняються несумлінними платниками податків при проведенні ними розрахункових операцій.

При черговій перевірці інтернет-магазину виявлено порушення законодавства щодо застосування РРО/ПРРО

ДПС звертає увагу, що законність здійснення діяльності бізнесу з продажу товарів (послуг) з використанням Інтернет-сторінок постійно аналізується податковою службою. Протидія нелегальному ринку обігу товарів та приховуванню результатів діяльності з надання оплатних послуг – у пріоритеті податкової служби. 

Також слід зазначити, що за рахунок проведення ефективної кампанії з припинення ведення господарської діяльності незареєстрованими суб’єктами господарювання може бути досягнуто значний економічний ефект, створено належні та рівні конкурентні умови для легального бізнесу, забезпечено належні надходження до бюджету. 

Так, підрозділом фактичних перевірок податкового аудиту ГУ у Дніпропетровській області було проведено чергову перевірку інтернет-магазину з продажу електроприладів, за результатами якої встановлено факт проведення розрахункових операцій на суму 29 тис. грн без застосування належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО. 

Зазначене свідчить про порушення продавцем п. 1 та п. 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), що і було зафіксовано в акті перевірки. 

Нагадуємо платникам податків, що лише належний рівень правової культури та свідомості при організації господарської діяльності та сплаті податків допоможе уникнути штрафів. 

Звертаємо увагу, що вимоги Закону № 265 однаково поширюють свою дію як на торгівців, які провадять господарську діяльність за допомогою стаціонарних господарських одиниць, так і тих, хто організував та провадить свою господарську діяльність за допомогою мережі Інтернет. 

Затверджено Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки

Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки, виконавши зобов’язання України за Меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Цим документом визначено план зміцнення фінансової системи держави, удосконалення процедур податкового адміністрування.

Стратегією, зокрема, передбачено:

- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС і виконання міжнародних зобов'язань України в частині податкової політики та адміністрування;

- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;

- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;

- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового та митного адміністрування.

У ДПС вже проведено низку заходів для виконання завдань, визначених Стратегією для податкової служби. Зокрема, активна увага приділена цифровій трансформації ДПС в контексті євроінтеграції, розвитку електронних сервісів, запровадженню сучасних підходів комплаєнсу у податковому адмініструванні та інше. 

Ефективна імплементація окреслених для ДПС завдань та досягнення визначених Стратегією цілей стане одним із пріоритетів для ДПС.

Щодо оподаткування транспортним податком

Згідно з підпунктом 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі (далі – Мінекономіки), за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – Перелік об’єктів оподаткування), який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Перелік об’єктів оподаткування поточного податкового (звітного) року розміщено на вебсайті Мінекономіки (www.me.gov.ua), який включає 358 моделі легкових автомобілів, що є об’єктами оподаткування транспортним податком у поточному податковому (звітному) періоді – 2023 році.

Станом на 25 грудня 2023 року ДПС забезпечено надходжень транспортного податку з фізичних осіб до місцевих бюджетів на суму 83,9 млн гривень.

ДПС здійснює моніторинг діяльності Інтернет-магазинів щодо дотримання вимог законодавства

ДПС продовжує інформувати громадськість про результати постійного моніторингу та відпрацювання Інтернет-магазинів та наголошує, що протидія нелегальному ринку обігу товарів та приховуванню результатів діяльності з надання оплатних послуг залишається в пріоритеті податкової служби.

Працівниками підрозділу фактичних перевірок податкового аудиту ГУ ДПС у Дніпропетровській області на сайті одного із Інтернет-магазинів з продажу автомобільної гуми було здійснено попереднє замовлення та безпосередньо за місцем розташування господарської одиниці, зазначеній на сайті продавця, проведено оплату за декілька комплектів автомобільної гуми на загальну вартість 40 тис. гривень.  

Зазначений розрахунок проведено без застосування належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО, що є черговим грубим порушенням пунктів 1 та 2 ст. 3 Закону № 265, виявленим підрозділами аудиту Дніпропетровщини.

Робота підрозділів фактичних перевірок всіх регіонів України в першу чергу ведеться в напрямі виявлення ведення господарської діяльності без державної реєстрації, здійснення контролю за реалізацією товарів в Інтернет-магазинах без обов’язкового застосування суб’єктами господарювання РРО/ПРРО та здійснюється на постійній основі.

Наголошуємо, що вимоги щодо застосування РРО/ПРРО при здійсненні діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг не залежать від форми розрахунків або організаційно-правової форми платника податків (виняток складають лише платники єдиного податку І групи), однаково розповсюджують свою дію як на оплату готівкою і карткою, так і оплату, отриманою за допомогою Інтернет-еквайрингу.

Деклараційна кампанія 2024

Відеоматеріал  http://surl.li/osejj

Який порядок складання податкової накладної платником ПДВ при постачанні послуг нерезиденту на митній території України?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє.

Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Згідно з п. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307), при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пп. 10 – 15 Порядку № 1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та, зокрема, у разі складання податкової накладної при постачанні послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України зазначається тип причини «21».

Пунктом 12 Порядку № 1307 визначено, зокрема, що у разі складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування П. І. Б. нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «500000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Розділ Б податкової накладної заповнюється без особливостей.

Внесено зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Державна податкова служба України у листі від 26.12.2023 № 32656/7/99-00-12-04-01-07 (далі – Лист № 32656) проінформувала: 25.12.2023 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2023 № 571 «Про внесення зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.11.2023 за № 1940/40996 (далі – наказ № 571).

Цим наказом внесено зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822 (далі – Положення), у частині приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 року № 853 «Деякі питання надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».

Зміни внесено до абзацу першого пункту 1 розділу XIV Положення, замінивши слова та цифри «комплексної послуги «єМалятко» відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691» словами та цифрами «комплексної електронної публічної послуги «єМалятко» відповідно до Порядку надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 року № 853».

Лист № 32656 розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням

https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/78652.html

До уваги ФОПів, які використовують «ПРРО ДПС» і які мають обов’язок вести облік товарних запасів!

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон)  повідомляє.

В програмному забезпеченні «ПРРО ДПС» не ведеться облік залишків товарних запасів.

Відповідно до п. 11 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або через програмні РРО (далі – ПРРО) для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (відповідно до Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України»), найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

З метою виконання наведеної норми Закону № 265 в ПРРО ДПС суб’єкту господарювання необхідно заповнити довідник «Номенклатура», для відкриття якого слід обрати пункт меню «Довідники – Номенклатура».

При цьому, довідник «Номенклатура» не містить номенклатурних позицій при першому відкритті програмного забезпечення «ПРРО ДПС».

Довідник «Номенклатура» призначений для програмування назви, ціни, одиниці виміру товарів (послуг) та коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів та не забезпечує ведення обліку товарних запасів, передбаченого вимогами п. 12 ст. 3 Закону № 265.

Доперевірочний аналіз та результати фактичної перевірки

Ліквідація незаконної господарської діяльності, контроль за видачею суб’єктами господарювання відповідних розрахункових документів при проведення розрахункових операцій, легалізація трудових відносин і заробітних плат – вектори роботи податкової служби Дніпропетровщини, які мають важливе значення.

Фахівці відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) систематично здійснюють моніторинг та аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання з питань офіційного оформлення відповідної кількості найманих працівників, реальних обсягів проведених розрахункових операцій через зареєстровані належним чином РРО/ПРРО.

Так, проведений аналіз господарської діяльності одного з представників малого бізнесу у місті Дніпрі (ресторанний бізнес) виявив можливі порушення законодавства в частині використання найманих працівників та проведення розрахункових операцій.

Фактичною перевіркою підтверджено факти використання найманої праці без належного оформлення, ненадання під час проведення перевірки в повному обсязі документів, які належать до предмету перевірки, а також порушення вимог Закону України «Про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг».

За результатами фактичної перевірки зафіксовано порушення на загальну суму 113 тис. гривень.

Крім того, за встановленими фактами наявності трудових відносин з порушеннями законодавства, матеріали для відповідного реагування направлені до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Наголошуємо, що сьогодні працювати відповідно до законодавства – це здійснювати особистий вклад в економіку та обороноздатність нашої держави!

Платник у разі здійснення господарської діяльності зобов’язаний зареєструватись як суб’єкт господарювання

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує платникам податків про необхідність реєстрації суб’єктами господарювання у випадку здійснення систематичної господарської діяльності з продажу товарів (надання послуг).

Господарською діяльністю, в розумінні Господарського кодексу України, є діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями.

Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво як вид господарської діяльності – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

До загальних ознак господарської діяльності закон відносить не тільки факт надання послуг за винагороду, а й систематичність таких дій, їх самостійний та ініціативний характер, що і становить суть господарської діяльності.

Відповідно до частини 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», під здійсненням особою, не зареєстрованою як суб’єкт підприємництва, будь-якого виду підприємницької діяльності з числа тих, що підлягають ліцензуванню, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов’язану із виробництвом чи реалізацією  продукції, виконанням робіт,  наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик.

Плата за землю: від фізичних осіб місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали майже 563 млн гривень

З початку 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області фізичні особи спрямували майже 563,0 млн грн плати за землю. У порівнянні з січнем – листопадом 2022 року надходження збільшились на  понад 215,0 млн грн, або на 61,8 відсотків. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Наталя Федаш.

Наталя Федаш висловила вдячність сумлінним платникам за своєчасну сплату податків і звернула увагу на трудові відносини.

За словами очільниці податкової служби Дніпропетровщини, трудові відносини між роботодавцем та працівником мають бути належно оформлені.

Керівник податкової служби області нагадала, що офіційне працевлаштування є запорукою гідних, безпечних, здорових умов праці та якісного виконання працівниками своїх професійних обов’язків.

«Дотримання законодавства про працю сприяє створенню стабільності в економіці. Повномірна сплата податків забезпечує сьогодні таку необхідну фінансову допомогу державі, яка спрямовується на обороноздатність країни»,- зазначила Наталя Федаш.

Підбито підсумки 2023 року

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) відбулась нарада за результатами роботи 2023 року.

Підбито підсумки року, що минає. Маємо позитивну динаміку надходжень до Державного бюджету та місцевих бюджетів громад області. Відзначили кращих працівників ГУ ДПС.

«Ми – потужна команда справжніх професіоналів, які працюють системно і задля головної мети – економічного зростання регіону та країни в цілому», – зазначила очільниця податкової служби Дніпропетровщини.

Цей рік зробив нас ще сильнішими і ми рухаємося вперед – до Перемоги!

Розгляд звернень громадян та проведення фактичних перевірок

У пріоритеті податкової служби Дніпропетровської області постійна комунікація з платниками податків на принципах партнерства, прозорості та відкритості, створення комфортних умов для ведення бізнесу.

Ведення бізнесу суб’єктами господарювання з обов’язковим отриманням дозвільних документів на здійснення господарської діяльності, видача споживачам відповідних розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій, а також неприпустимості випадків використання працівників без належного оформлення – у фокусі уваги фахівців Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС).

Кожне отримане звернення від громадян, яке надходить на адресу ГУ ДПС, не залишається без уваги. Податківцями проводиться додатковий аналіз здійснення господарської діяльності на об’єкті, який вказаний у зверненні, та у разі наявних ризиків по вчиненню суб’єктом господарювання порушень законодавства організовуються проведення фактичних перевірок.

Так, відділом фактичних перевірок ГУ ДПС за інформацією, отриманою від громадянина у зверненні про продаж автотоварів з інтернет магазину без видачі розрахункових документів встановленої форми, організовано проведення фактичних перевірок.

Фактичними перевірками встановлено факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, а також продаж ФОПом автотоварів на загальну суму 50 тис. грн без застосування належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО.

За результатами проведених перевірок на фізичну особу яка здійснювала діяльність без державної реєстрації складено адміністративний протоколи за ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а до суб’єкта господарювання який проводив розрахункові операцій без використання належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО будуть застосовані штрафні фінансові санкції.

Представникам бізнесу необхідно усвідомити, що незаконна торгівля, використання найманої праці без належного оформлення призводять до економічних втрат бюджетів, відсутності соціального захисту працівників, а невикористання належним чином зареєстрованих РРО/ППРО порушує права споживачів та діючи норми законодавства.

Наголошуємо, що сумлінна сплата податків і зборів сьогодні – це важлива підтримка економіки і обороноздатності країни.

У ДПС розʼяснили практичні питання податкового законодавства представникам бухгалтерської спільноти

Представники ДПС відповіли на практичні питання представників бухгалтерської спільноти під час онлайн-зустрічі. Учасники обговорили особливості оподаткування податком на прибуток підприємств, визначення мінімального податкового зобовʼязання, оподаткування фізичних осіб-підприємців, зокрема, перерахування благодійної допомоги на потреби Збройних Сил України, оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Також податківці прокоментували питання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, обовʼязкових реквізитів фіскальних чеків, подання звітів про контрольовані іноземні компанії та нарахування штрафів у разі їх неподання тощо.

Під час зустрічі концептуально були окреслені питання, які потребують видання окремих розʼяснень.

Нагадуємо, що для оперативної комунікації з бізнесом в органах ДПС діють комунікаційні податкові платформи. Отримати розʼяснення також можна за телефонами «гарячих ліній» та у Контакт-центрі ДПС.

Крім того, на вебпорталі ДПС функціонує розділ «Онлайн-навчання», в якому зібрано корисну для платників інформацію щодо оподаткування. Розділ розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

До уваги платників податків!

Зміни, що відбулися у законодавстві у сфері контролю за обігом підакцизних товарів (продукції) у зв’язку прийняттям Верховною Радою України Закону України від 29 червня 2023 року № 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва»

З 23 листопада 2023 року набрав чинності Закон України від 29 червня 2023 року № 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва», яким внесені зміни, зокрема, але не виключно до:

1) Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими, зокрема:

уточнено визначення «спирту етилового» (підпункт 14.1.237 пункту 14.1 статті 14 Кодексу), з якого виокремлено такий товар як «спиртовий дистилят» та, відповідно, надано йому окреме визначення (підпункт 14.1.2371 пункту 14.1 статті 14 Кодексу);

встановлено, що спирт етиловий-сирець, який оподатковується акцизним податком за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, для виробництва біоетанолу може бути використаний не тільки в межах одного суб’єкта господарювання (підпункт «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Кодексу). При цьому розповсюджено норму щодо видачі податкового векселя на виробників біоетанолу, які використовують для виробництва біоетанолу спирт етиловий-сирець (підпункт «ж» підпункту 229.1.5 пункту 229.1 статті 229 Кодексу). Водночас податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу (підпункт «ґ» підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 Кодексу).

2) Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481), якими, зокрема:

уточнено окремі положення та назву Закону № 481, назву Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у частині спиртових дистилятів, а також уточнено визначення ряду термінів;

запроваджено нові терміни, зокрема, щодо спиртів, спиртових дистилятів, спиртних напоїв, малих виробництв дистилятів. Так, до спиртових дистилятів відносяться спирт коньячний, спирт плодовий, дистилят виноградний спиртовий, спирт-сирець плодовий, зерновий, винний, пивний дистиляти та інші спиртові дистиляти, передбачені законодавством;

встановлено вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів та обмеження щодо виробництва та розливу ними в споживчу тару спиртних напоїв виключно власного виробництва (не придбаних). При цьому встановлено заборону використання придбаних спиртових дистилятів для виробництва спиртних напоїв, а також імпорт та придбання спиртових дистилятів малими виробництвами дистилятів;

уточнено та доповнено підстави щодо анулювання ліцензії на виробництво стосовно малих виробництв дистилятів;

уточнено та доповнено вимоги щодо поводження з головною та/або хвостовою фракцією спиртових дистилятів (відходами перегонки), які за вибором виробника спиртових дистилятів направляються на дистиляцію та/або ректифікацію, та/або утилізацію, та/або знищення. Так, на утилізацію та/або знищення такі відходи перегонки передаються виключно суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Утилізація та/або знищення головної та/або хвостової фракцій спиртових дистилятів здійснюється відповідно до законодавства про відходи;

запроваджено для виробників спиртових дистилятів ведення окремого обліку поводження з головною та/або хвостовою фракціями спиртових дистилятів;

встановлено, що оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) здійснюватиметься суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією;

встановлено, що експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами власного виробництва здійснюватиметься суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами;

встановлено, що експорт та оптова торгівля спиртовими дистилятами (крім експорту та оптової торгівлі спиртовими дистилятами власного виробництва) здійснюватиметься  суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на оптову торгівлю спиртовими дистилятами;

встановлено, що імпорт спиртових дистилятів здійснюватиметься суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на оптову торгівлю спиртовими дистилятами або мають ліцензії на виробництво спиртових дистилятів, без окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртовими дистилятами;

встановлено, що оптова торгівля дистилятом виноградним спиртовим і спиртом-сирцем плодовим здійснюватиметься їх виробниками суб’єктами господарювання, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового;

надано право малим виробництвам дистилятів здійснювати оптову торгівлю спиртними напоями, виробленими із спиртових дистилятів власного виробництва, в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів за календарний рік, на підставі ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, а роздрібну торгівлю – на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

встановлено річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі для малих виробництв дистилятів у розмірі 30 000 гривень;

поширено заборону на роздрібну торгівлю, крім спирту етилового, також і на спиртові дистиляти та біоетанол;

уточнено підстави для анулювання ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберігання пального в частині складання акта про встановлення факту відсутності суб’єкта господарювання за місцем провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та акта, що засвідчує факт відмови суб’єкта господарювання або його посадових (службових) осіб без законних підстав у допуску уповноважених посадових осіб контролюючого органу до перевірки, зокрема, передбачено долучення до таких актів мультимедійної інформації щодо фіксації зазначеного факту технічними приладами та/або технічними засобами, що здійснюють або мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису, та/або засобами фото-, кінозйомки, відеозапису чи звукозапису; 

встановлено, що імпорт та експорт спирту коньячного здійснюватиметься суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного;

встановлено, що реалізація спирту етилового-сирцю його виробниками, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового-сирцю, без отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю спиртом етиловим, здійснюватиметься виключно суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу та/або на експорт;

поширено на суб’єктів господарювання,  які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртовими дистилятами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, обов’язкові вимоги щомісячного, до 10 числа наступного місяця, подання звіту про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спиртових дистилятів, алкогольних напоїв до контролюючого органу та відповідно поширено на таких суб’єктів господарювання відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звіту, або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спиртових дистилятів;

запроваджено для малих виробництв дистилятів, які мають ліцензію на виробництво спиртових дистилятів, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та/або ліцензію на оптову та/або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, щоквартальне, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подання звіту про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв до контролюючого органу та відповідно запроваджена для малих виробництв дистилятів відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв;

запроваджено відповідальність до малих виробництв дистилятів за реалізацію ними спиртних напоїв в об’ємі, що перевищує 10 000 декалітрів за календарний рік, у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 17000 гривень.

До уваги платників податків!

Державна податкова служба України інформує, що у зв’язку з завершенням 2023 бюджетного року та початком 2024 бюджетного року, а також беручи до уваги лист Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) від 12.12.2023 № 11-06-06/23778 щодо особливостей режиму роботи системи електронних платежів Національного банку України та Казначейства, в інформаційно-комунікаційних системах Державної податкової служби України у період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року будуть проводитися регламентні та технічні роботи, пов’язані із закриттям року.

У зв’язку з цим буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних у період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року.

Починаючи з 2 січня 2024 року інформаційно-комунікаційні системи Державної податкової служби України у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних працюватимуть у штатному режимі.

Наповнення бюджету – наша спільна мета

Днями податківці зустрілись з керівницею Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ганною Камлик.  Під час робочого візиту окреслено шляхи співпраці з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та поліпшення інвестиційного клімату в регіоні.

Сторони акцентували увагу на важливості активного діалогу з бізнесом та домовились про подальшу співпрацю, зокрема щодо проведення та участі в інформаційних заходах для представників бізнес-спільноти регіону, надання інформаційної та методичної допомоги громадянам, які розпочинають підприємницьку діяльність, поширення інформації, зміст якої становить спільний інтерес.

Працюємо разом задля Перемоги!

Податковий контроль при продажу товарів через мережу Інтернет

Підрозділами податкового аудиту ДПС на постійній основі здійснюються заходи податкового контролю в частині виявлення порушень при продажу товарів через мережу Інтернет.

Так, у грудні 2023 року під час проведення фактичної перевірки господарського об’єкта в м. Кременчук працівниками відділу фактичних перевірок підрозділу податкового аудиту Головного управління ДПС у Полтавській області встановлено, що платником єдиного податку другої групи здійснювалася реалізація живих квітів та квіткових композицій за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій. Інтернет-торгівля товарами здійснювалась платником податків також із використанням соціальних мереж, у т.ч. «Instagram».

Наразі до порушника очікується застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму майже 35 тис. гривень.

Крім того, в ході проведення заходів податкового контролю працівниками Головного управління ДПС у Полтавській області встановлено факт використання найманої праці працівників без належного оформлення трудових відносин.

За результатами на підприємця складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 1551 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали перевірки передані до територіального управління Державної служби України з питань праці для вжиття відповідних заходів та застосування штрафних санкцій до порушника.

Державна податкова служба України звертає увагу усіх суб’єктів господарювання щодо обов’язкового застосування реєстратора розрахункових операцій при здійсненні розрахункових операцій, спосіб оплати яких є готівкові кошти (у  т. ч. інтернет-продажі).

Для оперативного реагування на незаконну господарську діяльність (інтернет-продажі без застосування реєстратора розрахункових операцій, без належного оформлення трудових відносин, тощо) можно інформувати ДПС про такі випадки через чат-бот «StopViolationBot» месенджеру «Telegram».

Набрав чинності Порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог Загального стандарту звітності CRS щодо інститутів спільного інвестування

25 грудня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07 грудня 2023 року № 674 «Про затвердження Порядку взаємодії фінансових агентів для виконання вимог статті 393 розділу І Податкового кодексу України щодо інститутів спільного інвестування» (далі – Порядок взаємодії фінагентів).

Цей Порядок застосовується до депозитарних установ, які відкривають (ведуть) рахунки у цінних паперах депонентів – інвесторів інститутів спільного інвестування, та компаній з управління активами.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (підпункт 393.11.3 пункту 393.11 статті 393) кожна депозитарна установа, яка відкриває (веде) рахунок у цінних паперах депонента – інвестора інституту спільного інвестування, виконує обов’язки зі здійснення належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлює підзвітність рахунку. Депозитарна установа зобов’язана не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надавати компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами (далі – Повідомлення), та повідомляти про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб.

Порядок взаємодії фінагентів встановлює:

- загальні положення щодо вимог до форми та формату Повідомлення та порядок взаємодії підзвітних фінансових установ для цілей виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

- строки і порядок надсилання Повідомлення та інформацію, яка має бути надана в такому Повідомленні;

- особливості подання Повідомлень за друге півріччя 2023 року, а також за перше та друге півріччя 2024 року (перелік компаній з управління активами, яким надсилається Повідомлення; інформація, яка повідомляється, щодо кожного з таких періодів);

- порядок подання компанією з управління активами запитів до депозитарної установи тощо.

Відповідно до пункту 5 Порядку взаємодії фінагентів Повідомлення формується із застосуванням XML-схеми «CRS XML Schema (v2.0)», яка розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку ( XML-схема та Посібник користувача розміщені на вебпорталі ДПС).

ДПС звертає увагу всіх фінансових установ України, які станом на 30 червня 2023 року відповідали критеріям підзвітних фінансових установ, про обов’язок стати на облік в ДПС до 31 грудня 2023 року. Детальніше у роз’ясненні Мінфіну з окремих питань виконання підзвітними фінансовими установами вимог Загального стандарту звітності CRS за посиланням.

Текст Загального стандарту звітності CRS та коментаря до нього українською та англійською мовами, Порядок взаємодії фінагентів, а також інші роз’яснення розміщено на вебпорталі ДПС та офіційному сайті Мінфіну.

Впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

ДПС встановлені факти проведення розрахунків без використання РРО/ПРРО

Державна податкова служба України звертає увагу суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг щодо необхідності безумовного виконання вимог Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами) щодо застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів (фіскальних чеків) при розрахунках.

Не зважаючи на інформаційну кампанію ДПС щодо обов’язку використання РРО/ПРРО суб’єктами господарювання, які здійснюють розрахунки за реалізовані товари (надані послуги), не всі платники податків сумлінно дотримуються вимог законодавства.

Так, протягом листопада – грудня 2023 року територіальними підрозділами податкового аудиту ДПС встановлені численні порушення порядку проведення розрахунків.

Волинські податківці встановили факти надання послуг і технічного обслуговування автомобілів без застосування реєстратора розрахункових операцій та без належного оформлення трудових відносин:

https://vl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/737923.html;

Під час перевірок податківцями Львівщини виявлено порушення при здійсненні розрахункових операцій із споживачами без використання РРО/ПРРО:

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/737986.html;

Проведено перевірку суб’єкта господарювання на Київщині, який здійснював продаж технічно складних побутових товарів широкого вжитку без застосування РРО/ПРРО та належного обліку товарів:

https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/737964.html;

Торгівлю жіночим взуттям в Instagram без видачі відповідних розрахункових документів зафіксовано на Запоріжжі:

https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/737971.html;

Встановлено здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами без застосування РРО та без видачі відповідних розрахункових документів на Дніпропетровщині:

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738094.html;

На Сумщині в закладі громадського харчування споживачам видавались чеки замовлень, які імітували дотримання підприємцем законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій:

https://sumy.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738181.html;

На Івано - Франківщині в закладах торгівлі проводили розрахункові операції з видачею розрахункових документів не встановленого зразка:

https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738378.html;

У медичному закладі міста Луцьк здійснювалась діяльність із надання стоматологічних послуг без застосування РРО та без видачі споживачам розрахункових документів встановленої форми та змісту:

https://vl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738142.html;

Податківцями Чернівецької області встановлені випадки не застосування РРО/ПРРО суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю побутовою технікою на ТВК «Добробут» та МТК «Калинівський ринок»:

https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738477.html;

Випадки не проведення розрахункових операцій суб’єктом господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю паливно - мастильними матеріалами встановлені на Кіровоградщині:

https://kr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/738583.html.

ДПС наголошує, що лише безумовне виконання вимог діючого законодавства забезпечить роботу бізнесу без штрафних санкцій.

Де розміщено інформацію щодо адрес, контактних телефонів, режиму роботи центрів обслуговування платників та територіальних органів ДПС?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує.

Інформацію щодо адрес, контактних телефонів та режиму роботи центрів обслуговування платників розміщено:

- у відкритій частині Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) у розділі «Прес-центр»/Контакти (обрати відповідний регіон);

- на офіційному вебпорталі ДПС (https://www.tax.gov.ua) у банері «Центри обслуговування» (обрати відповідний регіон).

Контактна інформація головних управлінь ДПС в областях, м. Києві розміщена на офіційному вебпорталі ДПС (https://www.tax.gov.ua/) у банері «Територіальні органи» (обрати відповідний регіон)/Контакти.

Контактна інформація міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків розміщена на офіційному вебпорталі ДПС (https://www.tax.gov.ua/) у банері «Територіальні органи» (обрати відповідне управління ДПС по роботі з великими платниками податків: Центральне міжрегіональне управління, Східне міжрегіональне управління, Південне міжрегіональне управління, Західне міжрегіональне управління, Північне міжрегіональне управління)/Контакти.

Що таке виплати, пов’язані з оплатою праці?

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) звертає увагу, що згідно з п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, виплати, пов’язані з оплатою праці – це виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду.

Відповідно до п. 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713, виплати, що не належать до фонду оплати праці:

- внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах;

- допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- допомога на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

- допомога по частковому безробіттю.

Понад 5,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів отримали місцеві бюджети Дніпропетровщини від фізичних осіб

З початку 2023 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області від фізичних осіб надійшло понад 5,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Порівняно з січнем – листопадом 2022 року надходження збільшились на понад 1,5 млн грн, або майже на 38 відсотків.

Дякуємо платникам за своєчасне поповнення бюджетів.

Звертаємо увагу, що процеси формування податкової культури та її складових  і сьогодні не стоять на місці. Податківці Дніпропетровщини долучаються до їх впровадження – працюють над тим, щоб рівень обізнаності платників був максимально високим. Задля цього проводяться інформаційні заходи, зустрічі, семінари, сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія»  тощо. Для оперативного зворотного зв’язку з платниками в Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області працює Комунікаційна податкова платформа.

Крім того, для отримання необхідної і оперативної податкової інформації  платники мають можливість скористатись субсайтом «Головне управління ДПС у Дніпропетровській області» та сторінкою «ДПС у Дніпропетровській області» мережі Facebook.

За якою ставкою податку на прибуток підприємств оподатковуються дивіденди, виплачені банківською установою у 2023 році?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує.

Для визначення суми авансових внесків із податку на прибуток підприємств із сум дивідендів, що сплачені до дати набрання чинності Закону України від 21 листопада 2023 року № 3474-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків» (далі – Закон № 3474), банками застосовувалась чинна у відповідному періоді основна (базова) ставка податку у розмірі 18 відсотків.

Якщо дивіденди сплачуються у 2023 році після набрання чинності Закону № 3474, для визначення суми авансових внесків банками застосовується основна (базова) ставка податку у розмірі 50 відсотків.

!!!! При цьому у Декларації за 2023 рік банк має здійснити перерахунок суми авансових внесків за весь 2023 рік за ставкою 50 відсотків.

Більше розглянутих питань, що можуть виникнути у банків у зв’язку з набранням чинності Законом № 3474 – в Інформаційному листі № 6/2023 на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/broshuri-ta-listivki/740671.html

До уваги резидентів Дія Сіті!

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах

Так, відповідно до п.п. 137.10.1 п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах самостійно визначають суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. Податок, що підлягає сплаті до бюджету резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах, визначається з урахуванням положень, передбачених пунктом 135.2 статті 135, цим пунктом та пунктом 141.9-1 статті 141 цього Кодексу. Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах не визначають окремо об’єкт оподаткування, передбачений підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету резидентом Дія Сіті - платником податку на особливих умовах за кожною окремою операцією відповідно до пункту 135.2 статті 135, цього пункту та пункту 141.9-1 статті 141 цього Кодексу, зменшується на суму податку на доходи нерезидента, нарахованого (сплаченого) резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за відповідною операцією згідно з пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу. При цьому сума зменшення не може перевищувати суму податку, розраховану відповідно до пункту 135.2 статті 135, цього пункту та пункту 141.9 прим.1 статті 141 цього Кодексу.

У разі здійснення оподатковуваної операції у відмінній від грошової форми резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах зобов’язаний самостійно перевірити відповідність ціни договору звичайній ціні та визначити базу оподаткування на рівні не нижче звичайної ціни. Якщо резидент Дія Сіті - платник податку на особливих умовах не визначив базу оподаткування на рівні не нижче звичайної ціни, контролюючий орган самостійно визначає різницю між звичайною ціною та договірною (контрактною) вартістю операції, що підлягає оподаткуванню, а також податкові зобов’язання платника податку (п.п. 137.10.2 п. 137.10 ст. 137 Кодексу).

Повідомлення про використання єдиного рахунку подається платником податків в електронній формі через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує.

Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається платником податків в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Платник податків має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

Використання єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.

У разі відмови платника податків від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа місяця наступного календарного року.

З початком використання єдиного рахунку платник податків зобов’язаний здійснювати сплату грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, через єдиний рахунок, крім випадків, передбачених абзацом другим п. 35 прим.1.1 ст. 35 прим.1.

У разі порушення положень, визначених абзацом першим цього пункту, кошти, сплачені таким платником податку на інші рахунки, відкриті центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями.

Про План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що на вебпорталі ДПС України розміщено План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. 
За посиланням
https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/740029.html можливо ознайомитись з:
Довідником структури плану – графіка (розділ, підрозділ, група);
Розділом І плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб» та Розділ ІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» з урахуванням коригування 22.12.2023 (.xlsx, 120 Kb); 
Розділом ІІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фізичних осіб» з урахуванням коригування 22.12.2023 (.xlsx, 40 Kb); 
Розділом IV плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням коригування 22.12.2023 (.xlsx, 20 Kb).

З 1 січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Звертаємо увагу платників податків – фізичних осіб, що з 01.01.2024 вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873. 

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) при визначенні мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

Діяльність з продажу товарів у мережі Інтернет має здійснюватися з урахуванням вимог законодавства

ДПС у черговий раз звертає увагу, що законність здійснення діяльності бізнесу з продажу товарів (послуг) з використанням Інтернет-сторінок постійно аналізується податковою службою. Протидія нелегальному ринку обігу товарів та приховуванню результатів діяльності з надання оплатних послуг – серед завдань податкової служби. 

Варто зазначити, що лише за рахунок ефективної кампанії з припинення ведення господарської діяльності незареєстрованими суб’єктами господарювання може бути досягнуто значний економічний ефект, створено належні та рівні конкурентні умови для легального бізнесу, забезпечено належні надходження до бюджету. 

Так, підрозділом фактичних перевірок податкового аудиту ГУ у Дніпропетровській області було проведено чергову перевірку інтернет-магазину з продажу електроприладів, за результатами якої встановлено факт проведення розрахункових операцій на суму 29 тис. грн без застосування належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО. 

Зазначене свідчить про порушення продавцем п. 1 та п. 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), що і було зафіксовано в акті перевірки. 

Нагадуємо платникам податків, що лише належний рівень правової культури та свідомості при організації господарської діяльності та сплаті податків допоможе уникнути штрафів.

Звертаємо увагу, що вимоги Закону № 265 однаково поширюють свою дію як на торгівців, які провадять господарську діяльність за допомогою стаціонарних господарських одиниць, так і тих, хто організував та провадить свою господарську діяльність за допомогою мережі Інтернет. 

Так, продаж товарів за допомогою мережі Інтернет не звільняє від обов'язку державної реєстрації суб’єктів господарювання та від використання належним чином зареєстрованих засобів фіскалізації розрахунків. 

Легально працювати і сплачувати податки або працювати без реєстрації і припинити діяльність після перевірки – вибір кожного, не дозволити працювати незаконно – завдання ДПС! 

Державна податкова служба України здійснює активні заходи податкового контролю під час Інтернет-торгівлі товарами

Державна податкова служба України в черговий раз нагадує, що підрозділами податкового аудиту ДПС на постійній основі здійснюється активний моніторинг та аналіз інформації, розміщеної на інтернет-сайтах, інтернет-майданчиках, інтернет-платформах та медіа щодо продажу товарів, оплата за які здійснюється переважно без застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмних РРО та відповідно без видачі фіскального чека покупцю.

Слід зазначити, що лише протягом жовтня – грудня 2023 року підрозділом податкового аудиту Головного управління ДПС в Одеській області проведено низку фактичних перевірок у понад 35 суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність через мережу Інтернет, за результатами яких встановлені численні порушення законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС.

Так, одним із таких яскравих прикладів є заходи податкового контролю відносно однієї із мереж, яка здійснювала виготовлення та доставку різноманітних страв, використовуючи при цьому у своїй діяльності мережу – Інтернет, застосунки «Instagram», «Telegram». За їх результатами встановлено, що протягом тривалого часу суб’єктом господарювання здійснювалися розрахунки без застосування РРО та/або програмного РРО та при цьому використовувалася праця 6 найманих осіб без належного оформлення з ними трудових відносин.

За результатами заходів податкового контролю виявлені порушення, за які передбачено застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі понад 780 тис. гривень та окреме інформування Південного міжрегіонального управління з питань праці з метою вжиття заходів у межах компетенції.

Державна податкова служба України застерігає фізичних осіб та інших суб’єктів господарювання про недопустимість здійснення незаконної та противоправної господарської діяльності, у тому числі не використовуючи РРО та ПРРО при розрахунках із споживачами.

При цьому Державна податкова служба України пропонує небайдужим громадянам та патріотам України інформувати про такі випадки у чат-бот «StopViolationBot» месенджеру «Telegram».      

Адміністративне оскарження рішень щодо неврахування таблиць даних та відповідності/невідповідності платника критеріям ризиковості

Звертаємо увагу платників податку на додану вартість, що з 08 липня 2023 року діє механізм адміністративного оскарження рішень комісій регіонального рівня щодо неврахування таблиць даних та відповідності платника податку критеріям ризиковості.

Так, платник ПДВ має подати скаргу протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає рішення про задоволення скарги та скасовує рішення комісії регіонального рівня або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

Наразі вищезазначений механізм адміністративного оскарження набирає все більшої популярності, оскільки дозволяє уникнути тривалих судових спорів.

Також є низка особливостей використання механізмів оскарження рішень комісій регіонального рівня. Зокрема, при процедурі оскарження рішення комісії регіонального рівня щодо відповідності платника критеріям ризиковості, в разі прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги комісією центрального рівня, наступним кроком для платника може бути лише звернення до суду (бо іншого шляху для виключення з ризикових не передбачено). Тобто з точки зору ефективності захисту інтересів бізнесу з питань ризиковості важливо максимально використати процедури на регіональному рівні і тільки після їх вичерпання рішення про ризиковість слід оскаржувати до комісії центрального рівня.

Щодо таблиць даних таких особливостей немає, адже навіть якщо комісія центрального рівня відмовила у задоволенні скарги, платник податків може повторно подати таблицю даних на розгляд комісії регіонального рівня з поясненням та детальним описом господарської діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність. Таким чином, підприємства можуть використовувати адміністративне оскарження рішень про відмову у врахуванні таблиці даних без побоювання загрузнути в судових процесах.

У будь-якому випадку, отримавши відмову у задоволенні своїх вимог, платнику вкрай важливо встановити повний перелік підстав для прийняття такого рішення контролюючим органом, аби обрати найбільш ефективні шляхи захисту своїх прав або ж відкоригувати помилки у своїй діяльності. Для цього радимо:

1) уважно вивчати рішення комісій контролюючих органів та усувати причини, які стали підставою їх прийняття. На вебпорталі ДПС ознайомлюватись з інформаційними роз’ясненнями щодо правильності заповнення таблиць даних платника податку, рекомендаціями до оформлення пояснення та підтверджуючих документів, дій платника ПДВ у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних тощо https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya;

2) здійснювати комунікацію з контролюючими органами у разі виникнення сумнівів у підставах прийняття ними рішень, надсилати запити безпосередньо до територіальних органів ДПС (в основному питання виникають на регіональному рівні) для отримання вичерпної відповіді про підстави та причини прийняття таких рішень;

3) для оперативної комунікації звертатись на  комунікаційні платформи (для інститутів громадянського суспільства та бізнес-асоціацій) та отримувати розʼяснення за телефонами гарячих ліній.

Боротьба з незаконною торгівлею

Податкова служба Дніпропетровщини приділяє особливу увагу питанням державної реєстрації суб’єктів господарювання, дотримання роботодавцями законодавства про працю, обов’язкового використання належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО при проведенні розрахункових операцій.

Вищезазначені питання в обов’язковому порядку досліджуються під час проведення фактичних перевірок.

Працівниками відділу фактичних перевірок Головного управління ДПС у Дніпропетровській області постійно проводиться аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання на наявність можливих ризиків невиконання працюючим бізнесом норм законодавства, контроль за яким покладено на податкову службу.

Так, за результатами проведеного аналізу здійснення господарської діяльності «острівців» з продажу аксесуарів до мобільних телефонів) в торгівельних центрах м. Дніпра, виявлено випадки реалізації товарів без застосування належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО.

Проведеними фактичними перевірками підтверджено факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації суб’єктів господарювання.

З метою припинення незаконної діяльності та встановлення особистих даних винних осіб податкова служба співпрацює з  Національною поліцією.

За здійснення господарської діяльності без державної реєстрації на винних осіб складені адміністративні протоколи за ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Звертаємо увагу, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації та офіційного працевлаштування призводить до економічних втрат бюджетів.

 Закликаємо представників бізнесу працювати відповідно до норм законодавства!

Мінімальна заробітна плата – державна соціальна гарантія, обов’язкова для підприємств усіх форм власності

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (ст.ст. 3–31 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці», далі – Закон № 108).

Згідно з Бюджетним кодексом України розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Законом України про Державний бюджет України на 2023 рік встановлена мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700 гривень.

Відповідно до ст.ст. 35–36 Закону № 108, контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та податкові органи. Податкові органи мають право на проведення перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Згідно з пп. 54–545 п. 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці», Державна служба України з питань праці відповідно до покладених на неї завдань проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці та накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання вимог посадових осіб Державної служби України з питань праці.

Відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема,  в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058), страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок (частина третя ст. 24 Закону № 1058).

Таким чином, через несплату або неповну сплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання достойної пенсії за віком, по інвалідності, в зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством.

Оскільки мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, то працедавці повинні неухильно дотримуватись чинного законодавства з питань оплати праці.

 

Дотримання професійної етики – один з найважливіших принципів роботи органів ДПС

 

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного  управління ДПС у Дніпропетровській області (Кам’янський регіон) нагадує, що під час виконання своїх службових повноважень працівники органів ДФС зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки: бути ввічливими у стосунках з громадянами та суб’єктами господарювання, будувати свої відносини з ними на основі довіри, поваги, об’єктивності, справедливості, терпимості, законності. Сервіс ДПС України «Пульс» дає змогу платнику повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників органів ДПС.

Жодне повідомлення не залишиться без уваги, адже плідна робота сервісу «Пульс» – це шлях до успішної співпраці громадян та бізнесу з органами ДПС.                

Номер Контакт-центру ДПС 0800-501-007 (напрямок «5»).                                                                                                           

 

                                                                  Відділ комунікацій з громадськістю

                                                                  управління інформаційної взаємодії

                                                    Головного управління ДПС

                                                         у Дніпропетровській області

                                         (Кам'янський регіон)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь